Blog

Số điện thoại british council – British Council phone number

(English below)

Số điện thoại british council

Nếu bạn đang tìm kiếm số điện thoại của Hội đồng Anh, bạn đã đến đúng nơi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn số điện thoại của Hội đồng Anh cập nhật nhất để bạn có thể liên lạc với họ càng sớm càng tốt.

Hội đồng Anh là một tổ chức nổi tiếng thế giới nhằm thúc đẩy văn hóa và giáo dục Anh trên khắp thế giới. Họ có một loạt các chương trình và sáng kiến ​​mà họ chạy để đạt được mục tiêu của mình.

Nếu bạn cần liên lạc với Hội đồng Anh vì bất kỳ lý do gì, cho dù đó là hỏi về một chương trình hay để khiếu nại, số điện thoại của Hội đồng Anh là cách tốt nhất để làm điều đó.

Hội đồng Anh là Tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi làm việc ở hơn 100 quốc gia để xây dựng mối quan hệ giữa mọi người ở Anh và các quốc gia khác và tăng cơ hội cho công dân Anh nghiên cứu, làm việc và sống ở nước ngoài.

Chúng tôi là một tổ chức từ thiện đã đăng ký ở Anh và xứ Wales (số 209131) và Scotland (số SSC037733).

Công việc của chúng tôi được tài trợ bởi chính phủ Anh, thông qua Văn phòng nước ngoài và Liên bang, và bởi các tổ chức và cá nhân khác ở Anh và trên toàn thế giới.

Số điện thoại của Hội đồng Anh tại Vương quốc Anh là +44 (0) 20 7389 0600.

Nếu bạn đang gọi từ bên ngoài Vương quốc Anh, vui lòng quay số mã truy cập quốc tế của bạn theo sau là 44 20 7389 0600. Ví dụ: nếu bạn đang gọi từ Hoa Kỳ, bạn sẽ quay số 011 44 ​​20 7389 0600.

Nếu bạn đang gọi từ bên trong Vương quốc Anh, bạn cũng có thể gọi cho chúng tôi miễn phí theo số 0800 058 0589.

Đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi có sẵn từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9:00 sáng đến 5:30 chiều GMT.

Chúng tôi cũng có một số điện thoại chuyên dụng cho các yêu cầu truyền thông. Nếu bạn là một nhà báo với một cuộc điều tra truyền thông, vui lòng gọi +44 (0) 20 7389 0630.

Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về bất cứ điều gì khác, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi hoặc tìm chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội.

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council phone number

If you are looking for the British Council phone number, you have come to the right place. In this article, we will provide you with the most up-to-date British Council phone number so that you can get in touch with them as soon as possible.

The British Council is a world-renowned organisation that promotes British culture and education around the world. They have a wide range of programmes and initiatives that they run in order to achieve their goals.

If you need to get in touch with the British Council for any reason, whether it is to inquire about a programme or to make a complaint, the British Council phone number is the best way to do so.

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We work in over 100 countries to build relationships between people in the UK and other countries and to increase opportunities for UK citizens to study, work, and live abroad.

We are a registered charity in England and Wales (No.209131) and Scotland (No.SC037733).

Our work is funded by the UK government, through the Foreign and Commonwealth Office, and by other organisations and individuals in the UK and around the world.

The British Council’s telephone number in the United Kingdom is +44 (0) 20 7389 0600.

If you are calling from outside the UK, please dial your international access code followed by 44 20 7389 0600. For example, if you are calling from the United States, you would dial 011 44 20 7389 0600.

If you are calling from inside the UK, you can also call us toll-free on 0800 058 0589.

Our customer service team is available Monday to Friday, 9:00am to 5:30pm GMT.

We also have a dedicated telephone number for media enquiries. If you are a journalist with a media enquiry, please call +44 (0) 20 7389 0630.

If you need to contact us about anything else, please visit our website or find us on social media.