Blog

Có được thi lại IELTS – get IELTS retest

(English below)

Có được thi lại IELTS

Nếu kết quả IELTS của bạn chỉ dưới mức điểm số bạn cần, bạn có thể có một ‘retest. Điều này có nghĩa là thực hiện bài kiểm tra IELTS một lần nữa để thử và có được điểm cao hơn.

Có một vài điều bạn cần biết trước khi quyết định kiểm tra lại. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích việc kiểm tra lại là gì, làm thế nào để đăng ký một và những gì mong đợi trong ngày kiểm tra.

Một bản kiểm tra là gì?

Việc kiểm tra lại là một cơ hội để thực hiện kiểm tra IELTS một lần nữa để thử và đạt được điểm số cao hơn. Bài kiểm tra hoàn toàn giống như lần đầu tiên bạn thực hiện, với cùng định dạng, nội dung và mức độ khó.

Làm cách nào để đăng ký kiểm tra lại?

Bạn có thể đăng ký kiểm tra lại theo cách tương tự như bạn đã làm cho bài kiểm tra IELTS đầu tiên của bạn. Bạn sẽ cần điền vào một mẫu đơn và trả phí kiểm tra. Bạn có thể làm điều này trực tuyến hoặc tại văn phòng Hội đồng Anh địa phương của bạn.

Khi bạn đăng ký, bạn sẽ cần chỉ định mô -đun nào bạn muốn retake – lắng nghe, đọc, viết hoặc nói. Bạn không thể ghi lại cả bốn mô -đun cùng một lúc.

Điều gì xảy ra vào ngày kiểm tra?

Vào ngày thử nghiệm, bạn sẽ cần mang theo các tài liệu giống như bạn đã làm cho bài kiểm tra đầu tiên của bạn. Chúng bao gồm hộ chiếu của bạn, một bức ảnh gần đây và xác nhận mẫu đăng ký thử nghiệm.

Bạn cũng sẽ cần phải lấy cùng một loại ID như bạn đã làm cho bài kiểm tra đầu tiên của bạn. Đây có thể là hộ chiếu, thẻ ID quốc gia hoặc giấy phép lái xe.

Các phần lắng nghe, đọc và viết của bài kiểm tra sẽ giống như bài kiểm tra đầu tiên của bạn. Tuy nhiên, phần nói có thể khác nhau. Điều này là do bài kiểm tra nói được thực hiện vào một ngày khác với các phần khác của bài kiểm tra.

IELTS Retest – Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về IELTS Retests:

Tôi có thể lấy lại bài kiểm tra IELTS bao nhiêu lần tùy thích không?

Có, bạn có thể lấy lại bài kiểm tra IELTS bao nhiêu lần bạn cần để đạt được điểm số bạn cần. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra mỗi khi bạn làm bài kiểm tra.

Tôi phải đợi bao lâu trước khi tôi có thể lấy lại bài kiểm tra IELTS?

Bạn có thể lấy lại bài kiểm tra IELTS ngay khi bạn muốn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên chờ đợi ít nhất hai tuần để bạn có thời gian chuẩn bị đúng cách.

Phí kiểm tra IELTS là bao nhiêu?

Phí kiểm tra IELTS hiện là £ 170. Bạn sẽ cần phải trả phí này mỗi khi bạn làm bài kiểm tra.

Tôi có thể được hoàn lại tiền nếu tôi không đạt được điểm số tôi cần không?

Không, bạn không thể được hoàn lại tiền nếu bạn không đạt được điểm số bạn cần. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng kết quả IELTS của mình để đăng ký hoàn lại phí nộp đơn Visa.

Tôi hy vọng bài viết này đã hữu ích. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc kiểm tra lại IELTS, vui lòng liên hệ với Văn phòng Hội đồng Anh địa phương của bạn.

Bạn đã thất bại trong bài kiểm tra IELTS của bạn. Bạn bị tàn phá. Bạn đã dành nhiều tháng để học và bạn rất chắc chắn rằng bạn sẽ vượt qua. Nhưng bạn đã không. Bạn cảm thấy như bạn đã làm cho mình thất vọng và bạn không biết phải làm gì.

Điều đầu tiên bạn cần làm là hít một hơi thật sâu và cố gắng thư giãn. Đó là điều bình thường để cảm thấy buồn bã và thất vọng sau khi thất bại trong một bài kiểm tra, nhưng điều quan trọng cần nhớ là đó không phải là ngày tận thế. Có rất nhiều người đã thất bại trong bài kiểm tra IELTS, và nhiều người trong số họ đã tiếp tục vượt qua bài kiểm tra trong nỗ lực thứ hai của họ.

Vì vậy, bạn cần làm gì nếu bạn muốn vượt qua bài kiểm tra IELTS trong lần thử thứ hai của mình?

Điều đầu tiên bạn cần làm là xem xét lý do tại sao bạn thất bại lần đầu tiên. Có một phần cụ thể mà bạn đấu tranh không? Có phải ngữ pháp của bạn không ngang bằng? Bạn có thấy phần nghe quá khó không?

Khi bạn đã xác định các lĩnh vực mà bạn cần phải làm, bạn có thể bắt đầu học tập cho nỗ lực thứ hai của mình. Hãy chắc chắn tập trung vào các lĩnh vực mà bạn đấu tranh với lần đầu tiên. Nếu bạn cần giúp đỡ, có rất nhiều tài liệu học tập IELTS có sẵn trực tuyến và trong các nhà sách.

Ngoài việc học tập, điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn được chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra. Điều này có nghĩa là nghỉ ngơi nhiều đêm trước khi thi thử và ăn một bữa sáng lành mạnh vào ngày thi thử. Bạn cũng nên đảm bảo đến trung tâm thi thử sớm để bạn có thời gian thư giãn và tập trung vào bài kiểm tra.

Thực hiện bài kiểm tra IELTS có thể là một trải nghiệm căng thẳng, nhưng điều quan trọng cần nhớ là bạn có thể làm điều đó. Với một chút chăm chỉ và chuẩn bị, bạn sẽ có thể vượt qua bài kiểm tra IELTS trong lần thử thứ hai.

Tags: IELTS

 


 

get IELTS retest

If your IELTS results are just below the score you need, you may be able to take a ‘retest’. This means taking the IELTS test again to try and get a higher score.

There are a few things you need to know before you decide to take a retest. In this article, we will explain what a retest is, how to register for one and what to expect on the day of the test.

What is a retest?

A retest is an opportunity to take the IELTS test again in order to try and achieve a higher score. The test is exactly the same as the first time you took it, with the same format, content and level of difficulty.

How do I register for a retest?

You can register for a retest in the same way as you did for your first IELTS test. You will need to fill in an application form and pay the test fee. You can do this online or at your local British Council office.

When you register, you will need to specify which module you want to retake – Listening, Reading, Writing or Speaking. You cannot retake all four modules at the same time.

What happens on the day of the test?

On the day of the test, you will need to bring the same documents as you did for your first test. These include your passport, a recent photograph and the Confirmation of Test Registration form.

You will also need to take the same type of ID as you did for your first test. This can be a passport, national ID card or driving licence.

The listening, reading and writing sections of the test will be the same as your first test. However, the speaking section may be different. This is because the speaking test is conducted on a different day to the other sections of the test.

IELTS Retest – FAQs

Here are some frequently asked questions about IELTS retests:

Can I retake the IELTS test as many times as I want?

Yes, you can retake the IELTS test as many times as you need to achieve the score you need. However, you will need to pay the test fee each time you take the test.

How long do I have to wait before I can retake the IELTS test?

You can retake the IELTS test as soon as you want. However, we recommend waiting at least two weeks so that you have time to prepare properly.

What is the IELTS test fee?

The IELTS test fee is currently £170. You will need to pay this fee each time you take the test.

Can I get a refund if I don’t achieve the score I need?

No, you cannot get a refund if you don’t achieve the score you need. However, you can use your IELTS results to apply for a refund of your visa application fee.

I hope this article has been helpful. If you have any further questions about IELTS retests, please contact your local British Council office.

You have failed your IELTS test. You are devastated. You have spent months studying and you were so sure that you would pass. But you didn’t. You feel like you have let yourself down and you don’t know what to do.

The first thing you need to do is to take a deep breath and try to relax. It is normal to feel upset and disappointed after failing a test, but it is important to remember that it is not the end of the world. There are plenty of people who have failed an IELTS test, and many of them have gone on to pass the test on their second attempt.

So, what do you need to do if you want to pass the IELTS test on your second attempt?

The first thing you need to do is to take a look at why you failed the first time. Was there a particular section that you struggled with? Was your grammar not up to par? Did you find the listening section too difficult?

Once you have identified the areas that you need to work on, you can start studying for your second attempt. Make sure to focus on the areas that you struggled with the first time. If you need help, there are plenty of IELTS study materials available online and in bookstores.

In addition to studying, it is also important to make sure that you are well-prepared for the test. This means getting plenty of rest the night before the test and eating a healthy breakfast on the day of the test. You should also make sure to arrive at the test center early so that you have time to relax and focus on the test.

Taking the IELTS test can be a stressful experience, but it is important to remember that you can do it. With a little hard work and preparation, you will be able to pass the IELTS test on your second attempt.