IELTS

Chứng chỉ ielt – IELT certificate

(English below) Chứng chỉ ielt Giấy chứng nhận IELT rất quan trọng đối với những người muốn học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Đó là bằng chứng về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn. Thử nghiệm IELTS được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên…

Có được thi lại IELTS – get IELTS retest

(English below) Có được thi lại IELTS Nếu kết quả IELTS của bạn chỉ dưới mức điểm số bạn cần, bạn có thể có một ‘retest. Điều này có nghĩa là thực hiện bài kiểm tra IELTS một lần nữa để thử và có được điểm cao hơn. Có một vài điều bạn cần biết…

IELTS thi online – IELTS exam online

(English below) IELTS thi online IELTS, hoặc Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English,…

Hình thức thi IELTS – IELTS test form

(English below) Hình thức thi IELTS IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Bạn sẽ làm bài kiểm tra IELTS tại một trung tâm…

Lich thi IELTS idp – IELTS IDP

(English below) Lich thi IELTS idp IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Đó là bài kiểm tra được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận như một dấu hiệu cho thấy một người có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. IELTS thuộc sở hữu…