Blog

Tuyển dụng british council – Recruit British Council

(English below)

Tuyển dụng british council

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi đang ở trên mặt đất ở sáu lục địa và hơn 100 quốc gia, mang đến cơ hội quốc tế vào cuộc sống, mỗi ngày.

Mục đích của chúng tôi là xây dựng các kết nối, sự hiểu biết và tin tưởng giữa mọi người ở Anh và các quốc gia khác thông qua nghệ thuật và văn hóa, giáo dục và ngôn ngữ tiếng Anh.

Chúng tôi hợp tác với các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức nghệ thuật và cá nhân để tạo ra các cơ hội và kinh nghiệm quốc tế giúp mọi người tìm hiểu và phát triển ý tưởng sáng tạo của họ và xây dựng kỹ năng, kiến ​​thức và hiểu biết.

Hội đồng Anh là một tổ chức hàng đầu thế giới chuyên về giáo dục quốc tế và quan hệ văn hóa. Chúng tôi làm việc tại hơn 100 quốc gia, tiếp cận hơn 20 triệu người mỗi năm thông qua công việc của chúng tôi trong nghệ thuật, giáo dục và xã hội.

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân đam mê công việc của họ và cam kết tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Nếu bạn là một nhà tư tưởng sáng tạo với triển vọng toàn cầu và mong muốn làm việc trong một môi trường có nhịp độ nhanh và năng động, thì chúng tôi muốn nghe từ bạn.

Hội đồng Anh là một nhà tuyển dụng cơ hội bình đẳng. Chúng tôi tin rằng sự đa dạng là một thế mạnh và chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường làm việc toàn diện, nơi mọi người có thể nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ.

Tags: British Council, IELTS

 


 

Recruit British Council

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We are on the ground in six continents and over 100 countries, bringing international opportunity to life, every day.

Our purpose is to build connections, understanding and trust between people in the UK and other countries through arts and culture, education and the English language.

We work in partnership with governments, businesses, arts organisations and individuals to create international opportunities and experiences that help people to learn about and develop their creative ideas and to build skills, knowledge and understanding.

The British Council is a world-leading organisation specialising in international education and cultural relations. We work in over 100 countries, reaching over 20 million people each year through our work in the arts, education and society.

We are looking for individuals who are passionate about their work and committed to making a difference in the world. If you are a creative thinker with a global outlook and a desire to work in a fast-paced and dynamic environment, then we want to hear from you.

The British Council is an Equal Opportunities Employer. We believe that diversity is a strength and we are committed to creating an inclusive working environment where everyone can realise their full potential.