Blog

Trung tâm IELTS tphcm – IELTS HCMC Center

(English below)

Trung tâm IELTS tphcm

Trung tâm IELTS HCMC là nhà cung cấp hàng đầu các khóa học chuẩn bị IELTS tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học phù hợp với tất cả các cấp, từ người mới bắt đầu hoàn chỉnh đến những người nhắm đến điểm số cao. Các giáo viên có kinh nghiệm và có trình độ của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu IELTS của bạn.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của mình, bao gồm:

-IELDTS Các khóa học chuẩn bị

-IELLTS THỰC HÀNH THỰC HIỆN

-IELDTS Tài nguyên và Vật liệu

-IELDTS Hỗ trợ ngày thử nghiệm

Chúng tôi dành riêng để giúp các sinh viên của chúng tôi đạt được mục tiêu IELTS của họ và đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ ở bên bạn từng bước.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự chuẩn bị IELTS tốt nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, thì không có gì khác ngoài Trung tâm IELTS HCMC. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về các khóa học của chúng tôi và cách chúng tôi có thể giúp bạn đạt được thành công trong bài kiểm tra IELTS của bạn.

Trung tâm IELTS HCMC là một trong những trung tâm thi thử IELTS phổ biến nhất ở Việt Nam. Nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm cung cấp một loạt các ngày thi thử của IELTS để phù hợp với lịch trình bận rộn của những người tham gia thi thử. thi thử IELTS được cung cấp ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính, và trung tâm được trang bị công nghệ mới nhất để đảm bảo trải nghiệm thi thử mượt mà và thuận tiện.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế cần thiết cho mục đích học tập, công việc và di cư ở nhiều quốc gia. Bài kiểm tra đánh giá tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – đọc, viết, nghe và nói. IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge.

Trung tâm IELTS HCMC được quản lý bởi Hội đồng Anh và IDP: IELTS Australia. Những người tham gia thi thử có thể chọn làm bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh hoặc IDP: Trung tâm thi thử IELTS Australia. Cả hai trung tâm đều nằm trong cùng một tòa nhà, nằm ở trung tâm thành phố.

Những người tham gia thi thử làm bài kiểm tra IELTS tại Trung tâm IELTS HCMC có thể mong đợi trải nghiệm thi thử chất lượng cao. Trung tâm có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và chuyên nghiệp, những người dành riêng để cung cấp một môi trường thi thử thoải mái và thuận tiện. Trung tâm cũng được trang bị công nghệ mới nhất, bao gồm hệ thống đặt phòng trực tuyến và tùy chọn thi thử IELTS do máy tính giao tại chỗ.

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.500.000 và có thể được thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng. Trung tâm thi thử chấp nhận thanh toán bằng cả đồng Dong và đô la Mỹ Việt Nam. Những người tham gia thi thử đang thực hiện bài kiểm tra IELTS lần đầu tiên có thể được giảm giá 500.000 VND.

Những người tham gia thi thử của IELTS có thể mong đợi nhận được kết quả của họ trong vòng 13 ngày kể từ khi thực hiện bài kiểm tra. Những người tham gia thi thử làm bài kiểm tra IELTS tại Trung tâm IELTS HCMC có thể truy cập kết quả trực tuyến của họ thông qua tài khoản IELTS của họ. Những người tham gia thi thử cũng có thể chọn nhận kết quả của họ bằng bưu điện hoặc chuyển phát nhanh.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi cần thiết cho mục đích học tập, công việc và di cư ở nhiều quốc gia. Trung tâm IELTS HCMC là một trung tâm thi thử IELTS phổ biến cung cấp một loạt các ngày thi thử IELTS để phù hợp với lịch trình bận rộn của các người tham gia thi thử. Trung tâm cũng được trang bị công nghệ mới nhất để đảm bảo trải nghiệm thi thử mượt mà và thuận tiện.

Tags: IELTS

 


 

IELTS HCMC Center

IELTS HCMC Center is the leading provider of IELTS preparation courses in Ho Chi Minh City, Vietnam. We offer a wide range of courses to suit all levels, from complete beginners to those aiming for a high score. Our experienced and qualified teachers will help you to achieve your IELTS goals.

We offer a range of services to help you prepare for your IELTS test, including:

-IELTS preparation courses

-IELTS practice tests

-IELTS resources and materials

-IELTS test day support

We are dedicated to helping our students achieve their IELTS goals, and our experienced team will be with you every step of the way.

If you’re looking for the best IELTS preparation in Ho Chi Minh City, look no further than IELTS HCMC Center. Contact us today to find out more about our courses and how we can help you achieve success in your IELTS test.

The IELTS HCMC Center is one of the most popular IELTS test centers in Vietnam. Located in the heart of Ho Chi Minh City, the center offers a wide range of IELTS test dates and times to accommodate the busy schedules of test takers. The IELTS test is offered in both paper-based and computer-delivered formats, and the center is equipped with the latest technology to ensure a smooth and convenient testing experience.

The IELTS test is an international English language proficiency test that is required for study, work, and migration purposes in many countries. The test assesses all four language skills – reading, writing, listening, and speaking. IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge English Language Assessment.

IELTS HCMC Center is managed by British Council and IDP: IELTS Australia. Test takers can choose to take the IELTS test at either the British Council or IDP: IELTS Australia test center. Both centers are located in the same building, which is conveniently located in the city center.

Test takers who take the IELTS test at the IELTS HCMC Center can expect a high-quality testing experience. The center is staffed with experienced and professional staff who are dedicated to providing a comfortable and convenient testing environment. The center is also equipped with the latest technology, which includes an online booking system and an on-site computer-delivered IELTS test option.

The IELTS test fee is VND 4,500,000 and can be paid by cash, credit card, or bank transfer. The test center accepts payments in both Vietnamese Dong and US Dollars. Test takers who are taking the IELTS test for the first time can receive a discount of VND 500,000.

IELTS test takers can expect to receive their results within 13 days of taking the test. Test takers who take the IELTS test at the IELTS HCMC Center can access their results online through their IELTS account. Test takers can also choose to receive their results by post or courier.

The IELTS test is a widely accepted English language proficiency test that is required for study, work, and migration purposes in many countries. The IELTS HCMC Center is a popular IELTS test center that offers a wide range of IELTS test dates and times to accommodate the busy schedules of test takers. The center is also equipped with the latest technology to ensure a smooth and convenient testing experience.