Blog

Trung tâm british council hà nội – British Council Center Hanoi

(English below)

Trung tâm british council hà nội

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi làm việc ở hơn 100 quốc gia.

Tại Việt Nam, chúng tôi đã hoạt động từ năm 1995 và có một văn phòng tại Hà Nội. Chúng tôi làm việc với chính phủ, doanh nghiệp, học viện và xã hội dân sự để thúc đẩy Vương quốc Anh là một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và học tập, và để khuyến khích hợp tác văn hóa, khoa học và giáo dục giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ và chương trình, bao gồm:

– Thông tin và lời khuyên về học tập ở Anh

– Hỗ trợ cho sinh viên và học giả Việt Nam ở Anh

– Dạy tiếng Anh

– Chương trình văn hóa và nghệ thuật

– Chương trình giáo dục và xã hội

Hội đồng Anh ở Hà Nội là một trong những trung tâm thi thử phổ biến nhất cho IELTS tại Việt Nam. Mỗi năm, hàng ngàn sinh viên làm bài kiểm tra IELTS tại Hội đồng Anh ở Hà Nội để học tập, làm việc hoặc di cư ra nước ngoài.

Hội đồng Anh ở Hà Nội nằm ở trung tâm thành phố, chỉ cách hồ Hoan Kiem một quãng đi bộ ngắn. Trung tâm thi thử hiện đại và được trang bị tốt, với mọi thứ bạn cần để làm bài kiểm tra IELTS trong môi trường xung quanh thoải mái và thoải mái.

Hội đồng Anh ở Hà Nội cung cấp một loạt các ngày thi thử IELTS trong suốt cả năm, vì vậy bạn có thể chọn một ngày phù hợp với bạn. Phí kiểm tra rất hợp lý và thậm chí bạn có thể tận dụng giảm giá sớm của chim nếu bạn đặt bài kiểm tra sớm.

Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm thi thử có thể cung cấp trải nghiệm thi thử IELTS tuyệt vời, Hội đồng Anh ở Hà Nội là lựa chọn hoàn hảo.

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council Center Hanoi

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We work in over 100 countries.

In Vietnam, we have been active since 1995 and have an office in Hanoi. We work with the government, businesses, academia and civil society to promote the UK as a great place to live, work and study, and to encourage cultural, scientific and educational cooperation between the UK and Vietnam.

We offer a range of services and programmes, including:

– Information and advice on studying in the UK

– Support for Vietnamese students and scholars in the UK

– English language teaching

– Arts and culture programmes

– Education and society programmes

The British Council in Hanoi is one of the most popular test centers for IELTS in Vietnam. Each year, thousands of students take the IELTS test at the British Council in Hanoi in order to study, work or migrate abroad.

The British Council in Hanoi is located in the heart of the city, just a short walk from Hoan Kiem Lake. The test center is modern and well-equipped, with everything you need to take the IELTS test in comfortable and relaxed surroundings.

The British Council in Hanoi offers a range of IELTS test dates throughout the year, so you can choose a date that suits you. The test fee is very reasonable, and you can even take advantage of early bird discounts if you book your test early.

If you’re looking for a test center that can provide a great IELTS test experience, the British Council in Hanoi is the perfect choice.