Blog

Trẻ nên học tiếng anh khi nào – When children should learn English when

(English below)

Trẻ nên học tiếng anh khi nào

Họ còn trẻ

Khi trẻ nên học tiếng Anh

Những lợi thế của việc học tiếng Anh khi còn trẻ

Người ta thường đồng ý rằng trẻ em nên học tiếng Anh càng sớm càng tốt, nhưng không có sự đồng thuận nào khi chúng nên bắt đầu. Một số người tin rằng ba tuổi là tuổi lý tưởng để bắt đầu học tiếng Anh, trong khi những người khác tin rằng bảy tuổi là một độ tuổi tốt hơn. Có một số yếu tố cần xem xét khi đưa ra quyết định khi nào trẻ nên học tiếng Anh.

Yếu tố đầu tiên cần xem xét là tuổi của trẻ. Người ta thường đồng ý rằng trẻ nhỏ học ngôn ngữ nhanh hơn trẻ lớn hơn. Điều này là do chúng linh hoạt hơn và có các mô hình suy nghĩ ít được thiết lập hơn. Điều này có nghĩa là họ có nhiều khả năng có thể chọn một ngôn ngữ mới một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Yếu tố thứ hai cần xem xét là mức độ tiếng Anh được yêu cầu. Nếu đứa trẻ chỉ cần một cấp độ tiếng Anh cơ bản, thì không cần thiết phải bắt đầu học tập khi còn nhỏ. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ sẽ cần một trình độ tiếng Anh cao hơn, thì tốt hơn là bắt đầu học tập ở độ tuổi trẻ hơn. Điều này là do họ sẽ có nhiều thời gian hơn để phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình.

Yếu tố thứ ba cần xem xét là động lực của trẻ. Nếu đứa trẻ muốn học tiếng Anh, thì chúng có nhiều khả năng thành công trong việc học. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ không quan tâm đến việc học tiếng Anh, thì ít có khả năng chúng sẽ thành công.

Yếu tố thứ tư cần xem xét là khả năng của trẻ. Một số trẻ em có năng khiếu tự nhiên ở các ngôn ngữ, trong khi những người khác thấy khó khăn hơn. Nếu đứa trẻ có năng khiếu tự nhiên, thì chúng sẽ có nhiều khả năng thành công trong nghiên cứu của chúng. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ thấy nó khó khăn hơn, thì chúng có thể không nhận được ngôn ngữ nhanh chóng.

Yếu tố thứ năm cần xem xét là môi trường mà đứa trẻ sẽ học tiếng Anh. Nếu đứa trẻ sẽ học tiếng Anh ở một quốc gia nói tiếng Anh, thì chúng sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ sẽ học tiếng Anh ở một quốc gia không nói tiếng Anh, thì chúng có thể không thành công như vậy.

Yếu tố thứ sáu cần xem xét là loại hướng dẫn mà trẻ sẽ nhận được. Nếu đứa trẻ sẽ học tiếng Anh từ một người bản ngữ, thì chúng sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ sẽ học tiếng Anh từ một người nói không bản địa, thì chúng có thể không thành công như vậy.

Yếu tố thứ bảy cần xem xét là lượng thời gian mà đứa trẻ có sẵn để dành cho việc học của chúng. Nếu đứa trẻ có nhiều thời gian rảnh, thì chúng sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ có thời gian rảnh hạn chế, thì chúng có thể không thành công.

Yếu tố thứ tám cần xem xét là trẻ em Kiến thức trước về tiếng Anh. Nếu đứa trẻ đã biết một số tiếng Anh, thì chúng sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ không biết bất kỳ tiếng Anh nào, thì chúng có thể không thành công.

Yếu tố thứ chín cần xem xét là mức độ thông minh của trẻ con. Nếu đứa trẻ rất thông minh, thì chúng sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ không thông minh lắm, thì chúng có thể không thành công như vậy.

Yếu tố thứ mười cần xem xét là mức độ động lực của trẻ con. Nếu đứa trẻ rất có động lực, thì chúng sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ không có động lực lắm, thì chúng có thể không thành công như vậy.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

When children should learn English when

they are young

When children should learn English

The advantages of learning English at a young age

It is generally agreed that children should learn English as soon as possible, but there is no consensus on when they should start. Some believe that three years old is the ideal age to start learning English, while others believe that seven years old is a better age. There are a number of factors to consider when making a decision on when children should learn English.

The first factor to consider is the age of the child. It is generally agreed that younger children learn languages more quickly than older children. This is because they are more flexible and have less set patterns of thinking. This means that they are more likely to be able to pick up a new language quickly and easily.

The second factor to consider is the level of English that is required. If the child is only going to need a basic level of English, then it is not necessary to start them learning at a young age. However, if the child is going to need a higher level of English, then it is better to start them learning at a younger age. This is because they will have more time to develop their language skills.

The third factor to consider is the motivation of the child. If the child is keen to learn English, then they are more likely to be successful in their studies. However, if the child is not interested in learning English, then it is less likely that they will be successful.

The fourth factor to consider is the ability of the child. Some children are naturally gifted at languages, while others find it more difficult. If the child is naturally gifted, then they will be more likely to succeed in their studies. However, if the child finds it more difficult, then they might not be able to pick up the language as quickly.

The fifth factor to consider is the environment in which the child will be learning English. If the child is going to be learning English in an English-speaking country, then they will be more likely to be successful. However, if the child is going to be learning English in a non-English speaking country, then they might not be as successful.

The sixth factor to consider is the type of instruction that the child will be receiving. If the child is going to be learning English from a native speaker, then they will be more likely to be successful. However, if the child is going to be learning English from a non-native speaker, then they might not be as successful.

The seventh factor to consider is the amount of time that the child has available to dedicate to their studies. If the child has a lot of free time, then they will be more likely to be successful. However, if the child has a limited amount of free time, then they might not be as successful.

The eighth factor to consider is the child’s prior knowledge of English. If the child already knows some English, then they will be more likely to be successful. However, if the child does not know any English, then they might not be as successful.

The ninth factor to consider is the child’s level of intelligence. If the child is very intelligent, then they will be more likely to be successful. However, if the child is not very intelligent, then they might not be as successful.

The tenth factor to consider is the child’s level of motivation. If the child is very motivated, then they will be more likely to be successful. However, if the child is not very motivated, then they might not be as successful.