Blog

Trẻ em nên học tiếng anh từ mấy tuổi – Children should learn English from age

(English below)

Trẻ em nên học tiếng anh từ mấy tuổi

4

Tầm quan trọng của việc học tiếng Anh khi còn trẻ

Những lợi ích của việc bắt đầu sớm

Trẻ em nên học tiếng Anh từ khi còn nhỏ.

Học một ngôn ngữ thứ hai có lợi cho trẻ em theo nhiều cách. Nó có thể giúp họ về mặt học thuật, nhận thức và xã hội.

Về mặt học thuật, trẻ em học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai có xu hướng vượt trội so với các đồng nghiệp đơn ngữ của chúng trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn. Họ cũng đạt điểm cao hơn về đánh giá đọc và viết.

Về mặt nhận thức, học một ngôn ngữ thứ hai đã được chứng minh là cải thiện các kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phê phán của trẻ em. Nó cũng tăng cường trí nhớ và khoảng chú ý của họ.

Về mặt xã hội, những đứa trẻ biết nhiều hơn một ngôn ngữ khoan dung hơn với những người khác và có thể thích nghi tốt hơn với các nền văn hóa mới. Họ cũng có xu hướng hướng ngoại và tự tin hơn.

Vì vậy, tại sao không bắt đầu hành trình học ngôn ngữ của con bạn ngày hôm nay? Đăng ký họ vào một khóa học tiếng Anh khi còn trẻ, và họ sẽ gặt hái những lợi ích trong nhiều năm tới.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

Children should learn English from age

4

The Importance of Learning English at a Young Age

The Benefits of an Early Start

Children should learn English from a young age.

Learning a second language is beneficial for children in many ways. It can help them academically, cognitively, and socially.

Academically, children who learn English as a second language tend to outperform their monolingual peers on standardized tests. They also score higher on reading and writing assessments.

Cognitively, learning a second language has been shown to improve children’s problem-solving and critical-thinking skills. It also enhances their memory and attention span.

Socially, children who know more than one language are more tolerant of others and better able to adapt to new cultures. They also tend to be more outgoing and confident.

So, why not start your child’s language learning journey today? Enroll them in an English language course at a young age, and they’ll reap the benefits for years to come.