Blog

Trẻ em học tiếng anh từ mấy tuổi – Children learn English from age

(English below)

Trẻ em học tiếng anh từ mấy tuổi

Khi nói đến trẻ em và học tiếng Anh, không có câu trả lời dứt khoát nào cho câu hỏi khi nào chúng nên bắt đầu. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng bắt đầu sớm có thể cung cấp nhiều lợi ích. Dưới đây là một số điều cần lưu ý nếu bạn đang xem xét khi nào nên bắt đầu con bạn trên hành trình học tiếng Anh của chúng.

Những đứa trẻ trước đó được tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai, khả năng học nó càng lớn. Điều này là do bộ não của họ linh hoạt hơn khi còn trẻ và chúng có thể dễ dàng tiếp thu thông tin mới hơn.

Bắt đầu sớm cũng cung cấp một nền tảng cho thành công trong tương lai. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người học ngôn ngữ sớm có nhiều khả năng đạt được mức độ thành thạo cao hơn và duy trì sự thành thạo đó theo thời gian.

Có nhiều cách khác nhau để bắt đầu với việc dạy con bạn tiếng Anh. Có các lớp học và chương trình có sẵn cho tất cả các nhóm tuổi khác nhau. Bạn cũng có thể tìm thấy tài nguyên trực tuyến và trong các thư viện. Điều quan trọng nhất là tìm một thứ gì đó mà con bạn sẽ thích và bạn cảm thấy thoải mái.

Bất kể khi bạn bắt đầu, việc dạy tiếng Anh của con bạn có thể là một kinh nghiệm bổ ích cho cả hai bạn. Nó có thể mở ra một thế giới hoàn toàn mới của giao tiếp và hiểu biết.

Học tiếng Anh từ khi còn trẻ là vô cùng có lợi cho trẻ em. Nó mở ra cơ hội cho họ về giáo dục và việc làm. Nó cũng giúp họ giao tiếp với mọi người từ khắp nơi trên thế giới.

Có nhiều lý do tại sao cha mẹ nên khuyến khích con cái bắt đầu học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Dưới đây là một số trong những điều quan trọng nhất:

1. Nó cho họ một khởi đầu trong cuộc sống

Trẻ em bắt đầu học tiếng Anh từ khi còn nhỏ có lợi thế khác biệt so với các đồng nghiệp của chúng. Họ có nhiều khả năng làm tốt ở trường và để có được công việc tốt khi họ gia nhập lực lượng lao động.

2. Nó cải thiện kỹ năng giao tiếp của họ

Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế của kinh doanh và thương mại. Bằng cách học tiếng Anh, trẻ em sẽ có thể giao tiếp với mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Đây là một kỹ năng quan trọng trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa.

3. Nó mở ra các cơ hội giáo dục

Nhiều trường đại học tốt nhất thế giới sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy. Bằng cách học tiếng Anh, trẻ em sẽ có thể học tại các tổ chức này.

4. Nó tăng cường triển vọng việc làm của họ

Hầu hết các công ty đa quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức của họ. Do đó, những nhân viên có thể nói tiếng Anh có một lợi thế khác biệt trong thị trường việc làm.

5. Đó là một trải nghiệm thú vị và bổ ích

Học tiếng Anh có thể là một kinh nghiệm thú vị và bổ ích cho trẻ em. Đó là một cơ hội để họ tìm hiểu về các nền văn hóa khác và kết bạn mới.

Có nhiều lý do tại sao cha mẹ nên khuyến khích con cái bắt đầu học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Đây chỉ là một vài trong số những người quan trọng nhất.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

Children learn English from age

When it comes to children and English language learning, there is no one definitive answer to the question of when they should start. However, research has shown that starting early can provide many benefits. Here are some things to keep in mind if you’re considering when to start your child on their English learning journey.

The earlier children are exposed to a second language, the greater their ability to learn it. This is because their brains are more flexible at a young age and they can more easily absorb new information.

Starting early also provides a foundation for future success. Studies have shown that early language learners are more likely to achieve higher levels of proficiency and maintain that proficiency over time.

There are many different ways to get started with teaching your child English. There are classes and programs available for all different age groups. You can also find resources online and in libraries. The most important thing is to find something that your child will enjoy and that you feel comfortable with.

No matter when you start, teaching your child English can be a rewarding experience for both of you. It can open up a whole new world of communication and understanding.

Learning English from a young age is extremely beneficial for children. It opens up opportunities for them in terms of education and employment. It also helps them to communicate with people from all over the world.

There are many reasons why parents should encourage their children to start learning English from a young age. Here are some of the most important ones:

1. It gives them a head start in life

Children who start learning English from a young age have a distinct advantage over their peers. They are more likely to do well in school and to get good jobs when they enter the workforce.

2. It improves their communication skills

English is the international language of business and commerce. By learning English, children will be able to communicate with people from all over the world. This is an important skill in today’s increasingly globalized world.

3. It opens up educational opportunities

Many of the world’s best universities use English as the language of instruction. By learning English, children will be able to study at these institutions.

4. It enhances their employment prospects

Most multinational companies use English as their official language. Therefore, employees who can speak English have a distinct advantage in the job market.

5. It’s a fun and rewarding experience

Learning English can be a fun and rewarding experience for children. It’s a chance for them to learn about other cultures and to make new friends.

There are many reasons why parents should encourage their children to start learning English from a young age. These are just a few of the most important ones.