Blog

Tin nhắn báo điểm IELTS – IELTS score message

(English below)

Tin nhắn báo điểm IELTS

Thông báo điểm số IELTS

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ muốn biết điểm số của bạn sẽ được báo cáo như thế nào. Đây là những gì bạn cần biết về tin nhắn điểm IELTS.

Thông báo điểm IELTS của bạn sẽ được phát hành trực tuyến, khoảng 13 ngày sau ngày kiểm tra của bạn. Bạn sẽ cần đăng nhập vào trang web IELTS để xem kết quả của bạn.

Thông báo điểm IELTS của bạn sẽ chứa điểm số ban nhạc tổng thể của bạn, điểm ban nhạc của bạn cho từng phần của bài kiểm tra và điểm số thô của bạn cho từng phần.

Điểm tổng thể của bạn là trung bình trong bốn điểm phần của bạn, được làm tròn vào toàn bộ hoặc một nửa ban nhạc gần nhất.

Thông báo điểm IELTS của bạn có giá trị trong hai năm kể từ ngày kiểm tra của bạn.

IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

Điểm IELTS được sử dụng bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và có sẵn ở hơn 140 quốc gia.

Điểm IELTS có giá trị trong hai năm.

Những người tham gia bài kiểm tra của IELTS đạt được số điểm của ban nhạc 8 trở lên (theo thang điểm 9) được coi là đã thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh một cách hiệu quả trên cả bốn kỹ năng ngôn ngữ-nghe, đọc, viết và nói.

Do đó, người ghi bàn của IELTS Band 8 được coi là người dùng có thẩm quyền của ngôn ngữ tiếng Anh.

Điểm số IELTS được báo cáo theo thang điểm 9, với mỗi bốn kỹ năng (lắng nghe, đọc, viết và nói) được đưa ra một điểm số riêng.

Điểm tổng thể của IELTS là trung bình của bốn điểm riêng lẻ.

IELTS Band 8 được coi là cấp độ người dùng có thẩm quyền. Điều này có nghĩa là những người tham gia bài kiểm tra đạt được điểm số ban nhạc 8 có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh trên cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Do đó, người ghi bàn của IELTS Band 8 được coi là người dùng có thẩm quyền của ngôn ngữ tiếng Anh.

Đạt được điểm số ban nhạc 8 không dễ dàng và đòi hỏi trình độ tiếng Anh cao.

Để cung cấp cho bạn một ý tưởng về những gì được yêu cầu để ghi điểm một ban nhạc 8, đây là một số ví dụ mô tả điểm IELTS cho mỗi trong bốn kỹ năng:

Lắng nghe: Người tham gia bài kiểm tra ban nhạc 8 sẽ có thể theo dõi lời nói và bài giảng mở rộng mà không gặp khó khăn. Họ sẽ có thể hiểu hầu hết các cuộc trò chuyện về các chủ đề quen thuộc, ngay cả khi chúng được nói tương đối nhanh chóng. Họ cũng có thể theo dõi hầu hết các chương trình radio hoặc TV về các vấn đề hiện tại hoặc các chủ đề quan tâm cá nhân.

Đọc: Người tham gia bài kiểm tra Band 8 sẽ có thể đọc các văn bản mở rộng với mức độ chính xác và hiểu biết hợp lý. Họ sẽ có thể xác định các ý tưởng chính và hầu hết các chi tiết hỗ trợ trong một loạt các văn bản về các chủ đề quen thuộc. Họ cũng có thể lướt qua và quét các văn bản để biết thông tin cụ thể.

Viết: Band 8 Test Takers có thể viết các văn bản rõ ràng, được tổ chức tốt và chi tiết về một loạt các chủ đề. Họ có thể thể hiện ý tưởng và ý kiến ​​của họ một cách rõ ràng và thuyết phục. Họ cũng có thể sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp một cách chính xác.

Phát biểu: Người tham gia thi thử Band 8 sẽ có thể giao tiếp hiệu quả trong một loạt các tình huống nói. Họ có thể thể hiện ý tưởng và ý kiến ​​của họ trôi chảy và mạch lạc. Họ cũng có thể sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp một cách chính xác.

Như bạn có thể thấy, việc ghi điểm một ban nhạc 8 đòi hỏi mức độ thành thạo tiếng Anh cao.

Nếu bạn đang nhắm đến việc ghi điểm một ban nhạc 8 trong IELTS, bạn sẽ cần phải dành nhiều thời gian và công sức để đạt đến cấp độ này.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS:

1. Làm quen với định dạng kiểm tra IELTS và các loại câu hỏi

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Mỗi phần kiểm tra các kỹ năng và khả năng ngôn ngữ khác nhau.

Điều quan trọng là bạn đã quen thuộc với định dạng thi thử và loại câu hỏi trước khi bạn làm bài kiểm tra.

Điều này sẽ giúp bạn sử dụng thời gian của bạn một cách hiệu quả và tối đa hóa điểm số của bạn.

2. Thực hành, thực hành, thực hành

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS là luyện tập càng nhiều càng tốt.

Có một số tài nguyên trực tuyến và ngoại tuyến mà bạn có thể sử dụng để thực hành cho bài kiểm tra.

Cố gắng thực hiện một số bài kiểm tra thực hành trong các điều kiện thời gian để làm quen với áp lực của bài kiểm tra.

3. Tập trung vào điểm yếu của bạn

Mọi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau khi học tiếng Anh.

Điều quan trọng là xác định điểm yếu của bạn và tập trung vào việc cải thiện chúng.

Điều này sẽ giúp bạn đạt điểm cao hơn trong các lĩnh vực mà bạn yếu nhất.

4. Nhận trợ giúp từ một gia sư hoặc giáo viên

Nếu bạn đang vật lộn để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của riêng bạn, hãy xem xét nhận được sự giúp đỡ từ một gia sư hoặc giáo viên.

Một gia sư hoặc giáo viên có thể giúp bạn xác định điểm yếu của mình, đặt mục tiêu và cung cấp phản hồi về tiến trình của bạn.

5. Giữ động lực

Chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS có thể là thách thức và tốn thời gian.

Điều quan trọng là duy trì động lực trong suốt quá trình chuẩn bị của bạn.

Đặt cho mình những mục tiêu nhỏ và tự thưởng cho mình khi bạn tiếp cận chúng.

Hãy nhớ rằng, nỗ lực bạn đã bỏ ra bây giờ sẽ được đền đáp khi bạn nhận được điểm số mong muốn trong bài kiểm tra IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS score message

IELTS score message

If you’re taking the IELTS test, you’ll want to know how your score is going to be reported. Here’s what you need to know about IELTS score message.

Your IELTS score message will be released online, approximately 13 days after your test date. You’ll need to log in to the IELTS website to view your results.

Your IELTS score message will contain your Overall Band Score, your band scores for each section of the test, and your raw scores for each section.

Your Overall Band Score is an average of your four section scores, rounded to the nearest whole or half band.

Your IELTS score message is valid for two years from the date of your test.

IELTS is the world’s most popular English language proficiency test for study, work and migration, with over 3 million tests taken in the past year.

IELTS scores are used by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and is available in over 140 countries.

IELTS scores are valid for two years.

IELTS test takers who achieve a score of Band 8 or above (on a 9-point scale) are deemed to have ‘demonstrated an ability to communicate effectively in English across all four language skills – listening, reading, writing and speaking’.

IELTS Band 8 scorers are therefore considered to be ‘ competent users ’ of the English language.

IELTS scores are reported on a 9-point scale, with each of the four skills (listening, reading, writing and speaking) being given a separate score.

The overall IELTS score is the average of the four individual scores.

IELTS Band 8 is considered ‘competent user’ level. This means that test takers who achieve a Band 8 score are able to communicate effectively in English across all four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS Band 8 scorers are therefore considered to be ‘competent users’ of the English language.

Achieving a Band 8 score is not easy and requires a high level of English language proficiency.

To give you an idea of what is required to score a Band 8, here are some example IELTS score descriptions for each of the four skills:

Listening: Band 8 test takers should be able to follow extended speech and lectures without difficulty. They should be able to understand most conversations on familiar topics, even when they are spoken relatively quickly. They should also be able to follow most radio or TV programs on current affairs or topics of personal interest.

Reading: Band 8 test takers should be able to read extended texts with a fair degree of accuracy and comprehension. They should be able to identify the main ideas and most supporting details in a range of texts on familiar topics. They should also be able to skim and scan texts for specific information.

Writing: Band 8 test takers should be able to write clear, well-organized and detailed texts on a range of topics. They should be able to express their ideas and opinions in a clear and convincing manner. They should also be able to use a range of vocabulary and grammar accurately.

Speaking: Band 8 test takers should be able to communicate effectively in a range of speaking situations. They should be able to express their ideas and opinions fluently and coherently. They should also be able to use a range of vocabulary and grammar accurately.

As you can see, scoring a Band 8 requires a high level of English language proficiency.

If you are aiming to score a Band 8 in IELTS, you will need to put in a lot of time and effort to reach this level.

Here are some tips to help you prepare for the IELTS test:

1. Familiarise yourself with the IELTS test format and question types

The IELTS test is divided into four sections – listening, reading, writing and speaking.

Each section tests different language skills and abilities.

It is important that you are familiar with the test format and question types before you take the test.

This will help you to use your time effectively and maximize your score.

2. Practice, practice, practice

The best way to prepare for the IELTS test is to practice as much as possible.

There are a number of online and offline resources that you can use to practice for the test.

Try to do some practice tests under timed conditions to get used to the pressure of the test.

3. Focus on your weaknesses

Everyone has different strengths and weaknesses when it comes to learning English.

It is important to identify your weaknesses and focus on improving them.

This will help you to score higher in the areas that you are weakest in.

4. Get help from a tutor or teacher

If you are struggling to prepare for the IELTS test on your own, consider getting help from a tutor or teacher.

A tutor or teacher can help you to identify your weaknesses, set goals and provide feedback on your progress.

5. Stay motivated

Preparing for the IELTS test can be challenging and time-consuming.

It is important to stay motivated throughout your preparation.

Set yourself small goals and reward yourself when you reach them.

Remember, the effort you put in now will pay off when you get your desired score in the IELTS test.