Blog

Thời gian làm IELTS – IELTS time

(English below)

Thời gian làm IELTS

sự quản lý

Bạn có đang sử dụng IELTS sớm không? Nếu vậy, có lẽ bạn đang tự hỏi làm thế nào bạn có thể tận dụng tối đa thời gian bạn phải chuẩn bị. Rốt cuộc, quản lý thời gian là chìa khóa thành công trong bất kỳ bài kiểm tra nào.

Các IELTS không khác. Trên thực tế, quản lý thời gian thậm chí còn quan trọng hơn trên IELTS vì thử nghiệm được chia thành bốn phần, mỗi phần có giới hạn thời gian khác nhau.

Điều này có thể gây khó khăn cho một số người làm bài kiểm tra, nhưng đừng lo lắng! Với một chút lập kế hoạch và một số chiến lược cho mỗi phần, bạn có thể tận dụng tối đa thời gian của bạn và Ace IELTS.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về IELTS và giới hạn thời gian của nó. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một số mẹo về cách quản lý thời gian của bạn trong mỗi phần của bài kiểm tra.

Có rất nhiều điều cần xem xét khi bạn đang cố gắng tìm ra bạn nên dành bao nhiêu thời gian cho IELTS. Tất nhiên, lượng thời gian bạn có sẵn là một yếu tố lớn, nhưng cũng có những điều khác để suy nghĩ. Dưới đây là một số điều cần ghi nhớ khi bạn lên kế hoạch cho lịch trình IELTS của mình:

1. Bạn có bao nhiêu thời gian?

Đây có lẽ là yếu tố quan trọng nhất trong việc quyết định dành bao nhiêu thời gian để dành cho IELTS. Nếu bạn chỉ có một vài tuần, bạn sẽ cần tập trung vào các phần quan trọng nhất của kỳ thi và sử dụng thời gian của bạn một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, nếu bạn có vài tháng để chuẩn bị, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để trang trải tất cả các tài liệu và thực sự tập trung vào việc cải thiện kỹ năng của bạn.

2. Mức độ hiện tại của bạn là bao nhiêu?

Nếu bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ tiếng Anh, bạn có thể sẽ cần ít thời gian hơn để chuẩn bị cho IELTS so với người đang bắt đầu từ đầu. Nhìn chung, những người đã có một số kiến ​​thức về tiếng Anh dành khoảng 2-3 tháng để chuẩn bị cho IELTS, trong khi những người bắt đầu từ đầu nên lên kế hoạch cho 3-6 tháng chuẩn bị.

3. Điểm mục tiêu của bạn là gì?

Lượng thời gian bạn cần dành cho IELTS cũng sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Nếu bạn đang hy vọng đạt được số điểm từ 7,0 trở lên, bạn sẽ cần phải dành nhiều thời gian và công sức để đạt đến cấp độ đó. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn chỉ đơn giản là vượt qua kỳ thi, có lẽ bạn có thể thoát khỏi thời gian chuẩn bị ít hơn.

4. Phong cách học tập của bạn là gì?

Mọi người đều học khác nhau, vì vậy lượng thời gian bạn cần dành cho IELTS sẽ phụ thuộc vào phong cách học tập cá nhân của bạn. Nếu bạn là người học trực quan, bạn có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng flashcards hoặc xem video để tìm hiểu tài liệu mới. Nếu bạn là người học thực hành, bạn có thể thích làm bài kiểm tra thực hành hoặc tham gia vào các buổi học nhóm. Tìm phương pháp học tập phù hợp nhất với bạn và sử dụng nó để giúp bạn chuẩn bị cho IELTS.

5. Bạn đang làm bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS hoặc IELTS?

Bài kiểm tra học tập của IELTS khó khăn hơn kỳ thi đào tạo chung của IELTS, vì vậy bạn sẽ cần dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị nếu bạn đang làm bài kiểm tra học tập. Bài kiểm tra học tập bao gồm các chủ đề khó khăn hơn và đòi hỏi trình độ thành thạo tiếng Anh cao hơn. Nếu bạn đang tham gia kỳ thi đào tạo chung, bạn vẫn sẽ cần chuẩn bị, nhưng tài liệu sẽ dễ hiểu hơn.

Bây giờ bạn đã biết một số yếu tố cần xem xét khi quyết định dành bao nhiêu thời gian cho IELTS, đó là thời gian để bắt đầu lên kế hoạch cho lịch trình học tập của bạn. Sử dụng các mẹo trên để giúp bạn tạo một kế hoạch học tập phù hợp với bạn và mục tiêu của bạn. Và don không quên cho phép một chút thời gian nghỉ ngơi – bạn sẽ cần họ luôn tươi mới và tập trung trong quá trình học!

Tags: IELTS

 


 

IELTS time

management

Are you taking the IELTS soon? If so, then you’re probably wondering how you can make the most of the time you have to prepare. After all, time management is key to success on any test.

The IELTS is no different. In fact, time management is even more important on the IELTS because the test is divided into four sections, each of which has a different time limit.

This can be daunting for some test-takers, but don’t worry! With a little bit of planning and some strategies for each section, you can make the most of your time and ace the IELTS.

In this article, we’ll give you an overview of the IELTS and its time limits. We’ll also share some tips on how to manage your time during each section of the test.

There are a lot of things to consider when you are trying to figure out how much time you should spend on IELTS. Of course, the amount of time you have available is a big factor, but there are other things to think about as well. Here are some things to keep in mind as you plan your IELTS schedule:

1. How much time do you have available?

This is probably the most important factor in deciding how much time to spend on IELTS. If you only have a few weeks available, you will need to focus on the most important parts of the exam and use your time wisely. However, if you have several months to prepare, you will have more time to cover all of the material and really focus on improving your skills.

2. What is your current level?

If you are already familiar with the English language, you will likely need less time to prepare for IELTS than someone who is starting from scratch. In general, it is recommended that people who already have some knowledge of English spend about 2-3 months preparing for IELTS, while people who are starting from scratch should plan on 3-6 months of preparation.

3. What is your goal score?

The amount of time you need to spend on IELTS will also depend on your goals. If you are hoping to achieve a score of 7.0 or above, you will need to put in a lot of time and effort to reach that level. However, if your goal is simply to pass the exam, you can probably get away with less preparation time.

4. What is your learning style?

Everyone learns differently, so the amount of time you need to spend on IELTS will depend on your personal learning style. If you are a visual learner, you may benefit from using flashcards or watching videos to learn new material. If you are a hands-on learner, you may prefer to take practice tests or participate in group study sessions. Find the learning method that works best for you and use it to help you prepare for IELTS.

5. Are you taking the IELTS Academic or IELTS General Training exam?

The IELTS Academic exam is more difficult than the IELTS General Training exam, so you will need to spend more time preparing if you are taking the Academic exam. The Academic exam covers more difficult topics and requires a higher level of English proficiency. If you are taking the General Training exam, you will still need to prepare, but the material will be easier to understand.

Now that you know some of the factors to consider when deciding how much time to spend on IELTS, it’s time to start planning your study schedule. Use the tips above to help you create a study plan that works for you and your goals. And don’t forget to allow some time for breaks – you’ll need them to stay fresh and focused during your studies!