Blog

Thời gian có kết quả thi IELTS – Time to have IELTS test results

(English below)

Thời gian có kết quả thi IELTS

Người ta nói rằng kết quả kiểm tra IELTS có sẵn trong vòng 13 ngày kể từ ngày thử nghiệm. Nhưng, nó có thực sự đáng để chờ đợi? Hãy cùng tìm hiểu!

Bạn đang tự hỏi sẽ mất bao lâu để có được kết quả kiểm tra IELTS của bạn?

Kết quả kiểm tra IELTS mất khoảng 13 ngày để ra mắt. Tuy nhiên, kết quả có thể được phát hành sớm hơn hoặc muộn hơn, tùy thuộc vào trung tâm thi thử.

Nếu bạn muốn nhận kết quả kiểm tra IELTS của mình càng sớm càng tốt, bạn có thể thử các mẹo sau:

• Yêu cầu báo cáo điểm số nhanh. Điều này chi phí một khoản phí bổ sung nhưng nó sẽ đảm bảo rằng kết quả của bạn sẽ được công bố trong vòng 5-7 ngày.

• Thực hiện bài kiểm tra IELTS vào một ngày trong tuần. Kết quả cho các thi thử được thực hiện vào các ngày trong tuần thường được phát hành sớm hơn vài ngày so với những ngày được thực hiện vào cuối tuần.

• Chọn một trung tâm thi thử IELTS có thời gian quay vòng nhanh. Bạn có thể hỏi xung quanh hoặc kiểm tra trực tuyến để xem trung tâm thi thử nào có kết quả nhanh nhất.

Khi bạn có kết quả kiểm tra IELTS của mình, bạn có thể bắt đầu lập kế hoạch cho các bước tiếp theo của mình. Nếu bạn cần trợ giúp giải thích kết quả của bạn, bạn có thể tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia IELTS.

Tags: IELTS

 


 

Time to have IELTS test results

It is said that IELTS test results are available within 13 days of the test date. But, is it really worth the wait? Let’s find out!

Are you wondering how long it will take to get your IELTS test results?

The IELTS test results take about 13 days to come out. However, the results might be released earlier or later, depending on the test center.

If you want to get your IELTS test results as soon as possible, you can try the following tips:

• Request for an expedited score report. This costs an additional fee but it will guarantee that your results will be released within 5-7 days.

• Take the IELTS test on a weekday. The results for tests taken on weekdays are usually released a few days earlier than those taken on weekends.

• Choose an IELTS test center that has a fast turnaround time. You can ask around or check online to see which test centers have the quickest results release.

Once you have your IELTS test results, you can start planning your next steps. If you need help interpreting your results, you can consult with an IELTS expert.