Blog

Thời điểm học tiếng anh tốt nhất cho trẻ – The best time to learn English for children

(English below)

Thời điểm học tiếng anh tốt nhất cho trẻ

Thời gian tốt nhất để học tiếng Anh cho trẻ em là khi chúng còn nhỏ. Trẻ em tiếp xúc với ngôn ngữ tiếng Anh khi còn trẻ sẽ có thời gian học nó dễ dàng hơn những người không. Có rất nhiều lợi ích khi học tiếng Anh khi còn trẻ. Một số lợi ích này bao gồm:

Là cha mẹ, bạn có thể tự hỏi khi nào là thời điểm tốt nhất để con bạn bắt đầu học tiếng Anh. Mặc dù không có một câu trả lời nào phù hợp với tất cả trẻ em, nhưng có một số hướng dẫn chung có thể giúp bạn quyết định khi nào thời gian phù hợp với gia đình bạn.

Một yếu tố cần xem xét là tuổi của con bạn. Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi tự nhiên tò mò và hấp thụ thông tin như bọt biển. Điều này làm cho họ là ứng cử viên lý tưởng để học một ngôn ngữ thứ hai. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ bắt đầu học ngôn ngữ thứ hai trước ba tuổi có thời gian dễ dàng tiếp nhận nó so với những người bắt đầu sau đó trong cuộc sống.

Nếu con bạn đã đi học, một yếu tố khác cần xem xét là liệu tiếng Anh có được cung cấp như một lựa chọn ngoại ngữ hay không. Nếu có, bắt đầu sớm hơn là sau này có thể cho con bạn một chân trong việc làm chủ ngôn ngữ. Nếu tiếng Anh không được cung cấp tại trường học của con bạn, có một số lựa chọn ngoại khóa có sẵn, chẳng hạn như các chương trình dạy kèm riêng hoặc ngâm ngôn ngữ.

Bất kể con bạn ở độ tuổi nào, có một vài điều quan trọng bạn có thể làm để hỗ trợ việc học tiếng Anh của chúng. Đầu tiên, tạo ra một môi trường giàu ngôn ngữ ở nhà bằng cách đọc, hát và nói bằng tiếng Anh thường xuyên nhất có thể. Thứ hai, tiếp xúc với con bạn với nhiều tài liệu bằng tiếng Anh, chẳng hạn như sách, phim và trang web. Cuối cùng, hãy kiên nhẫn và khuyến khích con bạn kiên trì khi chúng phạm sai lầm – mọi người đều học theo tốc độ của riêng họ.

Với một chút lập kế hoạch và nỗ lực, bạn có thể đảm bảo rằng con bạn có nền tảng tốt nhất có thể để học tiếng Anh.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

The best time to learn English for children

The best time to learn English for children is when they are young. Children who are exposed to the English language at a young age will have an easier time learning it than those who are not. There are many benefits to learning English at a young age. Some of these benefits include:

As a parent, you might be wondering when is the best time for your children to start learning English. While there is no one answer that fits all children, there are some general guidelines that can help you decide when the time is right for your family.

One factor to consider is your child’s age. Infants and toddlers are naturally curious and absorb information like sponges. This makes them ideal candidates for learning a second language. Studies have shown that children who start learning a second language before the age of three have an easier time picking it up than those who start later in life.

If your child is already in school, another factor to consider is whether English is offered as a foreign language option. If it is, starting sooner rather than later can give your child a leg up in mastering the language. If English is not offered at your child’s school, there are a number of extracurricular options available, such as private tutoring or language immersion programs.

No matter what age your child is, there are a few key things you can do to support their English language learning. First, create a language-rich environment at home by reading, singing, and talking in English as often as possible. Second, expose your child to a variety of English-language materials, such as books, movies, and websites. Finally, be patient and encourage your child to persist when they make mistakes – everyone learns at their own pace.

With a little planning and effort, you can ensure that your child has the best possible foundation for learning English.