Blog

Thi thử IELTS trên máy tính – IELTS test on computer

(English below)

Thi thử IELTS trên máy tính

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, bạn có thể tự hỏi liệu bạn có thể làm bài kiểm tra trên máy tính không. Câu trả lời là có! Bây giờ bạn có thể thực hiện kiểm tra IELTS trên máy tính tại các trung tâm kiểm tra chọn lọc. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người thoải mái hơn khi thực hiện bài kiểm tra trên máy tính hoặc những người muốn tiết kiệm thời gian bằng cách không phải chuyển câu trả lời của họ sang bài kiểm tra giấy.

thi thử IELTS trên máy tính là một thi thử trực tuyến có thể được thực hiện bất cứ lúc nào và từ bất kỳ vị trí nào. Bài kiểm tra giống như thi thử IELTS dựa trên giấy, với cùng một nội dung, định dạng và mức độ khó.

Bài kiểm tra IELTS trên máy tính có sẵn trong hai phiên bản: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Bài kiểm tra có thể được thực hiện trong một trong hai phiên bản, tùy thuộc vào yêu cầu thị thực của bạn.

thi thử IELTS trên máy tính là một thi thử do máy tính sử dụng cùng công nghệ với thi thử IELTS dựa trên giấy, với cùng một nội dung, định dạng và mức độ khó.

thi thử IELTS trên máy tính được thực hiện tại một trung tâm thi thử an toàn, nơi bạn sẽ được giám sát bởi một trình nhập thông qua một liên kết video trực tiếp.

Bài kiểm tra IELTS trên máy tính có sẵn trong hai phiên bản: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Bài kiểm tra có thể được thực hiện trong một trong hai phiên bản, tùy thuộc vào yêu cầu thị thực của bạn.

thi thử IELTS trên máy tính là một thi thử do máy tính sử dụng cùng công nghệ với thi thử IELTS dựa trên giấy, với cùng một nội dung, định dạng và mức độ khó.

thi thử IELTS trên máy tính được thực hiện tại một trung tâm thi thử an toàn, nơi bạn sẽ được giám sát bởi một trình nhập thông qua một liên kết video trực tiếp.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test on computer

If you are planning to take the IELTS test, you may be wondering if you can take the test on a computer. The answer is yes! You can now take the IELTS test on a computer at select test centers. This is a great option for those who are more comfortable taking the test on a computer or who want to save time by not having to transfer their answers to a paper test.

The IELTS test on computer is an online test that can be taken at any time and from any location. The test is the same as the paper-based IELTS test, with the same content, format and level of difficulty.

The IELTS test on computer is available in two versions: the Academic Module and the General Training Module. The test can be taken in either version, depending on your visa requirements.

The IELTS test on computer is a computer-delivered test that uses the same technology as the paper-based IELTS test, with the same content, format and level of difficulty.

The IELTS test on computer is taken at a secure test centre, where you will be monitored by a invigilator via a live video link.

The IELTS test on computer is available in two versions: the Academic Module and the General Training Module. The test can be taken in either version, depending on your visa requirements.

The IELTS test on computer is a computer-delivered test that uses the same technology as the paper-based IELTS test, with the same content, format and level of difficulty.

The IELTS test on computer is taken at a secure test centre, where you will be monitored by a invigilator via a live video link.