Blog

Thi IELTS trên máy tính british council – IELTS test on British Council computer

(English below)

Thi IELTS trên máy tính british council

Bài kiểm tra IELTS trên máy tính của Hội đồng Anh

Bài kiểm tra IELTS trên máy tính của Hội đồng Anh là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đo lường sự thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc bằng tiếng Anh.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Với IELTS, bạn có thể tự tin rằng bạn đang làm bài kiểm tra được tin tưởng bởi các nhà tuyển dụng, trường đại học và chính phủ trên khắp thế giới.

IELTS có sẵn trên giấy hoặc máy tính, vì vậy bạn có thể chọn bài kiểm tra tốt nhất cho bạn.

IELTS trên máy tính hiện có sẵn ở nhiều địa điểm hơn trên thế giới, vì vậy bạn thậm chí còn có nhiều sự lựa chọn hơn về nơi và khi bạn thực hiện bài kiểm tra của mình.

IELTS trên máy tính là thi thử IELTS chất lượng cao tương tự mà bạn biết, được phân phối bằng công nghệ mới nhất tại các trung tâm thi thử được ủy quyền.

IELTS trên máy tính linh hoạt và thuận tiện hơn bao giờ hết – bạn có thể chọn cách nghe các phần lắng nghe, đọc và viết trong cùng một ngày, hoặc vào các ngày khác nhau, tại một thời điểm phù hợp với bạn.

IELTS trên máy tính cũng an toàn hơn, với các tính năng để ngăn chặn gian lận và đảm bảo rằng kết quả kiểm tra của bạn là công bằng và chính xác.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một cách thuận tiện, linh hoạt và an toàn để lấy IELTS, thì IELTS trên máy tính có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Tìm hiểu thêm và đặt bài kiểm tra của bạn ngay hôm nay.

Tags: British Council, IELTS

 


 

IELTS test on British Council computer

IELTS test on British Council computer

The IELTS test on the British Council computer is an international English language testing system that measures the language proficiency of people who want to study or work in English.

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

With IELTS, you can be confident that you are taking the test that is trusted by employers, universities and governments around the world.

IELTS is available on paper or computer, so you can choose the test that is best for you.

IELTS on computer is now available in more locations around the world, so you have even more choice about where and when you take your test.

IELTS on computer is the same high-quality IELTS test that you know, delivered using the latest technology at authorised test centres.

IELTS on computer is more flexible and convenient than ever before – you can choose to take the Listening, Reading and Writing sections all on the same day, or on different days, at a time that suits you.

IELTS on computer is also more secure, with features to prevent cheating and ensure that your test results are fair and accurate.

So if you’re looking for a convenient, flexible and secure way to take IELTS, then IELTS on computer could be the right choice for you.

Find out more and book your test today.