Blog

Thi IELTS khi nào có kết quả – IELTS exam when there are results

(English below)

Thi IELTS khi nào có kết quả

Kết quả của IELTS đã ra ngoài và tôi rất vui mừng! Tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu và cuối cùng tôi cũng có thể thấy tôi đã làm như thế nào. Tôi rất nhẹ nhõm và không thể chờ đợi để xem điểm số của tôi.

Khi kết quả của các kỳ thi IELTS được cung cấp, đó luôn là một khoảnh khắc tuyệt vời cho các bài kiểm tra. Sau tất cả các công việc khó khăn và chuẩn bị, cuối cùng đã đến lúc xem bạn đã làm tốt như thế nào.

Có một vài điều mà bạn cần ghi nhớ khi kiểm tra kết quả IELTS của bạn. Trước hết, hãy nhớ rằng IELTS không phải là một kỳ thi dễ dàng. Vì vậy, ngay cả khi bạn chưa đạt được điểm số mà bạn đang hướng tới, điều đó không có nghĩa là bạn đã thất bại. Nó chỉ có nghĩa là bạn cần tiếp tục làm việc chăm chỉ và cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Thứ hai, không so sánh điểm IELTS của bạn với bạn bè hoặc thành viên gia đình của bạn. Mọi người đều có một trình độ tiếng Anh khác nhau và do đó, điểm IELTS của họ cũng sẽ khác nhau. Vì vậy, đừng chán nản nếu điểm của bạn thấp hơn những gì bạn bè của bạn đã đạt được. Chỉ cần tập trung vào điểm số của riêng bạn và cố gắng cải thiện nó.

Cuối cùng, nếu bạn không hài lòng với điểm IELTS của mình, bạn luôn có thể nhận lại bài kiểm tra. Không có hại gì khi tham gia kỳ thi một lần nữa và cố gắng ghi điểm tốt hơn. Trên thực tế, nhiều người nhận bài kiểm tra cuối cùng đã ghi bàn tốt hơn lần thứ hai.

Vì vậy, đây là một vài điều mà bạn cần ghi nhớ khi kiểm tra kết quả IELTS của bạn. Chỉ cần nhớ rằng IELTS không phải là một kỳ thi dễ dàng và do đó, bạn không nên bị thất bại nếu bạn không ghi bàn cũng như bạn muốn. Chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ và bạn chắc chắn sẽ cải thiện điểm số của bạn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam when there are results

IELTS results are out and I am so excited! I have been waiting for this day for so long and I can finally see how I did. I am so relieved and can’t wait to see my score.

When the results of the IELTS exams are made available, it is always a great moment for the examinees. After all the hard work and preparation, it is finally time to see how well you have done.

There are a few things that you need to keep in mind when checking your IELTS results. First of all, remember that the IELTS is not an easy exam. So, even if you have not achieved the score that you were aiming for, it does not mean that you have failed. It just means that you need to keep working hard and improve your English language skills.

Secondly, do not compare your IELTS score with that of your friends or family members. Everyone has a different level of English and hence, their IELTS score will also vary. So, do not get disheartened if your score is lower than what your friends have achieved. Just focus on your own score and try to improve it.

Lastly, if you are not satisfied with your IELTS score, you can always retake the exam. There is no harm in taking the exam again and trying to score better. In fact, many people who retake the exam do end up scoring better the second time around.

So, these are a few things that you need to keep in mind when checking your IELTS results. Just remember that the IELTS is not an easy exam and hence, you should not get disheartened if you have not scored as well as you wanted to. Just keep working hard and you will surely improve your score.