Blog

Thi IELTS cần chuẩn bị gì – What should IELTS need to prepare

(English below)

Thi IELTS cần chuẩn bị gì

IELTS là gì?

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hoặc IELTS /ˈAɪ.ɛlts/, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC, PTE và OET.

Tại sao IELTS?

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác. Ở Anh, IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh (SELT) an toàn duy nhất cho mục đích visa.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Anh, Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS là bài kiểm tra khiến bạn chú ý bởi các nhà tuyển dụng. Hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận IELTS, bao gồm các tổ chức chính phủ, học thuật và việc làm.

IELTS là bài kiểm tra giúp bạn sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia trên toàn thế giới công nhận.

IELTS là thử nghiệm được phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới về đánh giá ngôn ngữ. IELTS được hỗ trợ bởi một nhóm gồm hơn 100 chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới.

IELTS là gì?

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hoặc IELTS /ˈAɪ.ɛlts/, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC, PTE và OET.

Tại sao IELTS?

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác. Ở Anh, IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh (SELT) an toàn duy nhất cho mục đích visa.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Anh, Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS là bài kiểm tra khiến bạn chú ý bởi các nhà tuyển dụng. Hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận IELTS, bao gồm các tổ chức chính phủ, học thuật và việc làm.

IELTS là bài kiểm tra giúp bạn sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia trên toàn thế giới công nhận.

IELTS là thử nghiệm được phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới về đánh giá ngôn ngữ. IELTS được hỗ trợ bởi một nhóm gồm hơn 100 chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới.

Khi nói đến việc chuẩn bị cho IELTS, không có câu trả lời phù hợp với một kích cỡ. Tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của bạn và mục tiêu làm bài kiểm tra của bạn, bạn có thể cần tập trung vào các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, có một số lời khuyên chung có thể giúp bạn chuẩn bị cho IELTS, bất kể tình huống của bạn là gì.

1. Làm quen với định dạng thi thử

IELTS được chia thành hai phần: các bài kiểm tra đào tạo học thuật và chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học hoặc đại học, trong khi bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Mỗi phần của bài kiểm tra được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Các phần đọc và viết là giống nhau cho cả các bài kiểm tra đào tạo học thuật và nói chung, nhưng các phần nghe và nói là khác nhau.

Trước khi bạn bắt đầu học tập cho IELTS, điều quan trọng là bạn phải hiểu định dạng của bài kiểm tra và phần nào bạn cần tập trung vào.

2. Đặt mục tiêu thực tế

Nó rất quan trọng để đặt mục tiêu thực tế cho việc chuẩn bị IELTS của bạn. Nếu bạn muốn có được một số điểm cao, bạn cần phải thực tế về lượng thời gian và nỗ lực mà bạn sẵn sàng đưa vào.

3. Tìm một phương pháp nghiên cứu phù hợp với bạn

Có nhiều cách khác nhau để chuẩn bị cho IELTS. Một số người thích tự học, trong khi những người khác thích tham gia một lớp học hoặc thuê một gia sư.

Tìm một phương pháp nghiên cứu phù hợp với bạn và tuân thủ nó. Nếu bạn không có động lực để nghiên cứu, bạn sẽ không đạt được điểm số tốt.

4. Thực hành, thực hành, thực hành

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là luyện tập càng nhiều càng tốt. Có nhiều bài kiểm tra thực hành miễn phí có sẵn trực tuyến, vì vậy hãy tận dụng chúng.

Ngoài việc thực hiện các bài kiểm tra thực hành, nó còn rất quan trọng để thực hành từng phần của bài kiểm tra riêng biệt. Ví dụ: nếu bạn gặp rắc rối với phần đọc, hãy tìm một số bài đọc thực hành và tự định thời gian.

5. Làm quen với các loại câu hỏi

Có nhiều loại câu hỏi khác nhau trong bài kiểm tra IELTS. Làm quen với các loại câu hỏi khác nhau để bạn biết những gì mong đợi trong ngày kiểm tra.

6. Thực hiện một bài kiểm tra giả

Một vài tuần trước ngày thi thử của bạn, hãy làm một bài kiểm tra giả trong điều kiện thời gian. Điều này sẽ giúp bạn có được một ý tưởng về bài kiểm tra sẽ như thế nào và bạn cần phải tăng tốc bản thân như thế nào.

7. ngủ đủ giấc

Vào ngày thi thử, hãy chắc chắn rằng bạn ngủ đủ giấc và ăn một bữa sáng lành mạnh. Bạn muốn được nghỉ ngơi tốt và cảnh giác để bạn có thể làm hết sức mình trong bài kiểm tra.

IELTS là một thi thử đầy thách thức, nhưng nó không thể chuẩn bị cho. Thực hiện theo những lời khuyên này và bạn sẽ đang trên đường để có được điểm số bạn cần.

Tags: IELTS

 


 

What should IELTS need to prepare

What is IELTS?

The International English Language Testing System, or IELTS /ˈaɪ.ɛlts/, is an international standardised test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC, PTE and OET.

Why IELTS?

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies. In the UK, IELTS is the only Secure English Language Test (SELT) for visa purposes.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English test. Over 3 million tests were taken last year.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the US and many other places around the world where English is the language of communication.

IELTS is the test that gets you noticed by employers. More than 10,000 organisations worldwide accept IELTS, including government, academic and employment institutions.

IELTS is the test that helps you live, study and work abroad. IELTS is recognised by over 10,000 organisations in 140 countries worldwide.

IELTS is the test that is developed by the world’s leading experts in language assessment. IELTS is backed by a team of over 100 specialists from around the globe.

What is IELTS?

The International English Language Testing System, or IELTS /ˈaɪ.ɛlts/, is an international standardised test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC, PTE and OET.

Why IELTS?

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies. In the UK, IELTS is the only Secure English Language Test (SELT) for visa purposes.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English test. Over 3 million tests were taken last year.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the US and many other places around the world where English is the language of communication.

IELTS is the test that gets you noticed by employers. More than 10,000 organisations worldwide accept IELTS, including government, academic and employment institutions.

IELTS is the test that helps you live, study and work abroad. IELTS is recognised by over 10,000 organisations in 140 countries worldwide.

IELTS is the test that is developed by the world’s leading experts in language assessment. IELTS is backed by a team of over 100 specialists from around the globe.

When it comes to preparing for IELTS, there is no one-size-fits-all answer. Depending on your level of English and your goals for taking the test, you may need to focus on different areas. However, there are some general tips that can help you prepare for IELTS, no matter what your situation is.

1. Get familiar with the test format

IELTS is divided into two parts: the Academic and General Training tests. The Academic test is for people who want to study at a university or college, while the General Training test is for people who want to migrate to an English-speaking country.

Each part of the test is divided into four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. The Reading and Writing sections are the same for both the Academic and General Training tests, but the Listening and Speaking sections are different.

Before you start studying for IELTS, it’s important that you understand the format of the test and which sections you need to focus on.

2. Set realistic goals

It’s important to set realistic goals for your IELTS preparation. If you want to get a high score, you need to be realistic about the amount of time and effort you’re willing to put in.

3. Find a study method that works for you

There are many different ways to prepare for IELTS. Some people prefer to study on their own, while others prefer to take a class or hire a tutor.

Find a study method that works for you and stick to it. If you’re not motivated to study, you’re not going to get a good score.

4. Practice, practice, practice

The best way to prepare for IELTS is to practice as much as possible. There are many free practice tests available online, so take advantage of them.

In addition to taking practice tests, it’s also important to practice each section of the test separately. For example, if you’re having trouble with the Reading section, find some practice reading passages and timed yourself.

5. Get familiar with the types of questions

There are many different types of questions on the IELTS test. Familiarize yourself with the different question types so you know what to expect on test day.

6. Take a mock test

A few weeks before your test date, take a mock test under timed conditions. This will help you get an idea of what the test will be like and how you need to pace yourself.

7. Get enough sleep

On the day of the test, make sure you get enough sleep and eat a healthy breakfast. You want to be well-rested and alert so you can do your best on the test.

IELTS is a challenging test, but it’s not impossible to prepare for. Follow these tips and you’ll be on your way to getting the score you need.