Blog

Tăng khả năng nghe tiếng anh – Increase English listening ability

(English below)

Tăng khả năng nghe tiếng anh

Nếu bạn muốn cải thiện khả năng nghe tiếng Anh của mình, có một vài điều bạn có thể làm. Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đang ở trong một môi trường yên tĩnh, nơi bạn có thể tập trung vào người nói. Thứ hai, cố gắng thư giãn và chú ý đến miệng của người nói để giúp bạn hiểu những gì đang được nói. Thứ ba, đừng ngại yêu cầu làm rõ nếu bạn không hiểu điều gì đó. Cuối cùng, thực hành càng nhiều càng tốt bằng cách nghe đài phát thanh, TV và phim tiếng Anh.

Nếu bạn muốn cải thiện khả năng nghe tiếng Anh của mình, có một số điều bạn có thể làm. Đây chỉ là một vài gợi ý:

1. Nghe các chương trình tin tức tiếng Anh. Đây là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nghe của bạn, vì bạn sẽ nghe người bản ngữ sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên.

2. Nghe podcast tiếng Anh. Có nhiều podcast có sẵn trực tuyến mà bạn có thể nghe theo sự thuận tiện của riêng bạn.

3. Nghe các bài hát tiếng Anh. Đây có thể là một cách thú vị để cải thiện kỹ năng nghe của bạn trong khi cũng thưởng thức một số âm nhạc tuyệt vời.

4. Xem phim tiếng Anh và chương trình truyền hình. Đây là một cách tuyệt vời khác để nghe người bản ngữ sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên.

5. Tham dự các cuộc họp hoặc sự kiện bằng tiếng Anh. Đây là một cách tuyệt vời để gặp gỡ những người nói tiếng Anh khác và thực hành các kỹ năng nghe của bạn trong một môi trường xã hội.

6. Thực hành nghe các cuộc trò chuyện tiếng Anh. Bạn có thể tìm thấy nhiều cuộc trò chuyện trực tuyến hoặc trong những cuốn sách mà bạn có thể sử dụng để thực hành các kỹ năng nghe của mình.

7. Tham gia một khóa học tiếng Anh. Đây là một cách tuyệt vời để tập trung vào việc cải thiện kỹ năng nghe của bạn và cũng để học các khía cạnh khác của ngôn ngữ.

8. Nhận một gia sư. Một gia sư có thể giúp bạn tập trung vào các lĩnh vực cụ thể mà bạn cần cải thiện và có thể cung cấp hướng dẫn về cách cải thiện kỹ năng nghe của bạn.

9. Sử dụng tài nguyên nghe. Có nhiều trang web và ứng dụng cung cấp các bài tập và hoạt động nghe có thể là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng của bạn.

10. Hãy kiên nhẫn. Học bất kỳ kỹ năng mới nào cần có thời gian và sự kiên nhẫn, vì vậy đừng mong đợi trở nên thông thạo qua đêm. Chỉ cần tiếp tục luyện tập và bạn sẽ dần dần cải thiện khả năng nghe tiếng Anh của mình.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

Increase English listening ability

If you want to improve your English listening ability, there are a few things you can do. First, make sure you are in a quiet environment where you can focus on the speaker. Second, try to relax and pay attention to the speaker’s mouth to help you understand what is being said. Third, don’t be afraid to ask for clarification if you don’t understand something. Finally, practice as much as possible by listening to English radio, TV, and movies.

If you want to improve your English listening ability, there are a number of things you can do. Here are just a few suggestions:

1. Listen to English news programs. This is a great way to improve your listening skills, as you will be hearing native speakers using the language in a natural way.

2. Listen to English podcasts. There are many podcasts available online which you can listen to at your own convenience.

3. Listen to English-language songs. This can be a fun way to improve your listening skills while also enjoying some great music.

4. Watch English-language movies and TV shows. This is another great way to hear native speakers using the language naturally.

5. Attend English-language meetups or events. This is a great way to meet other English speakers and practice your listening skills in a social setting.

6. Practice listening to English conversations. You can find many conversations online or in books which you can use to practice your listening skills.

7. Take an English-language course. This is a great way to focus on improving your listening skills and also to learn other aspects of the language.

8. Get a tutor. A tutor can help you to focus on specific areas that you need to improve in and can provide guidance on how to improve your listening skills.

9. Use listening resources. There are many websites and apps which provide listening exercises and activities which can be a great way to improve your skills.

10. Be patient. Learning any new skill takes time and patience, so don’t expect to become fluent overnight. Just keep practicing and you will gradually improve your English listening ability.