Writing

Cải thiện writing – Improve Writing

(English below) Cải thiện writing Kỹ năng Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng viết của mình, có một vài điều bạn có thể làm. Đầu tiên, đọc càng nhiều càng tốt. Đọc sách sẽ giúp bạn phát triển sự hiểu biết tốt hơn về ngữ pháp và phong cách. Thứ hai, thực hành viết…