IDP

Idp và BC – IDP and BC

(English below) Idp và BC G IDP IDP là một công cụ được BCG sử dụng để giúp các tổ chức xác định các bên liên quan chính của họ và hiểu lợi ích và mục tiêu của họ. Nó cũng được sử dụng để đánh giá khả năng tham gia của tổ chức và…

Thi IELTS online idp – IELTS Online IDP

(English below) Thi IELTS online idp IELTS Online IDP là một nền tảng kiểm tra trực tuyến giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. IELTS Online IDP là một nền tảng kiểm tra trực tuyến giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Nền tảng cung cấp cho bạn một loạt các bài kiểm…

Thi thu IELTS idp – IELTS IDP

(English below) Thi thu IELTS idp IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu. IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Đại học Kỳ…

Thi IELTS tại idp – IELTS test at IDP

(English below) Thi IELTS tại idp IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư với hơn ba triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái. IELTS kiểm tra các ứng cử viên đào tạo học tập và chung trong việc…

Đăng ký thi idp – Register for IDP test

(English below) Đăng ký thi idp IDP IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và chính phủ trên khắp thế giới. IELTS là bài kiểm tra tiếng…