BC

Phúc khảo IELTS BC – Review IELTS BC

(English below) Phúc khảo IELTS BC Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hoặc IELTS /ˈAɪ.ɛlts/, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge…

Kết quả IELTS BC – IELTS BC results

(English below) Kết quả IELTS BC Kết quả của IELTS BC đã được đưa ra và chúng tôi có danh sách đầy đủ người chiến thắng! Kết quả của IELTS BC năm nay và chúng tôi có danh sách đầy đủ người chiến thắng! Chúng tôi rất vui mừng thông báo kết quả của kỳ…

Idp và BC – IDP and BC

(English below) Idp và BC G IDP IDP là một công cụ được BCG sử dụng để giúp các tổ chức xác định các bên liên quan chính của họ và hiểu lợi ích và mục tiêu của họ. Nó cũng được sử dụng để đánh giá khả năng tham gia của tổ chức và…

BC hcm – BC HCM

(English below) BC hcm BC HCM là một ứng dụng dựa trên web cho phép các doanh nghiệp quản lý nhu cầu nguồn nhân lực của họ. BC HCM cung cấp một hệ thống tập trung để quản lý dữ liệu nhân viên, theo dõi vai trò và trách nhiệm của nhân viên và quản…