Blog

Người mới bắt đầu học tiếng anh – beginners to learn English

(English below)

Người mới bắt đầu học tiếng anh

Nếu bạn mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn đang ở đúng nơi. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu học tiếng Anh từ đầu.

Chúng tôi sẽ đề cập đến những điều cơ bản về ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu và chỉ cho bạn cách đưa các kỹ năng mới của bạn vào sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ có thể giữ riêng mình trong cuộc trò chuyện tiếng Anh và bắt đầu giao tiếp một cách tự tin bằng một ngôn ngữ mới.

Giả sử bạn muốn một bài đăng trên blog thảo luận về các mẹo cho người mới bắt đầu học tiếng Anh:

Học một ngôn ngữ mới có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng cũng là một nhiệm vụ bổ ích. Nếu bạn đang bắt đầu hành trình học tiếng Anh, đây là một vài lời khuyên để giúp bạn trên con đường của bạn.

1. Bắt đầu với những điều cơ bản. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách nói và đánh vần chính xác các từ và cụm từ thông thường. Điều này có vẻ như là một người không có trí tuệ, nhưng bạn đã ngạc nhiên khi có nhiều người cố gắng giải quyết các chủ đề phức tạp hơn trước khi họ nắm bắt được những điều cơ bản.

2. Tìm một phương pháp phù hợp với bạn. Một số người học tốt nhất bằng cách nghe các bản ghi âm, những người khác bằng cách đọc văn bản và những người khác thông qua cuộc trò chuyện. Tìm phương pháp học tập hoạt động tốt hơn cho bạn và tuân thủ nó.

3. Đặt mục tiêu thực tế. Cố gắng học toàn bộ ngôn ngữ trong một tháng là một mục tiêu không thực tế và thường không khuyến khích. Đặt mục tiêu nhỏ hơn, chẳng hạn như có thể tổ chức một cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh sau sáu tháng hoặc đọc một cuốn sách bằng tiếng Anh sau một năm.

4. Hãy kiên nhẫn. Học một ngôn ngữ mới cần có thời gian và sẽ có những thất bại trên đường đi. Don Tiết bị nản lòng và tiếp tục làm việc với nó.

5. Nhận một gia sư. Một gia sư có thể giúp bạn học nhanh hơn và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có trên đường đi.

6. Thực hành, thực hành, thực hành. Cách tốt nhất để học bất kỳ ngôn ngữ mới là thực hành nó thường xuyên nhất có thể. Cố gắng tìm cơ hội sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

7. Cố gắng đắm mình trong ngôn ngữ. Một cách để làm điều này là xem các bộ phim và chương trình truyền hình bằng tiếng Anh hoặc nghe các đài phát thanh tiếng Anh.

8. Tích cực. Học một ngôn ngữ mới có thể là một kinh nghiệm thú vị và bổ ích. Tiếp cận nó với một thái độ tích cực và bạn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

beginners to learn English

If you’re just starting to learn English, you’re in the right place. This guide will help you get started learning English from the ground up.

We’ll cover the basics of grammar, vocabulary, and sentence structure, and show you how to put your new skills to use in day-to-day conversation. By the end of this guide, you’ll be able to hold your own in English conversation and start communicating confidently in a new language.

Assuming you would like a blog post discussing tips for beginners learning English:

Learning a new language can be a daunting task, but also a rewarding one. If you are starting your journey to learning English, here are a few tips to help you on your way.

1. Start with the basics. Make sure you know how to correctly say and spell common words and phrases. This may seem like a no-brainer, but you’d be surprised how many people try to tackle more complicated topics before they have a firm grasp on the basics.

2. Find a method that works for you. Some people learn best by listening to audio recordings, others by reading texts, and others through conversation. Find the method of learning that works better for you and stick to it.

3. Set realistic goals. Trying to learn an entire language in a month is an unrealistic and often discouraging goal. Set smaller goals, such as being able to hold a conversation in English after six months or reading a book in English after a year.

4. Be patient. Learning a new language takes time and there will be setbacks along the way. Don’t get discouraged and keep working at it.

5. Get a tutor. A tutor can help you learn faster and answer any questions you may have along the way.

6. Practice, practice, practice. The best way to learn any new language is to practice it as often as possible. Try to find opportunities to use English in your everyday life.

7. Try to immerse yourself in the language. One way to do this is to watch English-language movies and TV shows or listen to English-language radio stations.

8. Be positive. Learning a new language can be a fun and rewarding experience. Approach it with a positive attitude and you’ll be more likely to succeed.