Blog

Nên dạy tiếng anh cho trẻ từ mấy tuổi – Should teach English for children from many years of age

(English below)

Nên dạy tiếng anh cho trẻ từ mấy tuổi

Tầm quan trọng của việc học tiếng Anh khi còn trẻ

Tại sao học tiếng Anh sớm có lợi cho trẻ em

Người ta thường nói rằng trẻ em nên bắt đầu học tiếng Anh từ sớm nhất có thể, nhưng đây có thực sự là cách tiếp cận tốt nhất? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá những ưu và nhược điểm của việc dạy tiếng Anh cho trẻ em từ nhỏ.

Một mặt, có một số lợi thế để bắt đầu các bài học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Thứ nhất, trẻ nhỏ thường dễ tiếp nhận thông tin mới hơn so với người học lớn tuổi và chúng có xu hướng chọn kỹ năng ngôn ngữ nhanh hơn. Điều này là do họ vẫn đang trong quá trình có được tất cả các kỹ năng cơ bản của ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, vì vậy bộ não của họ là ‘nhựa nhiều hơn và có thể hấp thụ thông tin mới dễ dàng hơn. Thứ hai, bắt đầu các bài học tiếng Anh sớm có thể giúp trẻ có một cuộc sống bắt đầu trong cuộc sống, vì song ngữ mang lại cho chúng một lợi thế khác biệt so với các đồng nghiệp đơn ngữ khi nói đến các cơ hội giáo dục và việc làm trong tương lai.

Mặt khác, cũng có một số bất lợi cho việc dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ. Một trong những vấn đề chính là chúng có thể dễ dàng bị choáng ngợp bởi tất cả các thông tin mới mà họ đang được trình bày và điều này có thể dẫn đến việc họ cảm thấy thất vọng và nản lòng. Một vấn đề khác là, nếu không có nền tảng vững chắc trong ngôn ngữ bản địa của chính họ, họ có thể đấu tranh để hiểu các khái niệm phức tạp hơn được dạy bằng tiếng Anh. Cũng có giá trị ghi nhớ rằng, mặc dù bắt đầu các bài học tiếng Anh từ khi còn nhỏ có thể giúp trẻ em bắt đầu, nhưng không có gì đảm bảo cho sự thành công – cuối cùng, nó phụ thuộc vào khả năng và động lực của từng đứa trẻ.

Vì vậy, độ tuổi tốt nhất để bắt đầu dạy tiếng Anh cho trẻ em là gì? Không có câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi này vì nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng của từng trẻ. Tuy nhiên, người ta thường đồng ý rằng, đối với hầu hết trẻ em, thời điểm tốt nhất để bắt đầu là ở độ tuổi bốn đến bảy. Điều này là do họ đang ở giai đoạn mà họ bắt đầu phát triển các kỹ năng cơ bản cần thiết để học ngôn ngữ thứ hai, nhưng họ chưa quá áp đảo bởi nhiệm vụ mà họ trở nên nản lòng.

Dù bạn quyết định bắt đầu dạy tiếng Anh cho con mình, điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng chúng đang tận hưởng trải nghiệm. Nếu họ không, thì không chắc họ sẽ gắn bó với nó trong dài hạn. Cố gắng làm cho các bài học thú vị và tương tác, và mang đến cho họ nhiều sự khích lệ trên đường đi. Với một chút kiên nhẫn và kiên trì, bạn sẽ thấy họ tiến bộ ngay lập tức!

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

Should teach English for children from many years of age

The Importance of Learning English at a Young Age

Why Learning English Early is Beneficial for Children

It is often said that children should start learning English from as early an age as possible, but is this really the best approach? In this article, we will explore the pros and cons of teaching English to children from a young age.

On the one hand, there are several advantages to starting English lessons at an early age. Firstly, young children are usually more receptive to new information than older learners and they tend to pick up language skills more quickly. This is because they are still in the process of acquiring all the basic skills of their native language, so their brain is more ‘plastic’ and able to absorb new information more easily. Secondly, starting English lessons early can give children a head start in life, as being bilingual gives them a distinct advantage over monolingual peers when it comes to future education and employment opportunities.

On the other hand, there are also some disadvantages to teaching English to very young children. One of the main problems is that they can easily become overwhelmed by all the new information they are being presented with and this can lead to them feeling frustrated and discouraged. Another issue is that, without a solid foundation in their own native language, they may struggle to understand the more complex concepts that are taught in English. It is also worth bearing in mind that, although starting English lessons at a young age may give children a head start, it is no guarantee of success – ultimately, it is down to the individual child’s abilities and motivation.

So, what is the best age to start teaching English to children? There is no definitive answer to this question as it will vary depending on the individual child’s needs and abilities. However, it is generally agreed that, for most children, the best time to start is between the ages of four and seven. This is because they are at a stage where they are starting to develop the basic skills needed for learning a second language, but they are not yet so overwhelmed by the task that they become discouraged.

Whatever age you decide to start teaching English to your child, the most important thing is to make sure that they are enjoying the experience. If they are not, then it is unlikely that they will stick with it in the long term. Try to make the lessons fun and interactive, and give them plenty of encouragement along the way. With a little patience and perseverance, you should see them making progress in no time!