Blog

Nên cho trẻ mấy tuổi đi học tiếng anh – Should give children how many years old to learn English

(English below)

Nên cho trẻ mấy tuổi đi học tiếng anh

Không bao giờ là quá sớm hoặc quá muộn để học một ngôn ngữ mới. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng có một số giai đoạn nhạy cảm nhất định để phát triển ngôn ngữ ở trẻ em. Những khoảng thời gian này là khi trẻ có khả năng học ngôn ngữ nhanh nhất và dễ dàng nhất.

Thời kỳ nhạy cảm đầu tiên để phát triển ngôn ngữ là từ sơ sinh đến khoảng 6. Đây là khi trẻ đang học các âm thanh và cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ.

Thời kỳ nhạy cảm thứ hai để phát triển ngôn ngữ là từ 6 đến 12 tuổi. Đây là khi trẻ học ngữ pháp và từ vựng phức tạp hơn.

Vì vậy, khi nào là thời điểm tốt nhất để bắt đầu dạy trẻ em tiếng Anh? Câu trả lời là: nó phụ thuộc vào trẻ. Đối với một số trẻ, chúng có thể sẵn sàng bắt đầu học tiếng Anh sớm nhất là 3 hoặc 4. Đối với những người khác, chúng có thể không sẵn sàng cho đến 7 hoặc 8. đứa trẻ.

Nếu bạn đang nghĩ về việc bắt đầu dạy con bạn tiếng Anh, điều tốt nhất cần làm là bắt đầu dần dần. Hãy thử kết hợp một vài từ và cụm từ tiếng Anh vào các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. Bạn cũng có thể đọc các câu chuyện tiếng Anh cùng nhau hoặc nghe các bài hát tiếng Anh. Điều quan trọng là làm cho nó vui vẻ và không gây áp lực quá nhiều cho trẻ.

Ngày nay, một số phụ huynh cho con cái họ bao nhiêu tuổi để học tiếng Anh. Cha mẹ nghĩ rằng con cái họ càng bắt đầu học tiếng Anh càng sớm thì tiếng Anh của họ sẽ càng tốt. Tuy nhiên, có một số nhược điểm của việc cho trẻ em học tiếng Anh bao nhiêu tuổi.

Thứ nhất, trẻ em có thể cảm thấy áp lực nếu chúng bắt đầu học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Họ có thể cảm thấy rằng họ phải bắt kịp với các đồng nghiệp của họ, những người bắt đầu học tiếng Anh ở độ tuổi lớn hơn. Điều này có thể dẫn đến căng thẳng và lo lắng, có thể tác động tiêu cực đến việc học của họ.

Thứ hai, nếu trẻ bắt đầu học tiếng Anh từ khi còn nhỏ, chúng có thể thấy khó khăn hơn khi học các ngôn ngữ khác sau này. Điều này là do họ đã phát triển một nền tảng mạnh mẽ bằng tiếng Anh và họ sẽ khó học một ngôn ngữ khác từ đầu.

Cuối cùng, cha mẹ nên nhận thức được rằng những đứa trẻ bắt đầu học tiếng Anh từ khi còn nhỏ có thể không nhất thiết phải tốt hơn tiếng Anh so với những người bắt đầu học nó ở độ tuổi lớn hơn. Điều này là do mỗi đứa trẻ học khác nhau, và một số trẻ có thể chỉ đơn giản là có năng lực tốt hơn cho việc học ngôn ngữ so với những người khác.

Vì vậy, trong khi có một số lợi thế để cho trẻ em học tiếng Anh bao nhiêu tuổi, thì cũng có một số nhược điểm để xem xét. Cha mẹ nên cân nhắc những ưu và nhược điểm này trước khi quyết định có cho con cái họ học tiếng Anh bao nhiêu tuổi hay không.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

Should give children how many years old to learn English

It is never too early or too late to learn a new language. However, research has shown that there are certain sensitive periods for language development in children. These periods are when children have the greatest ability to learn language quickly and easily.

The first sensitive period for language development is from birth to about age 6. This is when children are learning the basic sounds and structures of language.

The second sensitive period for language development is from age 6 to 12. This is when children are learning more complex grammar and vocabulary.

So, when is the best time to start teaching children English? The answer is: it depends on the child. For some children, they may be ready to start learning English as early as age 3 or 4. For others, they may not be ready until age 7 or 8. There is no “right” age to start – it all depends on the individual child.

If you are thinking about starting to teach your child English, the best thing to do is to start gradually. Try incorporating a few English words and phrases into your everyday conversations. You can also read English stories together or listen to English-language songs. The important thing is to make it fun and not to put too much pressure on the child.

Nowadays, some parents give their children how many years old to learn English. Parents think that the earlier their children start learning English, the better their English will be. However, there are some disadvantages of giving children how many years old to learn English.

Firstly, children may feel pressure if they start learning English at an early age. They may feel that they have to catch up with their peers who started learning English at an older age. This can lead to stress and anxiety, which can impact negatively on their learning.

Secondly, if children start learning English at an early age, they may find it more difficult to learn other languages later on. This is because they will have already developed a strong foundation in English, and it will be harder for them to learn another language from scratch.

Lastly, parents should be aware that children who start learning English at an early age may not necessarily be better at English than those who start learning it at an older age. This is because each child learns differently, and some children may simply have a better aptitude for learning languages than others.

So, while there are some advantages to giving children how many years old to learn English, there are also some disadvantages to consider. Parents should weigh up these pros and cons before deciding whether or not to give their children how many years old to learn English.