Blog

Nên cho trẻ học tiếng anh từ mấy tuổi – How old should children learn English?

(English below)

Nên cho trẻ học tiếng anh từ mấy tuổi

Học tiếng Anh ở độ tuổi trẻ có nhiều lợi ích. Nó có thể cải thiện một kỹ năng nhận thức của một đứa trẻ, giúp chúng xuất sắc ở trường và cho chúng lên thị trường việc làm sau này trong cuộc sống.

Nhưng trẻ nên học tiếng Anh bao nhiêu tuổi?

Không có ai trả lời cho câu hỏi này. Một số trẻ em có thể sẵn sàng bắt đầu học tiếng Anh sớm nhất là ba tuổi, trong khi những người khác có thể không quan tâm cho đến khi chúng là thanh thiếu niên.

Điều quan trọng là tìm một chương trình học tiếng Anh phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân của con bạn. Với một chút kiên nhẫn và rất nhiều sự khích lệ, con bạn sẽ nói tiếng Anh ngay lập tức!

Không bao giờ là quá sớm để trẻ em bắt đầu học tiếng Anh. Trong thực tế, họ bắt đầu sớm, càng tốt. Đây là bốn lý do tại sao:

1. Tiếng Anh là ngôn ngữ của thế giới.

Bất kể bạn đi đâu trên thế giới, bạn sẽ thấy mọi người nói tiếng Anh. Đó là ngôn ngữ của kinh doanh, khoa học và công nghệ. Nếu con bạn muốn thành công trên thế giới, chúng cần biết tiếng Anh.

2. Tiếng Anh là ngôn ngữ của cơ hội.

Có nhiều cơ hội hơn cho những người biết tiếng Anh. Họ có thể có được công việc tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và đi du lịch dễ dàng hơn.

3. Tiếng Anh là ngôn ngữ của giáo dục.

Hầu hết các trường đại học tốt nhất thế giới là ở các quốc gia nói tiếng Anh. Nếu con bạn muốn có được một nền giáo dục tốt, chúng cần biết tiếng Anh.

4. Tiếng Anh là ngôn ngữ của niềm vui.

Nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và bài hát hay nhất thế giới là tiếng Anh. Nếu con bạn muốn tận hưởng thời gian giải trí của chúng, chúng cần biết tiếng Anh.

Vậy, trẻ nên học tiếng Anh bao nhiêu tuổi? Câu trả lời là: càng sớm càng tốt!

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

How old should children learn English?

Learning English at a young age has many benefits. It can improve a child’s cognitive skills, help them excel in school, and give them a leg up in the job market later in life.

But how old should children learn English?

There is no one answer to this question. Some children may be ready to start learning English as early as age three, while others may not be interested until they are teenagers.

The important thing is to find an English learning program that is tailored to your child’s individual needs and interests. With a little patience and a lot of encouragement, your child will be speaking English in no time!

It is never too early for children to start learning English. In fact, the earlier they start, the better. Here are four reasons why:

1. English is the language of the world.

No matter where you go in the world, you will find people speaking English. It is the language of business, science, and technology. If your child wants to be successful in the world, they need to know English.

2. English is the language of opportunity.

There are more opportunities for people who know English. They can get better jobs, earn more money, and travel more easily.

3. English is the language of education.

Most of the world’s best universities are in English-speaking countries. If your child wants to get a good education, they need to know English.

4. English is the language of fun.

Many of the world’s best movies, TV shows, and songs are in English. If your child wants to enjoy their leisure time, they need to know English.

So, how old should children learn English? The answer is: as soon as possible!