Blog

Nên cho trẻ đi học tiếng anh lúc mấy tuổi – How old should children learn English?

(English below)

Nên cho trẻ đi học tiếng anh lúc mấy tuổi

Trẻ em nên học tiếng Anh bao nhiêu tuổi?

Đây là một câu hỏi đã được các nhà giáo dục tranh luận trong nhiều năm. Một số người tin rằng trẻ em nên bắt đầu học tiếng Anh ngay khi chúng bắt đầu đi học, trong khi những người khác tin rằng tốt hơn là chờ đợi cho đến khi chúng lớn hơn. Không có câu trả lời đúng hay sai, và cuối cùng phụ huynh quyết định khi nào con họ nên bắt đầu học tiếng Anh.

Có một số lợi ích để bắt đầu hướng dẫn tiếng Anh sớm. Trẻ em bắt đầu học tiếng Anh khi còn trẻ có xu hướng tiến bộ nhanh hơn và có thời gian dễ dàng hơn để thành thạo ngôn ngữ. Họ cũng có nhiều khả năng có thể học được nhiều ngôn ngữ, vì trẻ nhỏ dễ tiếp thu hơn đối với việc học ngôn ngữ mới.

Tuy nhiên, cũng có một số lợi ích để chờ đợi để bắt đầu hướng dẫn tiếng Anh. Bằng cách chờ đợi cho đến khi trẻ lớn, chúng có thể phát triển một nền tảng mạnh mẽ hơn trong ngôn ngữ đầu tiên của chúng. Điều này có thể làm cho việc học tiếng Anh trở nên khó khăn hơn, nhưng cuối cùng, nó có thể làm cho nó trở nên bổ ích hơn. Trẻ lớn hơn cũng có xu hướng có một khoảng chú ý tốt hơn, điều này có thể làm cho việc học tiếng Anh thú vị hơn cho cả trẻ em và giáo viên.

Bất kể khi cha mẹ quyết định bắt đầu hướng dẫn tiếng Anh của con mình, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng đứa trẻ đang nhận được hướng dẫn chất lượng. Tìm kiếm các giáo viên có kinh nghiệm sử dụng các phương pháp hấp dẫn để dạy tiếng Anh. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng đứa trẻ đang được tiếp xúc với nhiều loại tài liệu tiếng Anh, chẳng hạn như sách, phim và bài hát. Với hướng dẫn chất lượng và thái độ tích cực, bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể học tiếng Anh thành công.

Một trong những câu hỏi thường gặp nhất về học tiếng Anh là khi trẻ nên bắt đầu. Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm tuổi của trẻ, trình độ tiếng Anh mong muốn và môi trường học tập.

Nói chung, trẻ em dưới ba tuổi có khả năng học ngôn ngữ hạn chế. Điều này là do sự phát triển nhận thức và động cơ của họ; Họ chỉ đơn giản là không thể xử lý và sản xuất ngôn ngữ ở độ tuổi này. Tuy nhiên, có một số điều có thể được thực hiện để cho trẻ nhỏ tiếp xúc với tiếng Anh. Điều này bao gồm nói chuyện với họ bằng tiếng Anh, đọc sách bằng tiếng Anh và hát các bài hát bằng tiếng Anh. Những hoạt động này sẽ không dạy con bạn nói tiếng Anh, nhưng chúng sẽ giúp chúng làm quen với âm thanh và nhịp điệu của ngôn ngữ.

Đối với trẻ em từ ba đến sáu tuổi, yếu tố quan trọng nhất trong việc học tiếng Anh là tiếp xúc. Trẻ em ở độ tuổi này có thể học hỏi thông qua việc lắng nghe và bắt chước, vì vậy chúng càng tiếp xúc với tiếng Anh thì càng tốt. Điều này có thể được thực hiện theo một số cách, chẳng hạn như xem truyền hình tiếng Anh, nghe nhạc tiếng Anh và dành thời gian với bạn bè nói tiếng Anh hoặc các thành viên gia đình. Nó cũng quan trọng để cung cấp cơ hội cho trẻ em thực hành nói tiếng Anh. Điều này có thể được thực hiện thông qua cuộc trò chuyện đơn giản, trò chơi và các hoạt động.

Ở tuổi sáu, hầu hết trẻ em có thể bắt đầu đọc và viết bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, điều quan trọng là cung cấp nhiều tiếp xúc với ngôn ngữ. Điều này sẽ giúp trẻ em trở nên tự tin và thành thạo các kỹ năng của mình. Ngoài ra, điều quan trọng là tiếp tục cung cấp cơ hội để nói và thực hành nghe.

Độ tuổi mà một đứa trẻ bắt đầu học tiếng Anh sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố. Tuy nhiên, tiếp xúc và thực hành là hai điều quan trọng nhất cần nhớ. Bằng cách cung cấp nhiều cơ hội để nghe và nói tiếng Anh, bạn có thể giúp con bạn thành thạo ngôn ngữ.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

How old should children learn English?

How old should children learn English?

This is a question that has been debated by educators for many years. Some believe that children should start learning English as soon as they start school, while others believe that it is better to wait until they are older. There is no right or wrong answer, and it is ultimately up to the parents to decide when their child should start learning English.

There are some benefits to starting English instruction early. Children who start learning English at a young age tend to progress faster and have an easier time mastering the language. They are also more likely to be able to learn multiple languages, as young children are more receptive to new language learning.

However, there are also some benefits to waiting to start English instruction. By waiting until children are older, they can develop a stronger foundation in their first language. This can make learning English more difficult, but ultimately, it can make it more rewarding. Older children also tend to have a better attention span, which can make learning English more enjoyable for both the child and the teacher.

No matter when parents decide to start their child’s English instruction, it is important to make sure that the child is getting quality instruction. Look for experienced teachers who use engaging methods to teach English. Also, make sure that the child is being exposed to a variety of English materials, such as books, movies, and songs. With quality instruction and a positive attitude, any child can learn English successfully.

One of the most frequently asked questions about learning English is when children should start. The answer to this question depends on a number of factors, including the age of the child, the level of English desired, and the learning environment.

In general, children under the age of three have a limited ability to learn languages. This is due to their cognitive and motor development; they are simply not able to process and produce language at this age. However, there are some things that can be done to expose very young children to English. This includes talking to them in English, reading them books in English, and singing songs in English. These activities will not teach your child to speak English, but they will help them to become familiar with the sounds and rhythms of the language.

For children aged three to six, the most important factor in learning English is exposure. Children at this age are able to learn through listening and imitating, so the more they are exposed to English, the better. This can be done in a number of ways, such as watching English-language television, listening to English-language music, and spending time with English-speaking friends or family members. It is also important to provide opportunities for children to practice speaking English. This can be done through simple conversation, games, and activities.

At the age of six, most children are able to start reading and writing in English. However, it is still important to provide plenty of exposure to the language. This will help children to become more confident and proficient in their skills. In addition, it is important to continue to provide opportunities for speaking and listening practice.

The age at which a child starts learning English will depend on a number of factors. However, exposure and practice are the two most important things to remember. By providing plenty of opportunities to listen to and speak English, you can help your child to become proficient in the language.