Blog

Luyện thi IELTS hcm – IELTS HCM exam preparation

(English below)

Luyện thi IELTS hcm

Chuẩn bị bài kiểm tra IELTS HCM có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng với cách tiếp cận đúng đắn, nó có thể được quản lý. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về những gì mong đợi và làm thế nào để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS HCM.

Bài kiểm tra IELTS HCM được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Các phần lắng nghe và đọc là trắc nghiệm và được lấy từ các tài liệu được ghi lại trước. Các phần viết và nói được hoàn thành bởi người làm bài kiểm tra vào ngày thi.

Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Các câu hỏi trở nên khó khăn hơn khi phần tiến triển.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn có 12-14 câu hỏi. Các đoạn văn trở nên khó khăn hơn khi phần tiến triển.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 là một báo cáo và nhiệm vụ 2 là một bài luận.

Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

Chuẩn bị bài kiểm tra IELTS HCM có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng với cách tiếp cận đúng đắn, nó có thể được quản lý. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về những gì mong đợi và làm thế nào để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS HCM.

Bài kiểm tra IELTS HCM được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Các phần lắng nghe và đọc là trắc nghiệm và được lấy từ các tài liệu được ghi lại trước. Các phần viết và nói được hoàn thành bởi người làm bài kiểm tra vào ngày thi.

Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Các câu hỏi trở nên khó khăn hơn khi phần tiến triển.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn có 12-14 câu hỏi. Các đoạn văn trở nên khó khăn hơn khi phần tiến triển.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 là một báo cáo và nhiệm vụ 2 là một bài luận.

Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

Với cách tiếp cận và chuẩn bị đúng, kỳ thi IELTS HCM có thể được quản lý. Hướng dẫn này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì mong đợi và cách chuẩn bị cho kỳ thi IELTS HCM.

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Và mặc dù chắc chắn có thể tự học cho IELTS, nhiều người làm bài kiểm tra chọn đăng ký khóa học chuẩn bị IELTS để giúp họ tăng điểm và tăng cơ hội thành công.

Nếu bạn đang cân nhắc tham gia một khóa học chuẩn bị IELTS ở Hồ Chí Minh, Việt Nam, thì đây là những gì bạn cần biết để chọn đúng cho bạn.

Chuẩn bị IELTS tại Thành phố Hồ Chí Minh

Có một số khóa học chuẩn bị IELTS có uy tín có sẵn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù chi phí của các khóa học này có thể khác nhau, hầu hết chúng bao gồm sự kết hợp giữa hướng dẫn trong lớp và làm bài kiểm tra giả, cũng như truy cập vào các tài nguyên trực tuyến.

Khi chọn khóa học chuẩn bị IELTS, điều quan trọng là phải xem xét phong cách học tập và ngân sách của bạn. Ví dụ: nếu bạn thích một cách tiếp cận thực hành hơn, bạn có thể muốn đăng ký vào một khóa học bao gồm nhiều hướng dẫn trực tiếp hơn. Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn hợp lý hơn, bạn có thể muốn xem xét một khóa học trực tuyến.

Một số khóa học chuẩn bị IELTS phổ biến nhất ở thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

• IELTS Advantage: Khóa học này bao gồm 40 giờ hướng dẫn trực tiếp, cũng như truy cập vào các tài nguyên trực tuyến. Chi phí của khóa học là $ 1,200.

• IELTS MasterClass: Khóa học này bao gồm 30 giờ hướng dẫn trực tiếp, cũng như truy cập vào các tài nguyên trực tuyến. Chi phí của khóa học là $ 1.000.

• IELTS Express: Khóa học này bao gồm 20 giờ hướng dẫn trực tiếp, cũng như truy cập vào các tài nguyên trực tuyến. Chi phí của khóa học là $ 800.

Định dạng thi thử IELTS

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Các phần lắng nghe và đọc là trắc nghiệm, trong khi các phần viết và nói dựa trên bài luận.

Phần nghe bao gồm bốn đoạn, mỗi đoạn được theo sau bởi một loạt các câu hỏi. Các đoạn văn ngày càng khó khăn hơn khi bài kiểm tra tiếp tục.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn được theo sau bởi một loạt các câu hỏi. Các đoạn văn ngày càng khó khăn hơn khi bài kiểm tra tiếp tục.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ tiểu luận. Nhiệm vụ đầu tiên là một bài luận ý kiến, trong đó bạn sẽ được yêu cầu nêu và hỗ trợ ý kiến ​​của bạn về một chủ đề nhất định. Nhiệm vụ thứ hai là một bài luận dựa trên một đoạn văn được cung cấp.

Phần nói bao gồm ba nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là một cuộc trò chuyện với giám khảo, trong đó bạn sẽ được hỏi câu hỏi về bản thân và một chủ đề nhất định. Nhiệm vụ thứ hai là một đoạn độc thoại, trong đó bạn sẽ được yêu cầu đưa ra một bài phát biểu chuẩn bị về một chủ đề nhất định. Nhiệm vụ thứ ba là một cuộc trò chuyện với một người thi thử khác, trong đó bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về một chủ đề nhất định.

Ghi điểm của IELTS

Bài kiểm tra IELTS được ghi theo thang điểm 0-9, với 9 là điểm cao nhất có thể. Điểm số được đưa ra theo mức tăng nửa điểm.

Để có được một ý tưởng chung về ý nghĩa của điểm số của bạn, đây là một hướng dẫn sơ bộ:

• 5,5-6.0: Điểm này được coi là “có năng lực”. Nó chỉ ra rằng bạn có thể xử lý giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.

• 6.5-7.0: Điểm này được coi là “tốt”. Nó chỉ ra rằng bạn có thể xử lý hầu hết các giao tiếp bằng tiếng Anh.

• 7,5-8.0: Điểm này được coi là “rất tốt”. Nó chỉ ra rằng bạn có thể xử lý giao tiếp phức tạp bằng tiếng Anh.

• 8,5-9.0: Điểm này được coi là “xuất sắc”. Nó chỉ ra rằng bạn có thể xử lý giao tiếp rất phức tạp bằng tiếng Anh.

Mẹo chuẩn bị IELTS

Bất kể khóa học chuẩn bị IELTS nào bạn chọn, có một vài điều bạn có thể làm để giúp đảm bảo thành công của bạn.

Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu định dạng của bài kiểm tra và các loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi. Điều này sẽ giúp bạn biết những gì mong đợi trong ngày thi thử và đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị.

Thứ hai, thực hành, thực hành, thực hành. Bạn càng luyện tập, bạn sẽ càng thoải mái với tài liệu và định dạng của bài kiểm tra.

Cuối cùng, đừng quên mất một chút thời gian để thư giãn và giải tỏa tâm trí của bạn trước khi kiểm tra. Có một giấc ngủ ngon và ăn một bữa sáng lành mạnh vào ngày thi thử sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái và sẵn sàng làm hết sức mình.

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS HCM exam preparation

IELTS HCM exam preparation can be a daunting task, but with the right approach it can be manageable. This guide will provide you with an overview of what to expect and how to prepare for the IELTS HCM exam.

The IELTS HCM exam is divided into four sections: listening, reading, writing and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The listening and reading sections are multiple-choice and are taken from pre-recorded materials. The writing and speaking sections are completed by the test-taker on the day of the exam.

The listening section consists of four sections, each with 10 questions. The questions become more difficult as the section progresses.

The reading section consists of three passages, each with 12-14 questions. The passages become more difficult as the section progresses.

The writing section consists of two tasks: task 1 is a report and task 2 is an essay.

The speaking section consists of an interview with a certified IELTS examiner.

IELTS HCM exam preparation can be a daunting task, but with the right approach it can be manageable. This guide will provide you with an overview of what to expect and how to prepare for the IELTS HCM exam.

The IELTS HCM exam is divided into four sections: listening, reading, writing and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The listening and reading sections are multiple-choice and are taken from pre-recorded materials. The writing and speaking sections are completed by the test-taker on the day of the exam.

The listening section consists of four sections, each with 10 questions. The questions become more difficult as the section progresses.

The reading section consists of three passages, each with 12-14 questions. The passages become more difficult as the section progresses.

The writing section consists of two tasks: task 1 is a report and task 2 is an essay.

The speaking section consists of an interview with a certified IELTS examiner.

With the right approach and preparation, the IELTS HCM exam can be manageable. This guide provides an overview of what to expect and how to prepare for the IELTS HCM exam.

IELTS is one of the most popular English language proficiency tests in the world. And while it is certainly possible to self-study for the IELTS, many test-takers choose to enroll in an IELTS prep course to help them boost their score and increase their chances of success.

If you’re considering taking an IELTS prep course in Ho Chi Minh City, Vietnam, here’s what you need to know to choose the right one for you.

IELTS Preparation in Ho Chi Minh City

There are a number of reputable IELTS prep courses available in Ho Chi Minh City. While the cost of these courses can vary, most of them include a combination of classroom instruction and mock test-taking, as well as access to online resources.

When choosing an IELTS prep course, it’s important to consider your learning style and budget. For example, if you prefer a more hands-on approach, you might want to enroll in a course that includes more in-person instruction. Alternatively, if you’re looking for a more affordable option, you might want to consider an online course.

Some of the most popular IELTS prep courses in Ho Chi Minh City include:

• IELTS Advantage: This course includes 40 hours of in-person instruction, as well as access to online resources. The cost of the course is $1,200.

• IELTS Masterclass: This course includes 30 hours of in-person instruction, as well as access to online resources. The cost of the course is $1,000.

• IELTS Express: This course includes 20 hours of in-person instruction, as well as access to online resources. The cost of the course is $800.

IELTS Test Format

The IELTS test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. The listening and reading sections are multiple-choice, while the writing and speaking sections are essay-based.

The listening section includes four passages, each of which is followed by a series of questions. The passages become progressively more difficult as the test goes on.

The reading section includes three passages, each of which is followed by a series of questions. The passages become progressively more difficult as the test goes on.

The writing section includes two essay tasks. The first task is an opinion essay, in which you will be asked to state and support your opinion on a given topic. The second task is an essay based on a provided passage.

The speaking section includes three tasks. The first task is a conversation with the examiner, in which you will be asked questions about yourself and a given topic. The second task is a monologue, in which you will be asked to give a prepared speech on a given topic. The third task is a conversation with another test-taker, in which you will be asked to discuss a given topic.

IELTS Scoring

The IELTS test is scored on a scale of 0-9, with 9 being the highest possible score. Scores are given in half-point increments.

To get a general idea of what your score means, here is a rough guide:

• 5.5-6.0: This score is considered “competent.” It indicates that you are able to handle basic communication in English.

• 6.5-7.0: This score is considered “good.” It indicates that you are able to handle most communication in English.

• 7.5-8.0: This score is considered “very good.” It indicates that you are able to handle complex communication in English.

• 8.5-9.0: This score is considered “excellent.” It indicates that you are able to handle highly complex communication in English.

IELTS Preparation Tips

No matter which IELTS prep course you choose, there are a few things you can do to help ensure your success.

First, make sure you understand the format of the test and the types of questions you will be asked. This will help you know what to expect on test day and ensure that you are prepared.

Second, practice, practice, practice. The more you practice, the more comfortable you will be with the material and the format of the test.

Finally, don’t forget to take some time to relax and clear your mind before the test. Getting a good night’s sleep and eating a healthy breakfast on test day will help you feel refreshed and ready to do your best.