Blog

Lớp học IELTS miễn phí – Free IELTS class

(English below)

Lớp học IELTS miễn phí

lớp miễn phí IELTS

Cách đạt được điểm cao trong bài kiểm tra IELTS

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Nếu vậy, bạn có thể tự hỏi nếu có bất kỳ lớp IELTS miễn phí nào có sẵn.

Mặc dù có nhiều khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn để mua, nhưng cũng có một số lớp IELTS miễn phí được cung cấp bởi các tổ chức khác nhau. Dưới đây là một vài trong số các lớp IELTS miễn phí phổ biến nhất:

1. Hội đồng Anh

Hội đồng Anh là một tổ chức nổi tiếng cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến giáo dục và trao đổi văn hóa. Họ cũng cung cấp một khóa học IELTS miễn phí có tên là đạt được IELTS.

Khóa học này được thiết kế để giúp bạn cải thiện điểm IELTS của bạn và bao gồm cả bốn kỹ năng: đọc, viết, nghe và nói. Khóa học được cung cấp cả trực tuyến và ngoại tuyến, vì vậy bạn có thể chọn định dạng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

2. Quốc tế Kaplan

Kaplan International là nhà cung cấp hàng đầu về các dịch vụ học tập và chuẩn bị kiểm tra. Họ cung cấp một khóa học IELTS miễn phí có tên là IELTS Advantage.

Khóa học này bao gồm tất cả bốn kỹ năng IELTS và bao gồm một bài kiểm tra thực hành để bạn có thể thấy bạn sẽ ghi điểm như thế nào trong bài kiểm tra thực tế. Khóa học được cung cấp cả trực tuyến và ngoại tuyến, vì vậy bạn có thể chọn định dạng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

3. Giáo dục IDP

IDP Giáo dục là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong giáo dục quốc tế. Họ cung cấp một khóa học IELTS miễn phí có tên là IELTS Advantage.

Khóa học này bao gồm tất cả bốn kỹ năng IELTS và bao gồm một bài kiểm tra thực hành để bạn có thể thấy bạn sẽ ghi điểm như thế nào trong bài kiểm tra thực tế. Khóa học được cung cấp cả trực tuyến và ngoại tuyến, vì vậy bạn có thể chọn định dạng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

4. Đại học Cambridge

Đại học Cambridge là một trong những trường đại học uy tín nhất trên thế giới. Họ cung cấp một khóa học IELTS miễn phí có tên Cambridge English: IELTS Chuẩn bị.

Khóa học này được thiết kế để giúp bạn cải thiện điểm IELTS của bạn và bao gồm cả bốn kỹ năng: đọc, viết, nghe và nói. Khóa học được cung cấp cả trực tuyến và ngoại tuyến, vì vậy bạn có thể chọn định dạng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

5. Tập đoàn phát sóng Anh (BBC)

BBC là một tổ chức tin tức nổi tiếng thế giới. Họ cung cấp một khóa học IELTS miễn phí có tên BBC Learning English: IELTS.

Khóa học này được thiết kế để giúp bạn cải thiện điểm IELTS của bạn và bao gồm cả bốn kỹ năng: đọc, viết, nghe và nói. Khóa học được cung cấp cả trực tuyến và ngoại tuyến, vì vậy bạn có thể chọn định dạng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Các lớp IELTS miễn phí là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học bao gồm cả bốn kỹ năng, cung cấp một bài kiểm tra thực hành và được cung cấp ở cả định dạng trực tuyến và ngoại tuyến, thì một trong những khóa học được liệt kê ở trên có thể là một lựa chọn tốt cho bạn.

Tags: IELTS

 


 

Free IELTS class

IELTS Free Class

How to Get a High Score on the IELTS Test

Are you planning on taking the IELTS exam? If so, you may be wondering if there are any free IELTS classes available.

While there are many IELTS prep courses available for purchase, there are also a number of free IELTS classes offered by various organizations. Here are a few of the most popular free IELTS classes:

1. The British Council

The British Council is a well-known organization that offers a range of services related to education and cultural exchange. They also offer a free IELTS course called Achieve IELTS.

This course is designed to help you improve your IELTS score and covers all four skills: reading, writing, listening, and speaking. The course is offered both online and offline, so you can choose the format that best suits your needs.

2. Kaplan International

Kaplan International is a leading provider of test prep and language learning services. They offer a free IELTS course called IELTS Advantage.

This course covers all four IELTS skills and includes a practice test so that you can see how you will score on the actual exam. The course is offered both online and offline, so you can choose the format that best suits your needs.

3. IDP Education

IDP Education is a global leader in international education. They offer a free IELTS course called IELTS Advantage.

This course covers all four IELTS skills and includes a practice test so that you can see how you will score on the actual exam. The course is offered both online and offline, so you can choose the format that best suits your needs.

4. The University of Cambridge

The University of Cambridge is one of the most prestigious universities in the world. They offer a free IELTS course called Cambridge English: IELTS Preparation.

This course is designed to help you improve your IELTS score and covers all four skills: reading, writing, listening, and speaking. The course is offered both online and offline, so you can choose the format that best suits your needs.

5. The British Broadcasting Corporation (BBC)

The BBC is a world-renowned news organization. They offer a free IELTS course called BBC Learning English: IELTS.

This course is designed to help you improve your IELTS score and covers all four skills: reading, writing, listening, and speaking. The course is offered both online and offline, so you can choose the format that best suits your needs.

Free IELTS classes are a great way to prepare for the IELTS exam. If you are looking for a course that covers all four skills, offers a practice test, and is offered in both online and offline formats, then one of the courses listed above may be a good option for you.