Blog

Lớp anh – His class

(English below)

Lớp anh

Xin chào, tôi tên là Jesse và tôi là học sinh trung học. Tôi đang học một năm trước khi học đại học để đi du lịch và làm việc, và tôi cũng đang tham gia các lớp học trực tuyến. Tôi quan tâm đến rất nhiều thứ, bao gồm lịch sử, chính trị và các sự kiện hiện tại. Tôi cũng là một fan hâm mộ lớn của âm nhạc, và tôi chơi guitar. Tôi đang tham gia một lớp học lịch sử trực tuyến và tôi nghĩ rằng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của tôi với bạn.

Tôi đã là một sinh viên của ông Nguyễn trong năm qua, và tôi có thể nói mà không nghi ngờ gì rằng ông là một giáo viên xuất sắc. Anh ấy rất am hiểu về bài kiểm tra IELTS và có nhiều kinh nghiệm dạy nó cho sinh viên. Anh ấy cũng rất kiên nhẫn và luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà sinh viên của anh ấy có thể có.

Một trong những điều mà tôi thích nhất về lớp ông Nguyễn, là ông cung cấp rất nhiều bài kiểm tra thực hành cho các sinh viên của mình. Điều này thực sự hữu ích bởi vì nó cho phép chúng ta xem những lĩnh vực chúng ta cần tập trung vào và cũng làm quen với định dạng của bài kiểm tra IELTS. Ông Nguyễn cũng luôn sẵn sàng đưa ra phản hồi về các bài kiểm tra thực hành của chúng tôi, điều này rất hữu ích.

Một điều khác mà tôi thích về lớp ông Nguyễn, là ông luôn đi qua các tài liệu mà chúng tôi sẽ được kiểm tra trong bài kiểm tra IELTS. Điều này thực sự hữu ích vì nó cho phép chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho bài kiểm tra. Ông Nguyễn cũng rất giỏi trong việc giải thích tài liệu theo cách dễ hiểu.

Nhìn chung, tôi rất muốn giới thiệu lớp ông Nguyễn, cho bất kỳ ai đang lên kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS. Anh ấy là một giáo viên tuyệt vời và rất hữu ích trong việc chuẩn bị cho học sinh của mình để kiểm tra.

Tags: IELTS

 


 

His class

Hi, my name is Jesse and I’m a senior in high school. I’m taking a gap year before college to travel and work, and I’m also taking classes online. I’m interested in a lot of things, including history, politics, and current events. I’m also a big fan of music, and I play the guitar. I’m taking a history class online, and I thought I would share my experience with you.

I have been a student of Mr. Nguyen for the past year, and I can say without a doubt that he is an excellent teacher. He is very knowledgeable about the IELTS test and has a wealth of experience teaching it to students. He is also very patient and is always willing to answer any questions that his students may have.

One of the things that I like most about Mr. Nguyen’s class is that he provides a lot of practice tests for his students to take. This is really helpful because it allows us to see what areas we need to focus on and also to get used to the format of the IELTS test. Mr. Nguyen is also always available to give feedback on our practice tests, which is very helpful.

Another thing that I like about Mr. Nguyen’s class is that he always goes over the material that we will be tested on in the IELTS test. This is really helpful because it allows us to be better prepared for the test. Mr. Nguyen is also very good at explaining the material in a way that is easy to understand.

Overall, I would highly recommend Mr. Nguyen’s class to anyone who is planning on taking the IELTS test. He is a great teacher and is very helpful in preparing his students for the test.