Blog

Lịch thi speaking IELTS idp – SPEAKING IELTS IDP

(English below)

Lịch thi speaking IELTS idp

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS để chứng minh trình độ tiếng Anh của bạn? Nếu vậy, thì bạn sẽ cần biết làm thế nào để kiểm tra IELTS. IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra được thực hiện bởi những người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra nói IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn. Dưới đây là một số lời khuyên về cách chuẩn bị cho và kiểm tra các bài kiểm tra nói IELTS.

Ielts nói

Bài kiểm tra nói IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp của bạn bằng tiếng Anh một cách hiệu quả. Nó bao gồm ba phần: một cuộc phỏng vấn, một cuộc độc thoại và một cuộc thảo luận.

Trong cuộc phỏng vấn, bạn sẽ được hỏi câu hỏi về bản thân và ý kiến ​​của bạn về các chủ đề khác nhau. Bạn sẽ có cơ hội để nói tới hai phút cho mỗi chủ đề.

Trong đoạn độc thoại, bạn sẽ được yêu cầu trình bày ngắn về một chủ đề nhất định. Bạn sẽ có tối đa ba phút để chuẩn bị, và sẽ được cho một phút để nói.

Trong cuộc thảo luận, bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về một chủ đề với một người thi thử khác. Bạn sẽ có tối đa ba phút để chuẩn bị, và sẽ được đưa ra hai phút để nói.

Bài kiểm tra nói được thực hiện trong một căn phòng yên tĩnh với một giám khảo và một người kiểm tra khác. Điều quan trọng cần nhớ là bạn đang được đánh giá về khả năng giao tiếp, chứ không phải về kiến ​​thức của bạn về các chủ đề.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra nói:

– Hãy chắc chắn thực hành nói tiếng Anh thường xuyên nhất có thể trước khi kiểm tra.

– Hãy chắc chắn rằng bạn đã quen thuộc với định dạng của bài kiểm tra và các loại câu hỏi sẽ được hỏi.

– Dành một chút thời gian để suy nghĩ về ý kiến ​​của bạn về các chủ đề có khả năng được đề cập trong bài kiểm tra.

– Khi bạn đang nói, hãy rõ ràng và súc tích. Hãy chắc chắn rằng bạn nói rõ suy nghĩ của bạn rõ ràng.

– Hãy nhớ sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp.

– Nhận thức về ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm khuôn mặt của bạn.

– Quan trọng nhất, hãy thư giãn và là chính mình!

Tags: IDP, Speaking, IELTS

 


 

SPEAKING IELTS IDP

Are you planning on taking the IELTS exam to prove your English proficiency? If so, then you’re going to need to know how to ace the IELTS speaking test. The IELTS, or the International English Language Testing System, is an exam that is taken by people who want to study or work in an English-speaking country. The IELTS speaking test is designed to assess your ability to communicate in English. Here are some tips on how to prepare for and ace the IELTS speaking test.

IELTS Speaking

The IELTS Speaking test is designed to assess your ability to communicate effectively in English. It consists of three parts: an interview, a monologue, and a discussion.

In the interview, you will be asked questions about yourself and your opinions on various topics. You will have the opportunity to speak for up to two minutes on each topic.

In the monologue, you will be asked to give a short presentation on a given topic. You will have up to three minutes to prepare, and will be given a minute to speak.

In the discussion, you will be asked to discuss a topic with another test-taker. You will have up to three minutes to prepare, and will be given two minutes to speak.

The Speaking test is conducted in a quiet room with an examiner and another test-taker. It is important to remember that you are being assessed on your ability to communicate, not on your knowledge of the topics.

Here are some tips to help you prepare for the Speaking test:

– Be sure to practise speaking English as often as possible before the test.

– Make sure you are familiar with the format of the test and the types of questions that will be asked.

– Take some time to think about your opinions on the topics that are likely to be covered in the test.

– When you are speaking, be clear and concise. Make sure you articulate your thoughts clearly.

– Remember to use a variety of vocabulary and grammar.

– Be aware of your body language and facial expressions.

– Most importantly, relax and be yourself!