Blog

Lịch thi IELTS tphcm – Ho Chi Minh City IELTS exam schedule

(English below)

Lịch thi IELTS tphcm

Lịch thi của Hồ Chí Minh Thành phố IELTS

Lịch thi IELTS cho Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã có sẵn. Ngày kiểm tra có sẵn cho cả hai phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra, cũng như các bài kiểm tra IELTS cho UKVI.

Lịch thi IELTS ở thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp tại Hội đồng Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày sau:

Học thuật IELTS – 7 tháng 3, 4 tháng 4, 25 tháng 4, 9 tháng 5, 23 tháng 5, 6 tháng 6

Đào tạo chung của IELTS – 7 tháng 3, 4 tháng 4, 25 tháng 4, 9 tháng 5, 23 tháng 5, 6 tháng 6

Phí kiểm tra là VND 4.950.000.

Để đăng ký kiểm tra IELTS, vui lòng truy cập trang web của Hội đồng Anh.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

Ho Chi Minh City IELTS exam schedule

Ho Chi Minh City IELTS exam schedule

The IELTS exam schedule for Ho Chi Minh City is now available. Test dates are available for both the Academic and General Training versions of the test, as well as the IELTS for UKVI test.

The IELTS exam schedule in Ho Chi Minh City is as follows:

The IELTS test is offered at the British Council in Ho Chi Minh City on the following dates:

IELTS Academic – 7 March, 4 April, 25 April, 9 May, 23 May, 6 June

IELTS General Training – 7 March, 4 April, 25 April, 9 May, 23 May, 6 June

The test fee is VND 4,950,000.

To register for the IELTS test, please visit the British Council website.