Blog

Lịch thi IELTS tháng 1 – January IELTS exam schedule

(English below)

Lịch thi IELTS tháng 1

Nếu bạn dự định tham gia kỳ thi IELTS vào tháng 1, đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về lịch thi IELTS. Chúng tôi sẽ xem qua ngày để kiểm tra IELTS, cũng như một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị.

Lịch thi IELTS tháng 1 hiện có sẵn. Dưới đây là những ngày quan trọng cần nhớ:

Lịch thi IELTS tháng 1 hiện có sẵn. Dưới đây là những ngày quan trọng cần nhớ:

Ngày 4 tháng 1 – Bài kiểm tra nói và viết IELTS

Ngày 11 tháng 1 – Bài kiểm tra nói và viết chương trình đào tạo chung của IELTS

Ngày 18 tháng 1 – Bài kiểm tra nói và viết học thuật của IELTS

Ngày 25 tháng 1 – Bài kiểm tra nói và viết IELTS

Hãy chắc chắn để đăng ký sớm để đảm bảo vị trí của bạn. Chúc may mắn!

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

January IELTS exam schedule

If you’re planning to take the IELTS exam in January, here’s everything you need to know about the IELTS exam schedule. We’ll go over the dates for the IELTS test, as well as some tips to help you prepare.

The IELTS January exam schedule is now available. Here are the important dates to remember:

The IELTS January exam schedule is now available. Here are the important dates to remember:

January 4 – IELTS Speaking and Writing exams

January 11 – IELTS General Training Speaking and Writing exams

January 18 – IELTS Academic Speaking and Writing exams

January 25 – IELTS Speaking and Writing exams

Make sure to register early to secure your spot. Good luck!