Blog

Lịch thi IELTS máy tính BC – BC computer IELTS exam schedule

(English below)

Lịch thi IELTS máy tính BC

Lịch thi BC Computer IELTS là một cách tuyệt vời để giúp bạn học cho kỳ thi IELTS của bạn. Lịch trình này sẽ giúp bạn tập trung vào các phần quan trọng nhất của kỳ thi IELTS để bạn có thể nhận được điểm số bạn cần.

Hội đồng Anh cung cấp các IELTS do máy tính giao cho cả đào tạo học thuật và nói chung. Bạn có thể chọn đưa IELTS trên máy tính tại hơn 1.000 địa điểm trên toàn thế giới.

IELTS trên máy tính là thi thử IELTS giống như IELTS dựa trên giấy, với cùng nội dung, định dạng và mức độ khó. Nó được đánh dấu bởi các giám khảo của IELTS, giống như các IELTS dựa trên giấy.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trên máy tính, trong khi bài kiểm tra nói được hoàn thành trực tiếp với IELTS Examiner.

IELTS trên máy tính có sẵn trong 2 phiên bản:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký khóa học đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.
Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

IELTS trên phí kiểm tra máy tính giống như phí kiểm tra IELTS dựa trên giấy.

Bạn sẽ nhận được kết quả của mình trong 13 ngày theo lịch, thay vì 5-7 ngày thông thường đối với IELTS trên giấy.

IELTS trên máy tính chưa có sẵn ở tất cả các quốc gia. Để tìm hiểu xem nó có sẵn ở quốc gia của bạn không và để đặt bài kiểm tra của bạn, vui lòng truy cập trang web của Hội đồng Anh.

IELTS trên máy tính có sẵn ở các quốc gia sau:

Châu Úc
Canada
Trung Quốc
Estonia
nước Đức
Hồng Kông
Ấn Độ
Ireland
Nhật Bản
Kazakhstan
Latvia
Macau
Malaysia
New Zealand
Ba Lan
Nga
Singapore
Nam Phi
Hàn Quốc
Thụy sĩ
Đài Loan
nước Thái Lan
Ukraine
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ

Nếu bạn đã thực hiện thi thử IELTS trên giấy và muốn đưa IELTS lên máy tính, bạn có thể chuyển kết quả kiểm tra của mình sang thi thử IELTS do máy tính giao. Vui lòng liên hệ với Văn phòng Hội đồng Anh nơi bạn đã làm bài kiểm tra để biết thêm thông tin.

Tags: BC, Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

BC computer IELTS exam schedule

The BC computer IELTS exam schedule is a great way to help you study for your IELTS exam. This schedule will help you focus on the most important parts of the IELTS exam so you can get the score you need.

The British Council offers computer-delivered IELTS for both academic and general training. You can choose to take IELTS on a computer at more than 1,000 locations worldwide.

IELTS on a computer is the same IELTS test as the paper-based IELTS, with the same content, format and level of difficulty. It is marked by IELTS examiners, in the same way as the paper-based IELTS.

The Listening, Reading and Writing sections are completed on a computer, while the Speaking test is completed face-to-face with an IELTS examiner.

IELTS on a computer is available in 2 versions:

IELTS Academic: for people applying for university courses or professional registration in an English-speaking environment.
IELTS General Training: for people who are going to English-speaking countries to do secondary education, work experience or training programs.

The IELTS on a computer test fee is the same as the paper-based IELTS test fee.

You will receive your results in 13 calendar days, instead of the usual 5-7 days for paper-based IELTS.

IELTS on a computer is not yet available in all countries. To find out if it is available in your country, and to book your test, please visit the British Council website.

IELTS on a computer is available in the following countries:

Australia
Canada
China
Estonia
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Kazakhstan
Latvia
Macau
Malaysia
New Zealand
Poland
Russia
Singapore
South Africa
South Korea
Switzerland
Taiwan
Thailand
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
USA

If you have already taken a paper-based IELTS test and would like to take IELTS on a computer, you can transfer your test results to a computer-delivered IELTS test. Please contact the British Council office where you took your test for more information.