Blog

Lịch thi IELTS idp hcm 2021 – IELTS IDP HCM Test Schedule 2021

(English below)

Lịch thi IELTS idp hcm 2021

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS IDP HCM Lịch kiểm tra 2021

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Cambridge Assiewment English.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS IDP HCM Lịch kiểm tra 2021

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng viên thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau nhưng các bài kiểm tra đọc và viết khác nhau, tùy thuộc vào việc họ đang thực hiện các phiên bản đào tạo học thuật hay chung của bài kiểm tra.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần hoàn thành đơn xin thị thực làm việc.

IELTS IDP HCM Lịch kiểm tra 2021

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.700.000.

Ngày kiểm tra IELTS được cung cấp trước tối đa 48 ngày.

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thử nghiệm.

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong 2 năm.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

Các bài kiểm tra của IELTS được thiết kế để đo lường khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS IDP HCM Lịch kiểm tra 2021

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS có sẵn vào 48 ngày cố định mỗi năm và tối đa bốn lần một tháng tại IDP IELTS HCM. Bạn có thể đăng ký trực tuyến cho IELTS trước tối đa năm tuần.

Ngày kiểm tra cho IELTS HỌC TẬP VÀ IELTS Đào tạo chung vào năm 2021 như sau:

Tháng Một

9, 16, 23, 30

Tháng hai

6, 13, 20, 27

Bước đều

6, 13, 20, 27

Tháng tư

10, 17, 24

Có thể

1, 8, 15, 22, 29

Tháng sáu

5, 12, 19, 26

Tháng bảy

3, 10, 17, 24, 31

Tháng tám

7, 14, 21, 28

Tháng 9

4, 11, 18, 25

Tháng Mười

2, 9, 16, 23, 30

Tháng mười một

6, 13, 20, 27

Tháng 12

4, 11, 18, 25

Phí kiểm tra IELTS

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.950.000.

Định dạng thi thử IELTS

Cả IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS đều được thiết kế để kiểm tra kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Bài kiểm tra có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Những người tham gia thi thử sẽ nhận được hai bản sao của mẫu báo cáo thi thử của họ – một bản cho chính họ và một cho một tổ chức hoặc tổ chức, chẳng hạn như trường đại học, chủ nhân hoặc cơ quan chuyên nghiệp.

Kết quả kiểm tra IELTS

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang đo chín băng tần, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

Điểm ban nhạc

9

Người dùng chuyên gia

Điểm ban nhạc

số 8

Người dùng rất tốt

Điểm ban nhạc

7

Người dùng tốt

Điểm ban nhạc

6

Người dùng có thẩm quyền

Điểm ban nhạc

5

Người sử dụng khiêm tốn

Điểm ban nhạc

4

Người dùng hạn chế

Điểm ban nhạc

3

Người dùng cực kỳ hạn chế

Điểm ban nhạc

2

người sử dụng trung gian

Điểm ban nhạc

1

Người dùng mới làm quen

Trung tâm kiểm tra IELTS

Các trung tâm thi thử của IELTS nằm ở hơn 140 quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, các bài kiểm tra của IELTS được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Da Nang và NHA Trang.

Ngày kiểm tra IELTS và kết quả

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thi thử. Những người tham gia thi thử sẽ nhận được mẫu báo cáo thi thử của họ theo bưu điện hoặc chuyển phát nhanh.

Ngày kiểm tra IELTS và kết quả cho năm 2021 như sau:

Ngày kiểm tra

Ngày kết quả

Ngày 9 tháng 1

Ngày 22 tháng 1

Ngày 16 tháng 1

Ngày 29 tháng 1

23 tháng 1

Ngày 5 tháng 2

30 tháng 1

Ngày 12 tháng 2

Ngày 6 tháng 2

Ngày 19 tháng 2

Ngày 13 tháng 2

26 tháng 2

20 tháng 2

05 Tháng 3

27 tháng 2

ngày 12 tháng 3

Ngày 6 tháng 3

19 tháng 3

ngày 13 tháng ba

26 tháng 3

Tháng Ba ngày 20

02 tháng 4

27 tháng 3

Ngày 9 tháng 4

10 tháng 4

23 tháng 4

17 tháng 4

30 tháng 4

24 tháng 4

Ngày 7 tháng 5

Ngày 1 tháng 5

Ngày 14 tháng 5

Ngày 8 tháng 5

21 tháng năm

15 tháng 5

28 tháng 5

Ngày 22 tháng 5

Ngày 4 tháng 6

29 tháng 5

Ngày 11 tháng 6

5 tháng 6

18 tháng 6

Ngày 12 tháng 6

Ngày 25 tháng 6

19 tháng 6

2 tháng 7

26 tháng 6

Ngày 9 tháng 7

Ngày 3 tháng 7

Ngày 16 tháng 7

Ngày 10 tháng 7

23 tháng 7

17 tháng 7

30 tháng 7

24 tháng 7

Ngày 6 tháng 8

Ngày 31 tháng 7

Ngày 13 tháng 8

Ngày 7 tháng 8

20 tháng 8

Ngày 14 tháng 8

27 tháng 8

21 tháng Tám

Ngày 3 tháng 9

28 tháng 8

Ngày 10 tháng 9

Ngày 4 tháng 9

17 tháng 9

Ngày 11 tháng 9

24 tháng 9

18 tháng 9

Ngày mồng 1 tháng mười

25 tháng 9

Ngày 8 tháng 10

Ngày 2 tháng 10

Ngày 15 tháng 10

Ngày 9 tháng 10

Ngày 22 tháng 10

Ngày 16 tháng 10

29 tháng 10

23 tháng 10

Ngày 5 tháng 11

30 tháng 10

Ngày 12 tháng 11

Ngày 6 tháng 11

19 tháng 11

Ngày 13 tháng 11

26 tháng 11

20 tháng 11

Ngày 3 tháng 12

27 tháng 11

Ngày 10 tháng 12

Ngày 4 tháng 12

17 tháng 12

Ngày 11 tháng 12

24 tháng 12

18 tháng 12

Ngày 7 tháng 1 năm 2022

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

Tags: IDP, Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS IDP HCM Test Schedule 2021

IELTS is the world’s most popular English test for higher education and global migration.

IELTS IDP HCM Test Schedule 2021

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English test for study, work and migration with over 3 million tests taken in the last year.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS IDP HCM Test Schedule 2021

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking tests but different Reading and Writing tests, depending on whether they are taking the Academic or General Training versions of the test.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training is for those who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or who need to complete a Work Visa application.

IELTS IDP HCM Test Schedule 2021

The IELTS test fee is VND 4,700,000.

IELTS test dates are offered up to 48 days in advance.

IELTS test results are released 13 days after the test date.

IELTS test results are valid for 2 years.

IELTS, the International English Language Testing System, is an international standardised test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS tests are designed to measure the language ability of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests are taken each year.

IELTS IDP HCM Test Schedule 2021

IELTS Academic and IELTS General Training are available on 48 fixed dates each year, and up to four times a month at IDP IELTS HCM. You can register online for IELTS up to five weeks in advance.

Test dates for IELTS Academic and IELTS General Training in 2021 are as follows:

January

9, 16, 23, 30

February

6, 13, 20, 27

March

6, 13, 20, 27

April

10, 17, 24

May

1, 8, 15, 22, 29

June

5, 12, 19, 26

July

3, 10, 17, 24, 31

August

7, 14, 21, 28

September

4, 11, 18, 25

October

2, 9, 16, 23, 30

November

6, 13, 20, 27

December

4, 11, 18, 25

IELTS test fee

The IELTS test fee is VND 4,950,000.

IELTS test format

IELTS Academic and IELTS General Training are both designed to test your English language skills.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries to do secondary education, work or training programmes.

IELTS is a paper-based test. The test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking.

Test takers will receive two copies of their Test Report Form – one for themselves and one for an institution or organisation, such as a university, employer or professional body.

IELTS test results

IELTS results are reported on a nine-band scale, from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user).

Band Score

9

Expert user

Band Score

8

Very good user

Band Score

7

Good user

Band Score

6

Competent user

Band Score

5

Modest user

Band Score

4

Limited user

Band Score

3

Extremely limited user

Band Score

2

Intermediate user

Band Score

1

Novice user

IELTS test centres

IELTS test centres are located in over 140 countries around the world.

In Vietnam, IELTS tests are held in Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang and Nha Trang.

IELTS test dates and results

IELTS test results are released 13 days after the test date. Test takers will receive their Test Report Form by post or courier.

IELTS test dates and results for 2021 are as follows:

Test Date

Results Date

January 9

January 22

January 16

January 29

January 23

February 5

January 30

February 12

February 6

February 19

February 13

February 26

February 20

March 5

February 27

March 12

March 6

March 19

March 13

March 26

March 20

April 2

March 27

April 9

April 10

April 23

April 17

April 30

April 24

May 7

May 1

May 14

May 8

May 21

May 15

May 28

May 22

June 4

May 29

June 11

June 5

June 18

June 12

June 25

June 19

July 2

June 26

July 9

July 3

July 16

July 10

July 23

July 17

July 30

July 24

August 6

July 31

August 13

August 7

August 20

August 14

August 27

August 21

September 3

August 28

September 10

September 4

September 17

September 11

September 24

September 18

October 1

September 25

October 8

October 2

October 15

October 9

October 22

October 16

October 29

October 23

November 5

October 30

November 12

November 6

November 19

November 13

November 26

November 20

December 3

November 27

December 10

December 4

December 17

December 11

December 24

December 18

January 7, 2022

IELTS test results are valid for two years.