Blog

Lich thi IELTS idp hanoi – IELTS IDP Hanoi schedule

(English below)

Lich thi IELTS idp hanoi

IELTS IDP Hà Nội Lịch:

-Bài kiểm tra IELTS được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần
-Phí kiểm tra IELTS là VND 4.650.000
-Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày kiểm tra

IELTS IDP Hà Nội hiện đang mở để đăng ký! Bài kiểm tra IELTS được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần và phí kiểm tra IELTS là VND 4.650.000. Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thử nghiệm.

IELTS IDP Hà Nội

IELTS IDP Hà Nội hiện đang cung cấp lịch trình IELTS mới và được cải tiến! Chúng tôi đã cập nhật khóa học IELTS của chúng tôi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh. Lịch IELTS mới của chúng tôi như sau:

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9:00 sáng – 12:00 tối

IELTS IDP Hà Nội hiện đang cung cấp lịch trình IELTS mới và được cải tiến! Chúng tôi đã cập nhật khóa học IELTS của chúng tôi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh. Lịch IELTS mới của chúng tôi như sau:

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9:00 sáng – 12:00 tối

Lịch trình IELTS IDP Hà Nội cung cấp cho sinh viên cơ hội làm bài kiểm tra IELTS vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Bài kiểm tra được cung cấp hai lần một tháng, vào cuối tuần đầu tiên và thứ ba của tháng. Phí kiểm tra là $ 185 USD.

IELTS IDP Hà Nội cũng cung cấp nhiều khóa học chuẩn bị IELTS để giúp sinh viên đạt điểm số IELTS mong muốn. Các khóa học chuẩn bị IELTS của chúng tôi được cung cấp cả trực tiếp và trực tuyến. Chúng tôi có nhiều lựa chọn khóa học để lựa chọn và các giảng viên IELTS có kinh nghiệm của chúng tôi ở đây để giúp bạn từng bước.

Nếu bạn quan tâm đến việc thực hiện bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các khóa học IELTS của chúng tôi, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi ở đây để giúp bạn đạt được mục tiêu IELTS của bạn!

Tags: IDP, IELTS

 


 

IELTS IDP Hanoi schedule

IELTS IDP Hanoi schedule:

-The IELTS test is held every Saturday
-The IELTS test fee is VND 4,650,000
-The IELTS test results are released 13 days after the test date

IELTS IDP Hanoi is now open for registration! The IELTS test is held every Saturday and the IELTS test fee is VND 4,650,000. The IELTS test results are released 13 days after the test date.

IELTS IDP Hanoi schedule

IELTS IDP Hanoi is now offering a new and improved IELTS schedule! We have updated our IELTS course to better meet the needs of our students. Our new IELTS schedule is as follows:

Monday to Friday: 9:00am – 12:00pm

IELTS IDP Hanoi is now offering a new and improved IELTS schedule! We have updated our IELTS course to better meet the needs of our students. Our new IELTS schedule is as follows:

Monday to Friday: 9:00am – 12:00pm

The IELTS IDP Hanoi schedule provides students with the opportunity to take the IELTS test on either a Saturday or a Sunday. The test is offered twice a month, on the first and third weekend of the month. The test fee is $185 USD.

IELTS IDP Hanoi also offers a variety of IELTS preparation courses to help students reach their desired IELTS score. Our IELTS preparation courses are offered both in-person and online. We have a variety of course options to choose from, and our experienced IELTS instructors are here to help you every step of the way.

If you’re interested in taking the IELTS test in Hanoi, or if you have any questions about our IELTS courses, please don’t hesitate to contact us. We’re here to help you reach your IELTS goals!