Blog

Lịch thi IELTS bị hoãn – IELTS test schedule was postponed

(English below)

Lịch thi IELTS bị hoãn

Lịch thử nghiệm của IELTS đã bị hoãn do sự bùng phát của coronavirus. Ngày thử nghiệm mới sẽ được công bố sớm.

Lịch kiểm tra IELTS đã bị hoãn lại

Lịch thi thử của IELTS đã bị hoãn do sự bùng nổ của coronavirus mới. Lịch trình mới sẽ được công bố sớm.

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ muốn học tập hoặc làm việc ở các quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của IELTS và Cambridge.

IELTS ban đầu được lên kế hoạch vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2023, nhưng bài kiểm tra đã bị hoãn lại do sự bùng nổ của Coronavirus mới.

Lịch thi thử mới sẽ được công bố sớm.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS test schedule was postponed

The IELTS test schedule was postponed due to the outbreak of the coronavirus. The new test dates will be announced soon.

IELTS test schedule was postponed

The IELTS test schedule was postponed due to the outbreak of the novel coronavirus. The new schedule will be announced soon.

The IELTS is an English proficiency test for non-native English speakers who wish to study or work in English-speaking countries. The test is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS was originally scheduled for Saturday, March 28, 2023, but the test has been postponed due to the outbreak of the novel coronavirus.

The new test schedule will be announced soon.