Blog

Lịch thi IELTS 2023 tphcm – IELTS 2023 exam schedule in Ho Chi Minh City

(English below)

Lịch thi IELTS 2023 tphcm

Lịch thi IELTS 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lịch thi IELTS 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được phát hành! Lịch thi IELTS 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2023

Thời gian kiểm tra: 9:00 sáng – 12:00 tối (giờ địa phương)

Hạn chót đăng ký: Thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2023

Lịch thi IELTS 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện có sẵn trực tuyến! Bạn có thể đăng ký bài kiểm tra IELTS 2023 trực tuyến hoặc qua thư.

Lịch thi IELTS 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Lịch thi IELTS 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được phát hành. Kỳ thi IELTS sẽ được tổ chức vào các ngày sau:

Ngày 15 tháng 2

ngày 14 tháng 3

Ngày 11 tháng 4

Ngày 9 tháng 5

Ngày 6 tháng 6

ngày 04 tháng 7

ngày 01 tháng 8

Ngày 5 tháng 9

Ngày 3 tháng 10

Ngày 7 tháng 11

Ngày 5 tháng 12

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.950.000. Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến hoặc trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

IELTS được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư. IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó bài kiểm tra nói và viết của bạn được thực hiện bởi một người kiểm tra IELTS của Hội đồng Anh.

Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Thang đo băng tần 9 IELTS được quốc tế công nhận và được sử dụng để đo khả năng tiếng Anh.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó bài kiểm tra nói và viết của bạn được thực hiện bởi một người kiểm tra IELTS của Hội đồng Anh. Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Thang đo băng tần 9 IELTS được quốc tế công nhận và được sử dụng để đo khả năng tiếng Anh.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS cho mục đích thị thực của Vương quốc Anh, bạn sẽ cần đạt được số điểm ít nhất 7 trong mỗi ban nhạc.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới.

Nếu bạn đang có kế hoạch học tại trường đại học hoặc có trình độ chuyên môn ở một quốc gia nói tiếng Anh, IELTS là bài kiểm tra cho bạn.

IELTS cũng được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho mục đích nhập cư của chính phủ Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh.

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.950.000. Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến hoặc trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó bài kiểm tra nói và viết của bạn được thực hiện bởi một người kiểm tra IELTS của Hội đồng Anh.

Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Thang đo băng tần 9 IELTS được quốc tế công nhận và được sử dụng để đo khả năng tiếng Anh.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS cho mục đích thị thực của Vương quốc Anh, bạn sẽ cần đạt được số điểm ít nhất 7 trong mỗi ban nhạc.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới.

Nếu bạn đang có kế hoạch học tại trường đại học hoặc có trình độ chuyên môn ở một quốc gia nói tiếng Anh, IELTS là bài kiểm tra cho bạn.

IELTS cũng được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho mục đích nhập cư của chính phủ Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh.

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.950.000. Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến hoặc trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS 2023 exam schedule in Ho Chi Minh City

IELTS 2023 exam schedule in Ho Chi Minh City

The IELTS 2023 exam schedule in Ho Chi Minh City has been released! The IELTS 2023 exam schedule in Ho Chi Minh City is as follows:

Test date: Saturday, January 23, 2023

Test time: 9:00 a.m. – 12:00 p.m. (local time)

Registration deadline: Saturday, December 18, 2023

The IELTS 2023 exam schedule in Ho Chi Minh City is now available online! You can register for the IELTS 2023 exam online or by mail.

IELTS 2023 exam schedule in Ho Chi Minh City

IELTS is the International English Language Testing System, the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

The IELTS 2023 exam schedule in Ho Chi Minh City has been released. The IELTS exam will be held on the following dates:

February 15

March 14

April 11

May 9

June 6

July 4

August 1

September 5

October 3

November 7

December 5

The IELTS test fee is VND 4,950,000. You can register for the IELTS test online or in person at the British Council office in Ho Chi Minh City.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, and immigration authorities. IELTS is the only English language test where your Speaking and Writing test are delivered by a British Council IELTS Examiner.

IELTS results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. The IELTS 9-band scale is internationally recognized and is used to measure English language ability.

IELTS is the only English language test where your Speaking and Writing test are delivered by a British Council IELTS Examiner. IELTS results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. The IELTS 9-band scale is internationally recognized and is used to measure English language ability.

If you are taking the IELTS test for UK visa purposes, you will need to achieve a score of at least 7 in each band.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places around the world.

If you are planning to study at university or take up a professional qualification in an English-speaking country, IELTS is the test for you.

IELTS is also accepted as evidence of English language proficiency for immigration purposes by the governments of Australia, Canada, New Zealand and the UK.

The IELTS test fee is VND 4,950,000. You can register for the IELTS test online or in person at the British Council office in Ho Chi Minh City.

IELTS is the International English Language Testing System, the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, and immigration authorities.

IELTS is the only English language test where your Speaking and Writing test are delivered by a British Council IELTS Examiner.

IELTS results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. The IELTS 9-band scale is internationally recognized and is used to measure English language ability.

If you are taking the IELTS test for UK visa purposes, you will need to achieve a score of at least 7 in each band.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places around the world.

If you are planning to study at university or take up a professional qualification in an English-speaking country, IELTS is the test for you.

IELTS is also accepted as evidence of English language proficiency for immigration purposes by the governments of Australia, Canada, New Zealand and the UK.

The IELTS test fee is VND 4,950,000. You can register for the IELTS test online or in person at the British Council office in Ho Chi Minh City.