Blog

Lịch thi idp hải phòng – Hai Phong IDP exam schedule

(English below)

Lịch thi idp hải phòng

Lịch thi kiểm tra Giấy phép lái xe quốc tế Hai Phong (IDP) như sau:

Bài kiểm tra viết được tổ chức vào thứ bảy đầu tiên và thứ ba hàng tháng từ 9:00 sáng đến 11:00 sáng.

Bài kiểm tra đường được tổ chức vào ngày thứ bảy thứ hai và thứ tư hàng tháng từ 1:00 chiều đến 3:00 chiều.

Hai Phong, một thành phố và cảng lớn ở miền bắc Việt Nam, là nơi có nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng và một số lượng lớn các công ty quốc tế. Do đó, nhu cầu về các kỹ năng tiếng Anh cũng đang phát triển và Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất.

Các IELTS được cung cấp ở hai cấp, đào tạo học thuật và nói chung, và cả hai phiên bản được cung cấp tại Hội đồng Anh ở Hai Phong. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học hoặc theo đuổi nghề nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người cần tiếng Anh cho mục đích nhập cư hoặc mục đích làm việc.

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.500.000 và thi thử có thể được thực hiện vào bất kỳ ngày nào sau:

Ngày 9 tháng 3

Ngày 4 tháng Năm

Ngày 13 tháng 7

Ngày 14 tháng 9

Ngày 9 tháng 11

Để đăng ký IELTS, vui lòng truy cập trang web của Hội đồng Anh hoặc liên hệ trực tiếp với trung tâm thi thử.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Hai Phong IDP exam schedule

The Hai Phong International Driving Permit (IDP) exam schedule is as follows:

The written test is held on the first and third Saturday of every month from 9:00am to 11:00am.

The road test is held on the second and fourth Saturday of every month from 1:00pm to 3:00pm.

Hai Phong, a major city and port in northern Vietnam, is home to a rapidly growing economy and a large number of international companies. As such, the demand for English language skills is also growing, and the International English Language Testing System (IELTS) is one of the most popular English proficiency tests.

The IELTS is offered at two levels, Academic and General Training, and both versions are offered at the British Council in Hai Phong. The Academic version is for those who want to study at university level or pursue a career in an English-speaking country, while the General Training version is for those who need English for immigration purposes or workplace purposes.

The IELTS test fee is VND 4,500,000 and the test can be taken on any of the following dates:

March 9

May 4

July 13

September 14

November 9

To register for the IELTS, please visit the British Council website or contact the test centre directly.