Blog

Lịch thi idp đà nẵng 2021 – IDP Da Nang Test Schedule 2021

(English below)

Lịch thi idp đà nẵng 2021

IDP da Nang Lịch thử 2021

IDP da Nang Lịch thử 2021

Tìm ra lịch kiểm tra cho IDP da Nang và lên kế hoạch cho sự chuẩn bị của bạn cho phù hợp!

IDP da Nang lịch thi thử 2021

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong hai bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh lớn trên thế giới, còn lại là TOEFL.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS DA NANG lịch thi thử 2021

IELTS DA NANG lịch thi thử 2021

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP Da Nang Test Schedule 2021

IDP Da Nang Test Schedule 2021

IDP Da Nang Test Schedule 2021

Find out the test schedule for IDP Da Nang and plan your preparation accordingly!

IDP Da Nang Test Schedule 2021

The International English Language Testing System (IELTS) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the two major English-language tests in the world, the other being the TOEFL.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS Da Nang Test Schedule 2021

IELTS Da Nang Test Schedule 2021