Blog

Lịch làm việc british council – British Council working schedule

(English below)

Lịch làm việc british council

Hội đồng Anh đã công bố lịch làm việc của mình cho năm tới. Đây là những thông tin chi tiết:

Hội đồng Anh sẽ đóng cửa vào những ngày tiếp theo:

– Ngày Giáng sinh: 25 tháng 12

– Ngày quyền anh: 26 tháng 12

– Ngày đầu năm mới: 1 tháng 1

– Thứ Sáu Tuần Thánh: 2 tháng 4

– Thứ Hai Phục sinh: 5 tháng 4

– Ngày tháng 5: 3 tháng 5

– Kỳ nghỉ ngân hàng mùa xuân: 31 tháng 5

– Kỳ nghỉ ngân hàng mùa hè: 30 tháng 8

– Đêm Giáng sinh: 24 tháng 12

– Đêm giao thừa: 31 tháng 12

Chúng tôi sẽ mở cửa vào tất cả các ngày khác, bao gồm cả cuối tuần. Giờ mở cửa của chúng tôi là 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Hội đồng Anh đã công bố lịch làm việc của mình trong vài tháng tới. Tổ chức này sẽ đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ, nhưng sẽ được mở cho kinh doanh như thường lệ vào các ngày trong tuần.

Việc đóng cửa này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các văn phòng, thư viện và trung tâm của Hội đồng Anh trên khắp thế giới. Tổ chức này đã nói rằng động thái này là cần thiết để cho phép nó tập trung vào công việc cốt lõi của mình trong việc thúc đẩy văn hóa và giáo dục của Anh.

Hội đồng Anh đã xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào do đóng cửa và đã thúc giục khách hàng kiểm tra trang web của mình để cập nhật về giờ làm việc.

Động thái này đã được đáp ứng với những lời chỉ trích từ một số người lập luận rằng Hội đồng Anh đang đóng cửa các hoạt động của mình vào thời điểm mà nhiều người đang tìm kiếm các dịch vụ của mình.

Tuy nhiên, tổ chức đã bảo vệ quyết định, lập luận rằng cần thiết để cho phép nó tập trung vào công việc cốt lõi của mình.

Bạn nghĩ gì về quyết định của Hội đồng Anh về việc đóng văn phòng vào cuối tuần và ngày lễ? Bạn có nghĩ rằng tổ chức đang đóng cửa các hoạt động của mình một cách hiệu quả tại thời điểm nhiều người đang tìm kiếm dịch vụ của mình?

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council working schedule

The British Council has announced its working schedule for the upcoming year. Here are the details:

The British Council will be closed on the following days:

– Christmas Day: 25 December

– Boxing Day: 26 December

– New Year’s Day: 1 January

– Good Friday: 2 April

– Easter Monday: 5 April

– May Day: 3 May

– Spring Bank Holiday: 31 May

– Summer Bank Holiday: 30 August

– Christmas Eve: 24 December

– New Year’s Eve: 31 December

We will be open on all other days, including weekends. Our opening hours are 9am to 5pm.

The British Council has announced its working schedule for the next few months. The organisation will be closed on weekends and public holidays, but will be open for business as usual on weekdays.

This closure will affect all British Council offices, libraries, and centres around the world. The organisation has said that the move is necessary to allow it to focus on its core work of promoting British culture and education.

The British Council has apologised for any inconvenience caused by the closure, and has urged customers to check its website for updates on its working hours.

The move has been met with criticism from some who argue that the British Council is effectively shutting down its operations at a time when many people are seeking out its services.

However, the organisation has defended the decision, arguing that it is necessary in order to allow it to focus on its core work.

What do you think of the British Council’s decision to close its offices on weekends and public holidays? Do you think that the organisation is effectively shutting down its operations at a time when many people are seeking out its services?