Blog

Lấy bằng IELTS idp – Take IELTS IDP

(English below)

Lấy bằng IELTS idp

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS IDP:

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Lấy IELTS với IDP và bạn có thể nhận được kết quả bạn cần cho trường đại học hoặc sự nghiệp chuyên nghiệp của mình.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được công nhận là một cách đáng tin cậy và chính xác để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng như một yêu cầu để vào các trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới, bao gồm Vương quốc Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand.

IELTS được sở hữu và quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học CaMbridge ESOL (Cambridge ESOL).

IELTS có sẵn ở hai định dạng kiểm tra – đào tạo học tập hoặc chung – tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.

IDP IELTS là nhà cung cấp các bài kiểm tra IELTS lớn nhất thế giới và chúng tôi cung cấp một loạt các ngày thi thử thuận tiện và các địa điểm trên khắp Indonesia.

Tại sao lấy IELTS với IDP?

Khi bạn mang theo IELTS, bạn sẽ được hưởng lợi từ:

Lựa chọn hơn 200 ngày thi thử và địa điểm ở Indonesia

Tùy chọn lấy ielts trên giấy hoặc máy tính

Sự hỗ trợ của các quản trị viên thi thử IELTS và giáo viên chuyên gia có kinh nghiệm của chúng tôi

Tùy chọn nhận kết quả của bạn trực tuyến

Truy cập miễn phí vào Chuẩn bị IELTS trực tuyến – Công cụ học tập trực tuyến sáng tạo của chúng tôi

Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị IELTS để giúp bạn đạt được điểm số bạn cần.

Tại sao lấy IELTS?

IELTS được công nhận rộng rãi là một cách đáng tin cậy và chính xác để đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của bạn.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan di trú và các cơ quan chính phủ.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được đồng sở hữu bởi bốn quốc gia nói tiếng Anh lớn-Anh, Mỹ, Canada và Úc.

IELTS có sẵn ở hai định dạng kiểm tra – đào tạo học tập hoặc chung – tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.

IELTS có sẵn trên giấy hoặc máy tính, vì vậy bạn có thể chọn định dạng phù hợp nhất với bạn.

IELTS là một bài kiểm tra quốc tế, vì vậy nó được công nhận và chấp nhận bởi các tổ chức và tổ chức trên khắp thế giới.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và được thiết kế để đánh giá chính xác các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của bạn, bất kể quốc tịch hay ngôn ngữ đầu tiên của bạn.

IELTS là một bài kiểm tra an toàn và kết quả của bạn được phát hành cho bạn và các tổ chức đã chọn của bạn.

IELTS là một bài kiểm tra linh hoạt và bạn có thể chọn khi nào và làm bài kiểm tra cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

IELTS là một thi thử thành công và hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS là gì?

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra về trình độ tiếng Anh. Nó được sở hữu và quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Cambridge ESOL (Cambridge ESOL).

IELTS được công nhận là một cách đáng tin cậy và chính xác để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng như một yêu cầu để vào các trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới, bao gồm Vương quốc Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand.

IELTS có sẵn ở hai định dạng kiểm tra – đào tạo học tập hoặc chung – tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.

IELTS có sẵn trên giấy hoặc máy tính, vì vậy bạn có thể chọn định dạng phù hợp nhất với bạn.

IELTS là một bài kiểm tra quốc tế, vì vậy nó được công nhận và chấp nhận bởi các tổ chức và tổ chức trên khắp thế giới.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và được thiết kế để đánh giá chính xác các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của bạn, bất kể quốc tịch hay ngôn ngữ đầu tiên của bạn.

IELTS là một bài kiểm tra an toàn và kết quả của bạn được phát hành cho bạn và các tổ chức đã chọn của bạn.

IELTS là một bài kiểm tra linh hoạt và bạn có thể chọn khi nào và làm bài kiểm tra cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

IELTS là một thi thử thành công và hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

Định dạng thi thử IELTS

IELTS có sẵn ở hai định dạng kiểm tra – đào tạo học tập hoặc chung – tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.

Bài kiểm tra IELTS học thuật dành cho các ứng cử viên muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn đăng ký chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra đào tạo chung IELTS dành cho các ứng cử viên muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc muốn đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Nội dung kiểm tra IELTS

Bài kiểm tra IELTS học thuật đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật. Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Bài kiểm tra đào tạo chung IELTS đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh chung. Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Kết quả kiểm tra IELTS

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo theo thang điểm 9, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

Bạn sẽ nhận được một điểm cho mỗi mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Điểm số cho mỗi mô -đun được báo cáo trên thang điểm của ban nhạc từ ban nhạc 1 đến ban nhạc 9.

Bạn cũng sẽ nhận được điểm tổng thể cho bài kiểm tra IELTS của bạn. Điểm tổng thể của ban nhạc là trung bình của bốn điểm mô -đun của bạn.

Ngày kiểm tra IELTS và địa điểm

Ngày kiểm tra IELTS có sẵn trong suốt cả năm. Các địa điểm kiểm tra IELTS có sẵn ở hơn 140 quốc gia.

Phí kiểm tra IELTS

Phí kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào định dạng thi thử, ngày thi thử và vị trí kiểm tra.

Chuẩn bị thi thử IELTS

Chuẩn bị kiểm tra IELTS rất quan trọng nếu bạn muốn đạt được điểm số mong muốn của mình.

IELTS Chuẩn bị trực tuyến là công cụ học tập trực tuyến sáng tạo của chúng tôi có thể giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh và xây dựng sự tự tin của bạn cho bài kiểm tra IELTS.

Mẹo kiểm tra IELTS

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của mình:

1. Làm quen với định dạng thi thử

2. Thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn

3. Thực hiện một số bài kiểm tra giả

4. Thư giãn và làm hết sức mình vào ngày kiểm tra

Tags: IDP, IELTS

 


 

Take IELTS IDP

IELTS is the international English language testing system. It is the world’s most popular English language test for study, work and migration.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS IDP:

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

Take IELTS with IDP and you could get the results you need for your university or professional career.

IELTS, the International English Language Testing System, is recognised as a reliable and accurate way of assessing your English language skills. It is used as a requirement for entry to universities and employers around the world, including the UK, US, Canada, Australia and New Zealand.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL).

IELTS is available in two test formats – Academic or General Training – depending on your goals.

IDP IELTS is the world’s largest provider of IELTS tests and we offer a range of convenient test dates and locations across Indonesia.

Why take IELTS with IDP?

When you take IELTS with us, you’ll benefit from:

A choice of over 200 test dates and locations in Indonesia

The option to take IELTS on paper or computer

The support of our experienced IELTS test administrators and expert teachers

The option to receive your results online

Free access to IELTS Preparation Online – our innovative online learning tool

We also offer a range of IELTS preparation courses to help you achieve the score you need.

Why take IELTS?

IELTS is widely recognised as a reliable and accurate way of assessing your English language skills.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is the only English language test that is co-owned by four major English-speaking countries – the UK, US, Canada and Australia.

IELTS is available in two test formats – Academic or General Training – depending on your goals.

IELTS is available on paper or computer, so you can choose the format that suits you best.

IELTS is an international test, so it is recognised and accepted by institutions and organisations around the world.

IELTS is a fair test and is designed to assess your English language skills accurately, regardless of your nationality or first language.

IELTS is a secure test and your results are released to you and your chosen institutions only.

IELTS is a flexible test and you can choose when and where to take the test to suit your needs.

IELTS is a successful test and over 3 million tests are taken each year.

What is IELTS?

IELTS, the International English Language Testing System, is a test of English language proficiency. It is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL).

IELTS is recognised as a reliable and accurate way of assessing your English language skills. It is used as a requirement for entry to universities and employers around the world, including the UK, US, Canada, Australia and New Zealand.

IELTS is available in two test formats – Academic or General Training – depending on your goals.

IELTS is available on paper or computer, so you can choose the format that suits you best.

IELTS is an international test, so it is recognised and accepted by institutions and organisations around the world.

IELTS is a fair test and is designed to assess your English language skills accurately, regardless of your nationality or first language.

IELTS is a secure test and your results are released to you and your chosen institutions only.

IELTS is a flexible test and you can choose when and where to take the test to suit your needs.

IELTS is a successful test and over 3 million tests are taken each year.

IELTS test format

IELTS is available in two test formats – Academic or General Training – depending on your goals.

The Academic IELTS test is for candidates who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who want to professionally register in an English-speaking country.

The General Training IELTS test is for candidates who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or who want to train or study at a lower level in an English-speaking country.

IELTS test content

The Academic IELTS test assesses your ability to communicate in English in an academic context. The test is made up of four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking.

The General Training IELTS test assesses your ability to communicate in English in a general context. The test is made up of four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking.

IELTS test results

IELTS test results are reported on a 9-band scale, from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user).

You will receive a score for each module – Listening, Reading, Writing and Speaking. The score for each module is reported on a Band Score scale from Band 1 to Band 9.

You will also receive an overall Band Score for your IELTS test. The overall Band Score is the average of your four module scores.

IELTS test dates and locations

IELTS test dates are available throughout the year. IELTS test locations are available in over 140 countries.

IELTS test fees

IELTS test fees vary depending on the test format, test date and test location.

IELTS test preparation

IELTS test preparation is important if you want to achieve your desired score.

IELTS Preparation Online is our innovative online learning tool that can help you improve your English language skills and build your confidence for the IELTS test.

IELTS test tips

Here are some tips to help you prepare for your IELTS test:

1. Familiarise yourself with the test format

2. Practice your English language skills

3. Do some mock tests

4. Relax and do your best on test day