Blog

Kinh nghiệm thi IELTS ở british council – Experience IELTS exam in British Council

(English below)

Kinh nghiệm thi IELTS ở british council

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi hơn 2 triệu người mỗi năm và được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học CaMbridge Local thi Syndicate. IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Đây là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Và Hội đồng Anh là một trong những nhà cung cấp nổi tiếng và được kính trọng nhất của bài kiểm tra IELTS. Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách tham gia kỳ thi IELTS, hãy thực hiện nó với Hội đồng Anh là một lựa chọn tuyệt vời.

Tôi đã tham gia kỳ thi IELTS với Hội đồng Anh và đó là một kinh nghiệm tuyệt vời. Bản thân thi thử là một thách thức, nhưng nó cũng được tổ chức rất tốt và chuyên nghiệp. Các nhân viên tại Hội đồng Anh cực kỳ hữu ích và hỗ trợ, và họ chắc chắn rằng tôi đã chuẩn bị càng tốt cho bài kiểm tra.

Tham gia kỳ thi IELTS với Hội đồng Anh là một kinh nghiệm tuyệt vời và tôi chắc chắn sẽ giới thiệu nó cho bất cứ ai muốn làm bài kiểm tra.

Tags: British Council, IELTS

 


 

Experience IELTS exam in British Council

The IELTS test is taken by over 2 million people each year and is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge Local Examinations Syndicate. IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places around the world where English is the language of communication.

IELTS is one of the most popular English language proficiency tests in the world. And the British Council is one of the most well-known and respected providers of the IELTS test. So, if you’re looking to take the IELTS exam, taking it with the British Council is a great option.

I took the IELTS exam with the British Council and it was a great experience. The test itself was challenging, but it was also very well-organized and professional. The staff at the British Council were extremely helpful and supportive, and they made sure that I was as prepared as possible for the test.

Taking the IELTS exam with the British Council was a great experience and I would definitely recommend it to anyone looking to take the test.