Blog

Khoá học tiếng anh giao tiếp – Communication English course

(English below)

Khoá học tiếng anh giao tiếp

Chào mừng bạn đến với khóa học tiếng Anh truyền thông của chúng tôi!

Khóa học này được thiết kế để giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Chúng tôi sẽ bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm:

– Nói
– Lắng nghe
– Đọc
– Viết

Đến cuối khóa học này, bạn sẽ có thể giao tiếp hiệu quả hơn bằng tiếng Anh.

Bạn đang tìm kiếm một khóa học để cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh? Cho dù bạn cần cải thiện tiếng Anh cho công việc hoặc học tập, khóa học tiếng Anh truyền thông IELTS của chúng tôi có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới và được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận. Bài kiểm tra IELTS đo lường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn qua cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Khóa học tiếng Anh của IELTS Communication được thiết kế để giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, cho dù bạn cần chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS hoặc bạn muốn cải thiện tiếng Anh cho công việc hoặc học tập.

Khóa học được chia thành bốn mô -đun, mỗi mô -đun tập trung vào một trong bốn kỹ năng ngôn ngữ. Bạn sẽ có cơ hội thực hành và cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình thông qua nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm nghe và xem các tài liệu tiếng Anh đích thực, thực hành đọc và viết, và thực hành phát âm và phát âm.

Vào cuối mỗi mô -đun, bạn sẽ làm một bài kiểm tra thực hành để giúp bạn đánh giá tiến trình của mình. Bạn cũng sẽ nhận được phản hồi từ gia sư của bạn về tiến trình của bạn và cách cải thiện.

Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học để cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, thì khóa học tiếng Anh truyền thông IELTS của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

Communication English course

Welcome to our Communication English course!

This course is designed to help you improve your communication skills in English.

We will cover a variety of topics, including:

– Speaking
– Listening
– Reading
– Writing

By the end of this course, you will be able to communicate more effectively in English.

Are you looking for a course to improve your communication skills in English? Whether you need to improve your English for work or study, our IELTS Communication English course can help you reach your goals.

The IELTS is the world’s most popular English language test and is recognised by over 10,000 organisations worldwide. The IELTS test measures your ability to communicate in English across all four language skills – listening, reading, writing and speaking.

Our IELTS Communication English course is designed to help you improve your communication skills in English, whether you need to prepare for the IELTS test or you want to improve your English for work or study.

The course is divided into four modules, each focusing on one of the four language skills. You will have the opportunity to practice and improve your English language skills through a variety of activities, including listening to and watching authentic English language materials, reading and writing practice, and speaking and pronunciation practice.

At the end of each module, you will take a practice test to help you assess your progress. You will also receive feedback from your tutor on your progress and how to improve.

If you are looking for a course to improve your communication skills in English, then our IELTS Communication English course is the perfect choice for you.