Blog

Khóa học tiếng anh giao tiếp cơ bản – Basic communication English course

(English below)

Khóa học tiếng anh giao tiếp cơ bản

Khóa học tiếng Anh giao tiếp cơ bản được thiết kế để cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của bạn. Khóa học bao gồm ngữ pháp, từ vựng và phát âm. Khóa học được chia thành bốn cấp độ: người mới bắt đầu, trung cấp, nâng cao và chuyên gia.

Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài viết đầu tiên của tôi trên trang web này. Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy bài viết này hữu ích.

Tôi hiện đang đăng ký vào một khóa học tiếng Anh truyền thông cơ bản. Tôi thực sự thích lớp học này bởi vì nó đang giúp tôi cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Lớp học được chia thành hai phần, nói và nghe. Trong phần Nói, chúng ta học cách phát âm các từ một cách chính xác và cách sử dụng ngữ pháp thích hợp. Chúng tôi cũng thực hành có các cuộc trò chuyện với nhau. Trong phần nghe, chúng tôi nghe clip âm thanh và sau đó trả lời các câu hỏi về chúng. Tôi nghĩ rằng lớp học này rất hữu ích và tôi sẽ giới thiệu nó cho bất cứ ai muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp của họ.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

Basic communication English course

Basic communication English course is designed to improve your English communication skills. The course includes grammar, vocabulary, and pronunciation. The course is divided into four levels: beginner, intermediate, advanced, and expert.

Hello, everyone. This is my first post on this website. I hope you will find this post helpful.

I am currently enrolled in a Basic communication English course. I really like this class because it is helping me to improve my communication skills. The class is divided into two sections, speaking and listening. In the speaking section, we learn how to pronounce words correctly and how to use proper grammar. We also practice having conversations with each other. In the listening section, we listen to audio clips and then answer questions about them. I think this class is very helpful and I would recommend it to anyone who wants to improve their communication skills.