Blog

Khóa học IELTS free – Free IELTS course

(English below)

Khóa học IELTS free

Nhận được điểm cao trên IELTS với khóa học trực tuyến miễn phí này

Làm chủ cả bốn kỹ năng – đọc, viết, nghe và nói – với chuyên gia của chúng tôi

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Nếu vậy, bạn có thể quan tâm đến một khóa học IELTS miễn phí đang được Hội đồng Anh cung cấp. Khóa học này được thiết kế để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Khóa học được chia thành bốn mô -đun: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi mô -đun bao gồm một loạt các hoạt động và bài tập để giúp bạn cải thiện kỹ năng của mình. Bạn cũng sẽ có cơ hội thực hành thi IELTS trong điều kiện kiểm tra.

Vào cuối khóa học, bạn sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành. Giấy chứng nhận này có thể được sử dụng để hiển thị cho các nhà tuyển dụng tiềm năng rằng bạn có các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thực hiện thành công kỳ thi IELTS.

Nếu bạn quan tâm đến việc tận dụng khóa học IELTS miễn phí này, bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang web của Hội đồng Anh.

Tags: khóa học IELTS, IELTS

 


 

Free IELTS course

Get a high score on the IELTS with this free online course

Master all four skills – reading, writing, listening, and speaking – with our expert IELTS tutors

Are you planning to take the IELTS exam? If so, you may be interested in a free IELTS course that is being offered by the British Council. This course is designed to help you prepare for the IELTS exam and improve your English language skills.

The course is divided into four modules: listening, reading, writing, and speaking. Each module includes a variety of activities and exercises to help you improve your skills. You will also have the opportunity to practice taking the IELTS exam under test conditions.

At the end of the course, you will receive a certificate of completion. This certificate can be used to show potential employers that you have the skills and knowledge necessary to successfully take the IELTS exam.

If you are interested in taking advantage of this free IELTS course, you can find more information on the British Council website.