Blog

Kế hoạch luyện thi IELTS – IELTS exam preparation plan

(English below)

Kế hoạch luyện thi IELTS

Kế hoạch chuẩn bị kỳ thi IELTS

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Nếu vậy, xin chúc mừng! Bài kiểm tra IELTS là một cách tuyệt vời để thể hiện trình độ tiếng Anh của bạn.

Nhưng trước khi bạn có thể ăn mừng thành công của mình, bạn cần phải tập hợp một kế hoạch chuẩn bị kỳ thi IELTS vững chắc. Kế hoạch này sẽ giúp bạn tận dụng tối đa thời gian của mình và đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị cho mọi phần của kỳ thi.

Đây là những gì bạn cần đưa vào kế hoạch chuẩn bị kỳ thi IELTS của mình:

1. Lịch học

Bước đầu tiên là tạo ra một lịch trình học tập. Quyết định xem bạn có thể dành bao nhiêu giờ để nghiên cứu mỗi tuần. Sau đó, chia nhỏ những giờ đó thành những ngày và thời gian cụ thể. Ví dụ, bạn có thể học trong hai giờ vào thứ Hai và thứ Tư sau giờ làm việc, và trong bốn giờ vào Thứ Bảy và Chủ nhật.

2. Một kế hoạch học tập

Bây giờ bạn có một lịch trình học tập, đã đến lúc tạo ra một kế hoạch học tập. Kế hoạch này nên chi tiết những gì bạn sẽ học mỗi ngày hoặc tuần. Nó cũng nên bao gồm các mục tiêu của bạn cho mỗi buổi học. Ví dụ: mục tiêu của bạn cho buổi học vào thứ Hai có thể là hoàn thành một bài học từ Sách chuẩn bị IELTS của bạn.

3. Các bài kiểm tra thực hành IELTS

Ngoài việc nghiên cứu tài liệu IELTS, bạn cũng nên thực hiện các bài kiểm tra thực hành IELTS. Các bài kiểm tra này sẽ giúp bạn làm quen với định dạng và thời gian thi, và chúng cũng sẽ cho phép bạn xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện.

4. Tài liệu nghiên cứu IELTS

Có một loạt các tài liệu nghiên cứu của IELTS có sẵn, bao gồm sách, tài nguyên trực tuyến và các bài học âm thanh/video. Chọn các tài liệu hoạt động tốt nhất cho bạn và bạn sẽ thực sự thích sử dụng.

5. Một thái độ tích cực

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy chắc chắn rằng bạn tiếp cận việc chuẩn bị kỳ thi IELTS của bạn với một thái độ tích cực. Hãy tin vào bản thân và khả năng thành công của bạn. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ có một bước gần hơn để đạt được mục tiêu của mình.

Giả sử bạn muốn một kế hoạch chuẩn bị kỳ thi IELTS:

Kỳ thi IELTS được chia thành hai phần – mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo trong một trường đại học hoặc tổ chức nói tiếng Anh, và mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, bạn sẽ cần phải làm quen với bốn mô -đun – đọc, viết, nghe và nói. Mỗi mô -đun có giá trị một số điểm nhất định và bạn cần đạt tổng cộng tổng ít nhất 7,0 để vượt qua kỳ thi IELTS.

Bài kiểm tra IELTS không dễ dàng, nhưng có thể đạt điểm cao nếu bạn chuẩn bị tốt. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS:

1. Chọn đúng mô -đun IELTS

Nếu bạn không chắc chắn sẽ thực hiện mô -đun IELTS nào, bạn có thể thực hiện bài kiểm tra thực hành miễn phí để giúp bạn quyết định. Hãy nhớ rằng, mô-đun học thuật dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo trong một trường đại học hoặc tổ chức nói tiếng Anh, và mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

2. Tìm một nơi yên tĩnh để học

Bạn sẽ cần tìm một nơi yên tĩnh để học tập, nơi bạn có thể tập trung và không bị gián đoạn. Hãy chắc chắn rằng bạn có tất cả các tài liệu bạn cần, chẳng hạn như bút, giấy và từ điển.

3. Dành thời gian để học tập

Điều quan trọng là dành thời gian để học, và để đảm bảo bạn tuân thủ lịch học của mình. Cố gắng học ít nhất 2 giờ mỗi ngày, và nhiều hơn nữa nếu bạn có thể.

4. Làm quen với định dạng kiểm tra IELTS

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn mô -đun – đọc, viết, nghe và nói. Mỗi mô -đun có giá trị một số điểm nhất định và bạn cần đạt tổng cộng tổng ít nhất 7,0 để vượt qua kỳ thi IELTS.

5. Thực hành, thực hành, thực hành

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS là luyện tập càng nhiều càng tốt. Có nhiều bài kiểm tra thực hành miễn phí có sẵn trực tuyến, cũng như các tài liệu thực hành IELTS chính thức.

6. Nhận trợ giúp từ một gia sư

Nếu bạn cần giúp đỡ, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ một gia sư. Một gia sư có thể giúp bạn học tập và cung cấp cho bạn phản hồi về các bài kiểm tra thực hành của bạn.

7. Thực hiện một bài kiểm tra giả Ielts

Một bài kiểm tra IELTS giả là một cách tuyệt vời để xem bạn sẽ làm như thế nào trong bài kiểm tra IELTS thực tế. Có rất nhiều bài kiểm tra IELTS giả có sẵn trực tuyến và bạn cũng có thể tìm thấy các bài kiểm tra IELTS Mock trong một số cuốn sách chuẩn bị IELTS.

8. Thư giãn vào ngày kiểm tra

Điều quan trọng là phải thư giãn vào ngày kiểm tra, và tin vào chính mình. Hãy nhớ rằng, bạn đã học tập chăm chỉ và bạn đã chuẩn bị.

Kế hoạch chuẩn bị kỳ thi IELTS

1. Chọn mô -đun IELTS đúng. Nếu bạn không chắc chắn sẽ thực hiện mô -đun IELTS nào, bạn có thể thực hiện bài kiểm tra thực hành miễn phí để giúp bạn quyết định. Hãy nhớ rằng, mô-đun học thuật dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo trong một trường đại học hoặc tổ chức nói tiếng Anh, và mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

2. Tìm một nơi yên tĩnh để học tập. Bạn sẽ cần tìm một nơi yên tĩnh để học tập, nơi bạn có thể tập trung và không bị gián đoạn. Hãy chắc chắn rằng bạn có tất cả các tài liệu bạn cần, chẳng hạn như bút, giấy và từ điển.

3. Đặt thời gian để học. Điều quan trọng là dành thời gian để học, và để đảm bảo bạn tuân thủ lịch học của mình. Cố gắng học ít nhất 2 giờ mỗi ngày, và nhiều hơn nữa nếu bạn có thể.

4. Làm quen với định dạng thi thử IELTS. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn mô -đun – đọc, viết, nghe và nói. Mỗi mô -đun có giá trị một số điểm nhất định và bạn cần đạt tổng cộng tổng ít nhất 7,0 để vượt qua kỳ thi IELTS.

5. Thực hành, thực hành, thực hành. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS là luyện tập càng nhiều càng tốt. Có nhiều bài kiểm tra thực hành miễn phí có sẵn trực tuyến, cũng như các tài liệu thực hành IELTS chính thức.

6. Nhận trợ giúp từ một gia sư. Nếu bạn cần giúp đỡ, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ một gia sư. Một gia sư có thể giúp bạn học tập và cung cấp cho bạn phản hồi về các bài kiểm tra thực hành của bạn.

7. Thực hiện một bài kiểm tra IELTS giả. Một bài kiểm tra IELTS giả là một cách tuyệt vời để xem bạn sẽ làm như thế nào trong bài kiểm tra IELTS thực tế. Có rất nhiều bài kiểm tra IELTS giả có sẵn trực tuyến và bạn cũng có thể tìm thấy các bài kiểm tra IELTS Mock trong một số cuốn sách chuẩn bị IELTS.

8. Thư giãn vào ngày kiểm tra. Điều quan trọng là phải thư giãn vào ngày kiểm tra, và tin vào chính mình. Hãy nhớ rằng, bạn đã học tập chăm chỉ và bạn đã chuẩn bị.

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS exam preparation plan

IELTS Exam Preparation Plan

Are you planning to take the IELTS exam? If so, congratulations! The IELTS exam is a great way to show your English language proficiency.

But before you can celebrate your success, you need to put together a solid IELTS exam preparation plan. This plan will help you make the most of your time and ensure that you’re prepared for every section of the exam.

Here’s what you need to include in your IELTS exam preparation plan:

1. A study schedule

The first step is to create a study schedule. Decide how many hours you can realistically dedicate to studying each week. Then, break down those hours into specific days and times. For example, you might study for two hours on Mondays and Wednesdays after work, and for four hours on Saturdays and Sundays.

2. A study plan

Now that you have a study schedule, it’s time to create a study plan. This plan should detail what you will study each day or week. It should also include your goals for each study session. For example, your goal for Monday’s study session might be to complete one lesson from your IELTS prep book.

3. IELTS practice tests

In addition to studying IELTS material, you should also take IELTS practice tests. These tests will help you get familiar with the exam format and timing, and they’ll also allow you to identify any areas that need improvement.

4. IELTS study materials

There are a variety of IELTS study materials available, including books, online resources, and audio/video lessons. Choose the materials that work best for you and that you’ll actually enjoy using.

5. A positive attitude

Last but not least, make sure you approach your IELTS exam preparation with a positive attitude. Believe in yourself and your ability to succeed. If you do, you’ll be one step closer to achieving your goal.

Assuming you would like an IELTS exam preparation plan:

The IELTS exam is divided into two parts – the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for people who want to study or train in an English-speaking university or institution, and the General Training Module is for people who want to migrate to an English-speaking country.

To prepare for the IELTS exam, you will need to familiarize yourself with the four modules – reading, writing, listening and speaking. Each module is worth a certain number of points, and you need to score an overall total of at least 7.0 to pass the IELTS exam.

The IELTS test is not easy, but it is possible to score high if you prepare well. Here is a step-by-step guide to help you prepare for the IELTS exam:

1. Choose the right IELTS module

If you are not sure which IELTS module to take, you can take a free practice test to help you decide. Remember, the Academic Module is for people who want to study or train in an English-speaking university or institution, and the General Training Module is for people who want to migrate to an English-speaking country.

2. Find a quiet place to study

You will need to find a quiet place to study where you can concentrate and not be interrupted. Make sure you have all the materials you need, such as a pen, paper, and a dictionary.

3. Set aside time for study

It is important to set aside time for study, and to make sure you stick to your study schedule. Try to study for at least 2 hours every day, and more if you can.

4. Familiarize yourself with the IELTS test format

The IELTS test is divided into four modules – reading, writing, listening and speaking. Each module is worth a certain number of points, and you need to score an overall total of at least 7.0 to pass the IELTS exam.

5. Practice, practice, practice

The best way to prepare for the IELTS exam is to practice as much as possible. There are many free practice tests available online, as well as official IELTS practice materials.

6. Get help from a tutor

If you need help, you can get help from a tutor. A tutor can help you with your studies, and give you feedback on your practice tests.

7. Take a mock IELTS test

A mock IELTS test is a great way to see how you will do on the actual IELTS test. There are many mock IELTS tests available online, and you can also find mock IELTS tests in some IELTS preparation books.

8. Relax on the day of the test

It is important to relax on the day of the test, and to believe in yourself. Remember, you have studied hard and you are prepared.

IELTS Exam Preparation Plan

1. Choose the right IELTS module. If you are not sure which IELTS module to take, you can take a free practice test to help you decide. Remember, the Academic Module is for people who want to study or train in an English-speaking university or institution, and the General Training Module is for people who want to migrate to an English-speaking country.

2. Find a quiet place to study. You will need to find a quiet place to study where you can concentrate and not be interrupted. Make sure you have all the materials you need, such as a pen, paper, and a dictionary.

3. Set aside time for study. It is important to set aside time for study, and to make sure you stick to your study schedule. Try to study for at least 2 hours every day, and more if you can.

4. Familiarize yourself with the IELTS test format. The IELTS test is divided into four modules – reading, writing, listening and speaking. Each module is worth a certain number of points, and you need to score an overall total of at least 7.0 to pass the IELTS exam.

5. Practice, practice, practice. The best way to prepare for the IELTS exam is to practice as much as possible. There are many free practice tests available online, as well as official IELTS practice materials.

6. Get help from a tutor. If you need help, you can get help from a tutor. A tutor can help you with your studies, and give you feedback on your practice tests.

7. Take a mock IELTS test. A mock IELTS test is a great way to see how you will do on the actual IELTS test. There are many mock IELTS tests available online, and you can also find mock IELTS tests in some IELTS preparation books.

8. Relax on the day of the test. It is important to relax on the day of the test, and to believe in yourself. Remember, you have studied hard and you are prepared.