Blog

IELTS luyện thi – IELTS exam preparation

(English below)

IELTS luyện thi

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng để đánh giá khả năng ngôn ngữ của bạn. IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

Chuẩn bị bài kiểm tra IELTS có vẻ khó khăn, nhưng với cách tiếp cận đúng, nó có thể được quản lý. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về những gì mong đợi và làm thế nào để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

IELTS là gì?

IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính, tùy thuộc vào quốc gia bạn làm bài kiểm tra. Bài kiểm tra kéo dài 2 giờ 45 phút.

IELTS được ghi theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau. Điểm số nằm trong khoảng từ 0 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

Tại sao lấy IELTS?

IELTS được nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng yêu cầu là bằng chứng về các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nó cũng được các cơ quan nhập cư ở Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh chấp nhận.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

Cách chuẩn bị cho IELTS

Chuẩn bị bài kiểm tra IELTS có vẻ khó khăn, nhưng với cách tiếp cận đúng, nó có thể được quản lý. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là làm quen với định dạng thử nghiệm và thực hành với các câu hỏi mẫu.

Bạn cũng có thể cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình bằng cách đọc, viết, nghe và nói càng nhiều càng tốt. Và khi bạn thực hành các câu hỏi của IELTS, hãy đảm bảo tự định thời gian để bạn có thể quen với việc làm việc dưới áp lực.

Làm một bài kiểm tra thực hành

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là làm một bài kiểm tra thực hành. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về những gì mong đợi trong ngày thử nghiệm và giúp bạn xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện.

Có hai loại bài kiểm tra thực hành IELTS:

Học thuật: Đối với những người nộp đơn xin học tại trường đại học

Đào tạo chung: Đối với những người đăng ký cho mục đích công việc hoặc nhập cư

Hãy chắc chắn rằng bạn làm bài kiểm tra thực hành đúng cho phiên bản IELTS bạn đang thực hiện.

IELTS học thuật

Đào tạo chung của IELTS

Cả hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS đều được tạo thành từ bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Các phần đọc và viết là giống nhau cho cả hai bài kiểm tra, nhưng phần nghe và nói là khác nhau.

IELTS học thuật

Bài kiểm tra học thuật của IELTS dành cho những người đăng ký học tại trường đại học. Nó được tạo thành từ bốn phần:

Đọc: 3 đoạn, 40 câu hỏi

Viết: 2 nhiệm vụ, 150 và 250 từ

Lắng nghe: 4 bản ghi âm, 40 câu hỏi

Nói: 11-14 phút, 3 phần

Đào tạo chung của IELTS

Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS dành cho những người đăng ký cho mục đích làm việc hoặc nhập cư. Nó được tạo thành từ bốn phần:

Đọc: 3 đoạn, 40 câu hỏi

Viết: 2 nhiệm vụ, 150 và 250 từ

Lắng nghe: 4 bản ghi âm, 40 câu hỏi

Nói: 11-14 phút, 3 phần

Các phần nghe và nói giống nhau cho cả hai bài kiểm tra, nhưng phần đọc và viết là khác nhau.

Đọc ielts

Bài kiểm tra đọc IELTS dài 60 phút và có 40 câu hỏi. Bạn sẽ cần đọc ba đoạn và trả lời nhiều câu hỏi khác nhau, bao gồm nhiều lựa chọn, câu trả lời ngắn, hoàn thành câu và hoàn thành tóm tắt.

IELTS viết

Bài kiểm tra viết IELTS dài 60 phút và có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 là một báo cáo 150 từ và nhiệm vụ 2 là một bài luận 250 từ.

IELTS lắng nghe

Bài kiểm tra nghe IELTS dài 30 phút và có 40 câu hỏi. Bạn sẽ cần phải nghe bốn bản ghi âm và trả lời nhiều câu hỏi khác nhau, bao gồm nhiều lựa chọn, câu trả lời ngắn, hoàn thành câu và hoàn thành tóm tắt.

Ielts nói

Bài kiểm tra nói IELTS dài 11-14 phút và có ba phần. Trong Phần 1, bạn sẽ trả lời các câu hỏi chung về bản thân. Trong Phần 2, bạn sẽ nói trong 1-2 phút về một chủ đề nhất định. Trong Phần 3, bạn sẽ có một cuộc thảo luận 4-5 phút với giám khảo về một chủ đề liên quan đến chủ đề trong Phần 2.

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Nếu vậy, sau đó bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ cho nó. Bài kiểm tra IELTS không phải là thứ bạn có thể chỉ có cánh và hy vọng điều tốt nhất. Bạn cần phải đặt thời gian và nỗ lực để đảm bảo bạn hiểu tài liệu và đã sẵn sàng cho ngày thi thử.

Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS:

1. Làm quen với định dạng

Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS là làm quen với định dạng. Điều này có nghĩa là dành thời gian để hiểu cách thi được cấu trúc và loại câu hỏi nào sẽ được hỏi. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang web của IELTS. Một khi bạn biết những gì mong đợi, bạn có thể bắt đầu tập trung học tập vào các lĩnh vực sẽ được kiểm tra.

2. Thực hành bài kiểm tra

Thực hiện các bài kiểm tra thực hành là một cách tuyệt vời để thoải mái với định dạng kỳ thi IELTS và để xác định bất kỳ lĩnh vực nào bạn cần tập trung học tập. Có một số bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn trực tuyến. Hãy chắc chắn để có thời gian khi thực hiện các bài kiểm tra thực hành để bạn có thể quen với việc làm việc trong giới hạn thời gian.

3. Nghiên cứu tài liệu

Tất nhiên, bạn không thể chỉ dựa vào các bài kiểm tra thực hành – bạn cũng cần đảm bảo rằng bạn đang nghiên cứu tài liệu. Khi nói đến kỳ thi IELTS, có một vài lĩnh vực chính bạn muốn tập trung vào: ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu và nghe hiểu. Hãy chắc chắn rằng bạn quen thuộc với các quy tắc ngữ pháp phổ biến và có từ vựng mạnh mẽ. Thực hành đọc và nghe các tài liệu tiếng Anh để cải thiện kỹ năng hiểu của bạn.

4. Nhận trợ giúp từ một gia sư

Nếu bạn đang vật lộn với bất kỳ tài liệu nào, hãy xem xét nhận được sự giúp đỡ từ một gia sư. Một gia sư có thể giúp bạn hiểu rõ hơn các khái niệm và có thể cung cấp thực hành bổ sung.

5. Giữ tích cực

Điều quan trọng là giữ tích cực trong suốt quá trình học tập của bạn. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy choáng ngợp, hãy nghỉ ngơi và quay lại với nó sau. Hãy nhớ rằng bạn có thể làm điều đó – chỉ cần tập trung và làm việc chăm chỉ.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giúp đảm bảo bạn chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi IELTS. Chúc may mắn!

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam preparation

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language skills. It is used by universities and employers to assess your language ability. IELTS is the most popular English language test in the world, with over 3 million tests taken each year.

IELTS exam preparation can seem daunting, but with the right approach it can be manageable. This guide will give you an overview of what to expect and how to prepare for the IELTS exam.

What is IELTS?

IELTS is an English language test that can be taken by anyone who wants to study or work in an English-speaking country. The test has four sections: reading, writing, listening and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test, depending on the country in which you take the test. The test lasts 2 hours and 45 minutes.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band representing a different level of English proficiency. Scores range from 0 (non-user) to 9 (expert user).

Why take IELTS?

IELTS is required by many universities and employers as evidence of your English language skills. It is also accepted by immigration authorities in Australia, Canada, New Zealand and the UK.

IELTS is the most popular English language test in the world, with over 3 million tests taken each year.

How to prepare for IELTS

IELTS exam preparation can seem daunting, but with the right approach it can be manageable. The best way to prepare for IELTS is to familiarise yourself with the test format and practise with sample questions.

You can also improve your English language skills by reading, writing, listening and speaking as much as possible. And when you do practise IELTS questions, make sure to timed yourself so that you can get used to working under pressure.

Take a practice test

The best way to prepare for IELTS is to take a practice test. This will give you an idea of what to expect on test day and help you identify any areas that need improvement.

There are two types of IELTS practice tests:

Academic: for people applying to study at university

General Training: for people applying for work or immigration purposes

Make sure you take the right practice test for the version of IELTS you are taking.

IELTS Academic

IELTS General Training

Both versions of the IELTS test are made up of four sections: reading, writing, listening and speaking. The reading and writing sections are the same for both tests, but the listening and speaking sections are different.

IELTS Academic

The IELTS Academic test is for people applying to study at university. It is made up of four sections:

Reading: 3 passages, 40 questions

Writing: 2 tasks, 150 and 250 words

Listening: 4 recordings, 40 questions

Speaking: 11-14 minutes, 3 parts

IELTS General Training

The IELTS General Training test is for people applying for work or immigration purposes. It is made up of four sections:

Reading: 3 passages, 40 questions

Writing: 2 tasks, 150 and 250 words

Listening: 4 recordings, 40 questions

Speaking: 11-14 minutes, 3 parts

The listening and speaking sections are the same for both tests, but the reading and writing sections are different.

IELTS Reading

The IELTS Reading test is 60 minutes long and has 40 questions. You will need to read three passages and answer a variety of questions, including multiple-choice, short answer, sentence completion and summary completion.

IELTS Writing

The IELTS Writing test is 60 minutes long and has two tasks. Task 1 is a 150-word report and Task 2 is a 250-word essay.

IELTS Listening

The IELTS Listening test is 30 minutes long and has 40 questions. You will need to listen to four recordings and answer a variety of questions, including multiple-choice, short answer, sentence completion and summary completion.

IELTS Speaking

The IELTS Speaking test is 11-14 minutes long and has three parts. In Part 1, you will answer general questions about yourself. In Part 2, you will speak for 1-2 minutes on a given topic. In Part 3, you will have a 4-5 minute discussion with the examiner on a topic related to the topic in Part 2.

Are you planning on taking the IELTS exam? If so, then you’ll need to make sure you’re adequately prepared for it. The IELTS exam is not something you can just wing and hope for the best. You need to put in the time and effort to make sure you understand the material and are ready for the test day.

Here are a few tips to help you prepare for the IELTS exam:

1. Get Familiar with the Format

One of the best ways to prepare for the IELTS exam is to get familiar with the format. This means taking the time to understand how the exam is structured and what type of questions will be asked. You can find this information on the IELTS website. Once you know what to expect, you can start to focus your studying on the areas that will be tested.

2. Take Practice Tests

Taking practice tests is a great way to get comfortable with the IELTS exam format and to identify any areas where you need to focus your studying. There are a number of IELTS practice tests available online. Be sure to time yourself when taking the practice tests so that you can get used to working within the time limits.

3. Study the Material

Of course, you can’t just rely on taking practice tests – you also need to make sure you’re studying the material. When it comes to the IELTS exam, there are a few key areas you’ll want to focus on: grammar, vocabulary, reading comprehension, and listening comprehension. Make sure you’re familiar with the common grammar rules and have a strong vocabulary. Practice reading and listening to English materials to improve your comprehension skills.

4. Get Help from a Tutor

If you’re struggling with any of the material, consider getting help from a tutor. A tutor can help you better understand the concepts and can provide additional practice.

5. Stay Positive

It’s important to stay positive throughout your studying. If you start to feel overwhelmed, take a break and come back to it later. Remember that you can do it – just stay focused and work hard.

By following these tips, you can help ensure you’re adequately prepared for the IELTS exam. Good luck!