Blog

IELTS idp lịch thi – IELTS IDP Schedule

(English below)

IELTS idp lịch thi

Lịch IDP IELTS

Lịch IDP của IELTS: Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hoặc IELTS, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiedment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho các nghiên cứu, nhập cư và việc làm ở các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên, như Vương quốc Anh, Mỹ, Canada, New Zealand và Úc. Bài kiểm tra có một mô-đun học thuật tùy chọn và một mô-đun đào tạo chung, mỗi mô-đun có sẵn ở cả định dạng dựa trên giấy và máy tính. Người tham gia thử nghiệm có thể thực hiện hoặc cả hai mô -đun trong cùng một ngày.

Mô-đun học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn đăng ký đăng ký chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh. Mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi thành phần trị giá 25% tổng số điểm. Người tham gia thử nghiệm sẽ nhận được điểm ban nhạc cho từng thành phần. Điểm tổng thể của ban nhạc là trung bình của bốn điểm thành phần.

IELTS là một bài kiểm tra giấy và bút chì với hai phiên bản, các phiên bản học thuật và đào tạo chung. Các thành phần nghe và nói giống nhau cho cả hai phiên bản, nhưng các thành phần đọc và viết khác nhau.

Phiên bản học thuật được thiết kế cho những người tham gia thử nghiệm muốn học ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn đăng ký đăng ký chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, trung học cơ sở hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi thành phần trị giá 25% tổng số điểm. Người tham gia thử nghiệm sẽ nhận được điểm ban nhạc cho từng thành phần. Điểm tổng thể của ban nhạc là trung bình của bốn điểm thành phần.

Lắng nghe: Thành phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Các phần ngày càng khó khăn hơn. Người làm bài kiểm tra sẽ lắng nghe một cuộc trò chuyện hoặc một bài giảng và trả lời các câu hỏi dựa trên những gì họ đã nghe.

Đọc: Thành phần đọc bao gồm ba phần, mỗi phần có 12-14 câu hỏi. Các phần ngày càng khó khăn hơn. Người làm bài kiểm tra sẽ đọc các đoạn và trả lời các câu hỏi dựa trên những gì họ đã đọc.

Viết: Thành phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là viết một bài luận để đáp lại quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề. Nhiệm vụ thứ hai là viết một báo cáo dựa trên thông tin được đưa ra trong một hoặc hai biểu đồ hoặc biểu đồ.

Phát biểu: Thành phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Cuộc phỏng vấn được ghi lại.

Nếu bạn đang tìm kiếm một lịch trình IDP IDP toàn diện và đáng tin cậy, đừng tìm đâu xa! Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần biết về IDP của IELTS, từ đăng ký đến kết quả.

IELTS IDP là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assudent English. Đây là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS IDP được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học, trong khi bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IDP của IELTS có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm và điểm tổng thể là trong số 100.

Các phần đọc và nghe giống nhau cho cả các bài kiểm tra học thuật và đào tạo chung. Tuy nhiên, các phần viết và nói là khác nhau.

thi thử IDP của IELTS được tổ chức tại hơn 1.000 địa điểm trên khắp thế giới và nó được cung cấp tới 48 lần một năm.

Phí kiểm tra cho IDP của IELTS là $ 330 và kết quả được công bố 13 ngày sau ngày thi thử.

Để đăng ký IDP của IELTS, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web IELTS IDP và gửi một ứng dụng trực tuyến. Sau đó, bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra và chọn ngày và địa điểm kiểm tra của bạn.

Khi ứng dụng của bạn đã được xử lý, bạn sẽ nhận được một email xác nhận với ngày và vị trí kiểm tra của bạn. Xin lưu ý rằng bạn không thể thay đổi ngày thi thử hoặc vị trí của mình sau khi ứng dụng của bạn được xử lý.

Nếu bạn cần hủy hoặc hoãn bài kiểm tra IDP IELTS của mình, bạn sẽ cần phải làm như vậy ít nhất năm tuần trước ngày kiểm tra. Bạn sẽ nhận được khoản hoàn trả 50% phí kiểm tra nếu bạn hủy hoặc hoãn bài kiểm tra trong vòng năm tuần kể từ ngày kiểm tra.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu hoặc hình thức nhận dạng khác, cũng như email xác nhận của bạn. Bạn cũng sẽ cần đến trung tâm thi thử ít nhất 30 phút trước khi thi thử dự kiến ​​bắt đầu.

Trong quá trình thi thử, bạn sẽ được theo dõi bởi một camera quan sát và ảnh của bạn sẽ được chụp.

Bài kiểm tra IDP của IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, có nghĩa là bạn sẽ được cung cấp một tập sách thi thử và bảng câu trả lời. Bạn sẽ có ba giờ để hoàn thành bài kiểm tra, và sẽ có sự phá vỡ giữa mỗi phần.

Các phần đọc và nghe sẽ được hoàn thành đầu tiên, tiếp theo là các phần viết và nói.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn có 12-14 câu hỏi. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần này.

Phần nghe bao gồm bốn bản ghi, mỗi bản có 10 câu hỏi. Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành phần này.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 là một báo cáo và bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nó. Nhiệm vụ 2 là một bài luận, và bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành nó.

Phần phát biểu bao gồm một cuộc phỏng vấn, sẽ kéo dài trong 10-15 phút.

Khi bài kiểm tra kết thúc, bảng câu trả lời của bạn sẽ được thu thập và gửi đi để đánh dấu.

Kết quả IDP của IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thi thử và chúng có giá trị trong hai năm.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả của mình, bạn có thể đăng ký đánh dấu lại hoặc kháng cáo.

IELTS IDP là một bài kiểm tra tiếng Anh đáng tin cậy và được quốc tế công nhận, và đó là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IELTS IDP Schedule

IELTS IDP Schedule

IELTS IDP Schedule: The International English Language Testing System, or IELTS, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency for studies, immigration and employment in countries where English is the first language, such as the UK, the US, Canada, New Zealand and Australia. The test has an optional academic module and a general training module, each module being available in both paper-based and computer-delivered format. Test takers can take either or both modules on the same day.

The academic module is intended for those who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who want to register for professional registration in an English-speaking country. The general training module is for those who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English-speaking country.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. Each component is worth 25% of the total score. Test takers will receive a band score for each component. The overall band score is the average of the four component scores.

IELTS is a paper-and-pencil test with two versions, the Academic and the General Training versions. The listening and speaking components are the same for both versions, but the reading and writing components differ.

The Academic version is designed for test takers who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who want to register for professional registration in an English-speaking country. The General Training version is for test takers who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English-speaking country.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. Each component is worth 25% of the total score. Test takers will receive a band score for each component. The overall band score is the average of the four component scores.

Listening: The listening component consists of four sections, each with 10 questions. The sections get progressively more difficult. The test taker will listen to a conversation or a lecture and answer questions based on what they have heard.

Reading: The reading component consists of three sections, each with 12-14 questions. The sections get progressively more difficult. The test taker will read passages and answer questions based on what they have read.

Writing: The writing component consists of two tasks. The first task is to write an essay in response to a point of view, argument or problem. The second task is to write a report based on information given in one or two graphs or charts.

Speaking: The speaking component consists of an interview with a certified IELTS examiner. The interview is recorded.

If you are looking for a comprehensive and reliable IELTS IDP schedule, look no further! This guide will provide you with all the information you need to know about IELTS IDP, from registration to results.

IELTS IDP is an international English language testing system that is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English. It is one of the most popular English language tests in the world, with over 3 million tests taken each year.

IELTS IDP is offered in two versions: Academic and General Training. The Academic test is for those who want to study at university level, while the General Training test is for those who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS IDP test has four sections: Reading, Writing, Listening and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, and the overall score is out of 100.

The Reading and Listening sections are the same for both the Academic and General Training tests. However, the Writing and Speaking sections are different.

The IELTS IDP test is held in over 1,000 locations around the world, and it is offered up to 48 times a year.

The test fee for IELTS IDP is $330, and the results are released 13 days after the test date.

To register for IELTS IDP, you will need to create an account on the IELTS IDP website and submit an online application. You will then need to pay the test fee and select your test date and location.

Once your application has been processed, you will receive a confirmation email with your test date and location. Please note that you cannot change your test date or location once your application has been processed.

If you need to cancel or postpone your IELTS IDP test, you will need to do so at least five weeks before the test date. You will receive a refund of 50% of the test fee if you cancel or postpone your test within five weeks of the test date.

On the day of the test, you will need to bring your passport or other form of identification, as well as your confirmation email. You will also need to arrive at the test centre at least 30 minutes before the test is scheduled to start.

During the test, you will be monitored by a CCTV camera, and your photo will be taken.

The IELTS IDP test is a paper-based test, which means that you will be given a test booklet and an answer sheet. You will have three hours to complete the test, and there will be breaks between each section.

The Reading and Listening sections will be completed first, followed by the Writing and Speaking sections.

The Reading section consists of three passages, each with 12-14 questions. You will have 60 minutes to complete this section.

The Listening section consists of four recordings, each with 10 questions. You will have 30 minutes to complete this section.

The Writing section consists of two tasks. Task 1 is a report, and you will have 20 minutes to complete it. Task 2 is an essay, and you will have 40 minutes to complete it.

The Speaking section consists of an interview, which will last for 10-15 minutes.

Once the test is finished, your answer sheet will be collected and sent off for marking.

The IELTS IDP results are released 13 days after the test date, and they are valid for two years.

If you are not satisfied with your results, you can apply for a re-mark or an appeal.

IELTS IDP is a reliable and internationally recognised English language test, and it is an excellent way to improve your English language skills.