Blog

IELTS học – IELTS study

(English below)

IELTS học

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản ngữ. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiedment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC.

IELTS đánh giá trình độ ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. Nó sử dụng thang đo chín băng tần để xác định rõ ràng mức độ thành thạo, từ người không sử dụng (điểm ban nhạc 1) cho đến chuyên gia (điểm ban nhạc 9).

Các mô -đun đào tạo học thuật và đào tạo chung của IELTS

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, hoặc cho công việc, đào tạo hoặc học tập trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng viên đều có cùng các thành phần lắng nghe và nói, nhưng có các thành phần đọc và viết khác nhau cho các ứng cử viên đào tạo học thuật và nói chung.

IELTS Học thuật đọc và viết

Các thành phần đọc và viết học tập của IELTS đo cho dù bạn đã sẵn sàng bắt đầu học tập hoặc đào tạo trong một môi trường mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính của giao tiếp. Các thành phần đọc và viết học thuật tập trung vào:

văn bản học thuật

cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn

Một loạt các từ vựng lớn hơn

IELTS Đào tạo và Viết đào tạo chung

Các thành phần đọc và viết đào tạo chung của IELTS Biện pháp cho dù bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học tập hoặc đào tạo trong một môi trường mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính của giao tiếp. Các thành phần đọc và viết đào tạo chung tập trung vào:

tình huống xã hội và nơi làm việc hàng ngày

Cấu trúc ngữ pháp quen thuộc hơn

Một phạm vi từ vựng rộng hơn

Ielts nói

Thành phần nói đánh giá việc bạn sử dụng tiếng Anh nói. Đây là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Người kiểm tra sẽ hỏi bạn câu hỏi về các chủ đề quen thuộc và sau đó cung cấp cho bạn một chủ đề để nói trong một đến hai phút. Giám khảo sau đó sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu hỏi về cùng một chủ đề để kết thúc cuộc phỏng vấn.

IELTS lắng nghe

Thành phần nghe đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh của bạn trong một loạt các tình huống hàng ngày. Thành phần nghe được chia thành bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và viết câu trả lời của bạn cho một loạt các câu hỏi.

IELTS viết

Thành phần viết đánh giá khả năng viết bằng tiếng Anh của bạn. Thành phần viết được chia thành hai phần, đào tạo học thuật và chung, mỗi phần có hai nhiệm vụ.

IELTS Viết học thuật

Nhiệm vụ 1: Bạn sẽ được trình bày với biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng từ ngữ của bạn. Bạn sẽ phải viết ít nhất 150 từ.

Nhiệm vụ 2: Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ phải viết ít nhất 250 từ.

Viết đào tạo chung của IELTS

Nhiệm vụ 1: Bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư để đáp lại một tình huống nhất định. Bức thư có thể là cá nhân, bán chính thức hoặc trang trọng theo phong cách. Bạn sẽ phải viết ít nhất 150 từ.

Nhiệm vụ 2: Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ phải viết ít nhất 250 từ.

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Tiếng Anh. Đây là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới và được hơn 10.000 tổ chức công nhận.

IELTS được chia thành hai phiên bản: đào tạo học thuật và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc do máy tính phân phối bao gồm bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần nghe và nói giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra, trong khi phần đọc và viết là khác nhau.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi, trong khi phần nói được hoàn thành vào một ngày riêng biệt.

IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9, với ban nhạc 9 là cao nhất và ban nhạc 1 là thấp nhất.

IELTS không phải là một bài kiểm tra dễ dàng, nhưng với sự chuẩn bị phù hợp, nó chắc chắn có thể đạt được. Dưới đây là một số lời khuyên về cách chuẩn bị cho IELTS:

1. Làm quen với định dạng kiểm tra IELTS

Điều này có vẻ như là một mẹo rõ ràng, nhưng điều quan trọng là phải hiểu cách kiểm tra IELTS được cấu trúc để được chuẩn bị tốt hơn cho nó. Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

2. Cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn

Đây có lẽ là mẹo quan trọng nhất trong danh sách. Để làm tốt trong IELTS, bạn cần phải có một trình độ tiếng Anh tốt. Nếu tiếng Anh của bạn không đủ tốt, bạn sẽ đấu tranh trong bài kiểm tra, bất kể bạn chuẩn bị bao nhiêu.

3. Thực hành, thực hành, thực hành

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là luyện tập nhiều nhất có thể. Có nhiều bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn trực tuyến, vì vậy hãy sử dụng chúng. Ngoài ra, hãy cố gắng tìm một người sẵn sàng giúp bạn thực hành nói và viết.

4. Nhận trợ giúp từ một gia sư hoặc khóa học chuẩn bị IELTS

Nếu bạn đang vật lộn để chuẩn bị cho IELTS một mình, bạn có thể muốn xem xét nhận được sự giúp đỡ từ một gia sư hoặc tham gia khóa học chuẩn bị IELTS. Những thứ này có thể đắt tiền, nhưng chúng chắc chắn sẽ giúp bạn cải thiện điểm số của bạn.

5. Thư giãn và không căng thẳng

Điều này nghe có vẻ dễ nói hơn làm, nhưng điều quan trọng là cố gắng thư giãn vào ngày kiểm tra. Nếu bạn nhấn mạnh, bạn sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Chỉ cần làm hết sức mình và đừng lo lắng về kết quả.

Tags: IELTS

 


 

IELTS study

IELTS (International English Language Testing System) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

IELTS assesses the language proficiency of people who want to study or work where English is used as the language of communication. It uses a nine-band scale to clearly identify levels of proficiency, from non-user (band score 1) through to expert (band score 9).

IELTS academic and general training modules

There are two versions of the IELTS test:

IELTS Academic: for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training: for those wishing to migrate to an English-speaking country, or for work, training or study where English is the language of communication.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking components, but there are different Reading and Writing components for Academic and General Training candidates.

IELTS Academic Reading and Writing

The Academic Reading and Writing components of IELTS measure whether you are ready to begin studying or training in an environment where English is the main language of communication. The Academic Reading and Writing components focus on:

academic texts

more complex grammatical structures

a greater range of vocabulary

IELTS General Training Reading and Writing

The General Training Reading and Writing components of IELTS measure whether you are ready to begin studying or training in an environment where English is the main language of communication. The General Training Reading and Writing components focus on:

everyday social and workplace situations

more familiar grammatical structures

a wider range of vocabulary

IELTS Speaking

The Speaking component assesses your use of spoken English. It is a face-to-face interview with a certified IELTS Examiner. The Examiner will ask you questions about familiar topics and then give you a topic to talk about for one to two minutes. The Examiner will then ask you one or two questions on the same topic to finish the interview.

IELTS Listening

The Listening component assesses your ability to understand spoken English in a range of everyday situations. The Listening component is divided into four sections, each with 10 questions. You will listen to four recordings of native English speakers and write your answers to a series of questions.

IELTS Writing

The Writing component assesses your ability to write in English. The Writing component is divided into two sections, Academic and General Training, each with two tasks.

IELTS Academic Writing

Task 1: You will be presented with a graph, table, chart or diagram and asked to describe, summarise or explain the information in your own words. You will have to write at least 150 words.

Task 2: You will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You will have to write at least 250 words.

IELTS General Training Writing

Task 1: You will be asked to write a letter in response to a given situation. The letter may be personal, semi-formal or formal in style. You will have to write at least 150 words.

Task 2: You will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You will have to write at least 250 words.

IELTS is an English proficiency test that is conducted by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. It is one of the most popular English proficiency tests in the world and is recognized by over 10,000 organizations.

IELTS is divided into two versions: Academic and General Training. The Academic version is for those who want to study at a tertiary level in an English-speaking country, while the General Training version is for those who want to migrate to an English-speaking country.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test that consists of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Listening and Speaking sections are the same for both versions of the test, while the Reading and Writing sections are different.

The Listening, Reading, and Writing sections are completed in one sitting, while the Speaking section is completed on a separate day.

IELTS is marked on a 9-band scale, with Band 9 being the highest and Band 1 being the lowest.

IELTS is not an easy test, but with the right preparation, it is definitely achievable. Here are some tips on how to prepare for IELTS:

1. Familiarize yourself with the IELTS test format

This might seem like an obvious tip, but it’s important to understand how the IELTS test is structured in order to be better prepared for it. The IELTS test consists of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking.

2. Improve your English language skills

This is probably the most important tip on the list. In order to do well in IELTS, you need to have a good level of English. If your English is not good enough, you will struggle in the test, no matter how much you prepare.

3. Practice, practice, practice

The best way to prepare for IELTS is to practice as much as you can. There are many IELTS practice tests available online, so make use of them. In addition, try to find someone who is willing to help you practice your Speaking and Writing.

4. Get help from a tutor or an IELTS preparation course

If you are struggling to prepare for IELTS on your own, you might want to consider getting help from a tutor or taking an IELTS preparation course. These can be expensive, but they will definitely help you improve your score.

5. Relax and don’t stress out

This might sound easier said than done, but it’s important to try to relax on the day of the test. If you stress out, you will only make things worse. Just do your best and don’t worry about the outcome.