Blog

IELTS của nước nào – IELTS of any country

(English below)

IELTS của nước nào

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho những người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của IELTS và Cambridge, và được thành lập vào năm 1989. Hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận IELTS, bao gồm các tổ chức chính phủ, học thuật và việc làm.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho mục đích học tập, công việc và di cư ở các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên, như Vương quốc Anh, Mỹ, Canada, New Zealand và Úc.

IELTS cũng được chấp nhận bởi các cơ quan chuyên nghiệp, chẳng hạn như Viện Nhân sự và Phát triển Chartered (CIPD) và Hội đồng Y khoa Úc (AMC).

Bài kiểm tra có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên có cùng các mô -đun nghe và nói. Các mô -đun đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện phiên bản đào tạo học tập hay chung của bài kiểm tra.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính. Nó có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Các phần lắng nghe, đọc và viết là giống nhau cho cả hai phiên bản đào tạo học tập và chung của bài kiểm tra.

Phần nói là khác nhau cho hai phiên bản.

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút cho bài kiểm tra trên giấy và 2 giờ và 4 phút cho bài kiểm tra được phân phối máy tính.

Những người làm bài kiểm tra thực hiện bài kiểm tra trên giấy sẽ trả lời các phần nghe và nói bằng cách sử dụng bút chì và giấy. Họ sẽ sử dụng một máy tính cho các phần đọc và viết.

Những người tham gia thi thử làm bài kiểm tra do máy tính phân phối sẽ trả lời tất cả bốn phần bằng máy tính.

IELTS là một kỳ thi đa cấp. Các ứng viên được xếp loại theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ năng lực tiếng Anh.

Band 9 là cấp cao nhất và Band 1 là mức thấp nhất.

Các ứng viên đạt được số điểm của ban nhạc 8 trở lên được coi là người có thành tích cao.

Các ứng cử viên đạt được số điểm của ban nhạc 6 trở xuống được coi là người có thành tích thấp.

Thang đo băng tần IELTS như sau:

9 – Người dùng chuyên gia

8 – Người dùng rất tốt

7 – Người dùng tốt

6 – Người dùng có thẩm quyền

5 – Người dùng khiêm tốn

4 – Người dùng giới hạn

3 – Người dùng cực kỳ hạn chế

2 – Người dùng không liên tục

1-Không phải người dùng

Phí kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào phiên bản thi thử và trung tâm thi thử.

Phí kiểm tra học tập của IELTS là $ 205 và phí kiểm tra đào tạo chung của IELTS là $ 160.

Phí kiểm tra IELTS là như nhau bất kể quốc gia mà thi thử được thực hiện.

Người tham gia thi thử IELTS có thể đăng ký kiểm tra trực tuyến hoặc qua thư.

Đăng ký trực tuyến có sẵn trên trang web của IELTS.

Kiểm tra người tham gia đăng ký kiểm tra IELTS bằng cách tạo một tài khoản và cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên của họ, ngày sinh và chi tiết liên lạc.

Họ cũng sẽ cần chọn phiên bản kiểm tra (đào tạo học tập hoặc chung), ngày kiểm tra và trung tâm kiểm tra.

Sau khi quá trình đăng ký hoàn tất, người thực hiện kiểm tra sẽ nhận được email xác nhận với chi tiết kiểm tra của họ.

Người tham gia thi thử cũng có thể đăng ký kiểm tra IELTS qua thư.

Họ sẽ cần tải xuống và hoàn thành mẫu ứng dụng IELTS.

Mẫu đơn đã hoàn thành, cùng với các tài liệu và thanh toán cần thiết, nên được gửi đến Trung tâm kiểm tra IELTS.

Những người tham gia kiểm tra sẽ nhận được một email xác nhận sau khi đăng ký của họ được xử lý.

Người tham gia thi thử IELTS có thể chuẩn bị cho bài kiểm tra bằng cách tham gia khóa học chuẩn bị IELTS, tải xuống các tài liệu thực hành IELTS hoặc tự học.

Các khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn từ một số nhà cung cấp, chẳng hạn như Hội đồng Anh và IDP: IELTS Australia.

Tài liệu thực hành IELTS, chẳng hạn như câu hỏi kiểm tra mẫu và kiểm tra thực hành, có sẵn trên trang web của IELTS.

Những người tham gia thi thử cũng có thể tìm thấy một số sách và tài nguyên chuẩn bị IELTS trực tuyến.

Bài kiểm tra IELTS được tổ chức vào nhiều ngày trong suốt cả năm.

Người tham gia thi thử có thể chọn ngày kiểm tra ưa thích của họ khi họ đăng ký kiểm tra.

Ngày kiểm tra IELTS có sẵn trên trang web của IELTS.

thi thử IELTS được tổ chức tại hơn 1.000 trung tâm thi thử tại hơn 140 quốc gia.

Người tham gia thi thử có thể chọn trung tâm thi thử ưa thích của họ khi họ đăng ký kiểm tra.

Các trung tâm thi thử của IELTS được liệt kê trên trang web của IELTS.

thi thử IELTS được quản lý bởi hai loại tổ chức:

1. Trung tâm kiểm tra IELTS – Đây là các tổ chức được các đối tác của IELTS ủy quyền để thực hiện kiểm tra IELTS.

2. Trang web thi thử IELTS – Đây là các tổ chức được các đối tác của IELTS ủy quyền để thực hiện thi thử IELTS thay mặt cho Trung tâm thi thử IELTS.

Danh sách các trung tâm thi thử IELTS và các trang web thi thử có sẵn trên trang web của IELTS.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Các phần lắng nghe, đọc và viết là giống nhau cho cả hai phiên bản đào tạo học tập và chung của bài kiểm tra.

Phần nói là khác nhau cho hai phiên bản.

Phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong 2 giờ 30 phút.

Phần nói được hoàn thành trong 11 phút14.

Phần nghe bao gồm bốn phần.

Những người tham gia kiểm tra sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sẽ trả lời 40 câu hỏi.

Các bản ghi âm sẽ được phát một lần.

Người tham gia thi thử sẽ có 10 phút để chuyển câu trả lời của họ vào bảng trả lời.

Phần đọc bao gồm ba phần.

Những người tham gia kiểm tra sẽ đọc ba đoạn và sẽ trả lời 40 câu hỏi.

Các đoạn văn sẽ dần dần khó khăn hơn.

Người tham gia thi thử sẽ có 60 phút để hoàn thành phần đọc.

Phần viết bao gồm hai phần.

Trong Phần 1, những người thực hiện kiểm tra sẽ được yêu cầu viết phản hồi cho một tuyên bố hoặc câu hỏi.

Họ sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Trong Phần 2, những người thực hiện kiểm tra sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Họ sẽ có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Phần nói bao gồm ba phần.

Trong Phần 1, người thực hiện kiểm tra sẽ trả lời các câu hỏi về bản thân và một chủ đề.

Họ sẽ có 1 phút2 để chuẩn bị cho nhiệm vụ này và sẽ có 1 phút để nói.

Trong Phần 2, các trình thực hiện kiểm tra sẽ được cung cấp một thẻ nhiệm vụ với một chủ đề.

Họ sẽ có 1 phút2 để chuẩn bị cho nhiệm vụ này và sẽ có 2 phút để nói.

Trong Phần 3, những người tham gia thi thử sẽ được hỏi thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2.

Họ sẽ có 4 phút5 phút để chuẩn bị cho nhiệm vụ này và sẽ có 4 phút5 phút để nói.

Tags: IELTS

 


 

IELTS of any country

IELTS is the world’s most popular English language test. Over 3 million people take the test each year.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places around the world where English is the language of communication.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

The IELTS is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in 1989. More than 10,000 organizations worldwide accept IELTS, including government, academic and employment institutions.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests were taken last year.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency for study, work and migration purposes in countries where English is the first language, such as the UK, the US, Canada, New Zealand and Australia.

IELTS is also accepted by professional bodies, such as the Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) and the Australian Medical Council (AMC).

The test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking modules. The Reading and Writing modules differ depending on whether you are taking the Academic or General Training version of the test.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs.

The test is designed to assess the language ability of people who want to study or work where English is used as the language of communication.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test. It has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking.

The Listening, Reading and Writing sections are the same for both the Academic and General Training versions of the test.

The Speaking section is different for the two versions.

The total test time is 2 hours and 45 minutes for the paper-based test and 2 hours and 4 minutes for the computer-delivered test.

Test takers taking the paper-based test will answer the Listening and Speaking sections using a pencil and paper. They will use a computer for the Reading and Writing sections.

Test takers taking the computer-delivered test will answer all four sections using a computer.

IELTS is a multi-level exam. Candidates are graded on a 9-band scale, with each band corresponding to a level of English competence.

Band 9 is the highest level, and Band 1 is the lowest level.

Candidates who achieve a score of Band 8 or above are considered to be high performers.

Candidates who achieve a score of Band 6 or below are considered to be low performers.

The IELTS 9-band scale is as follows:

9 – Expert user

8 – Very good user

7 – Good user

6 – Competent user

5 – Modest user

4 – Limited user

3 – Extremely limited user

2 – Intermittent user

1 – Non-user

The IELTS test fee varies depending on the test version and test center.

The IELTS Academic test fee is $205, and the IELTS General Training test fee is $160.

The IELTS test fee is the same regardless of the country in which the test is taken.

IELTS test takers can register for the test online or by mail.

Online registration is available on the IELTS website.

Test takers register for the IELTS test by creating an account and providing personal information, such as their name, date of birth and contact details.

They will also need to select their test version (Academic or General Training), test date and test center.

Once the registration process is complete, test takers will receive a confirmation email with their test details.

Test takers can also register for the IELTS test by mail.

They will need to download and complete the IELTS application form.

The completed application form, along with the required documents and payment, should be sent to the IELTS test center.

Test takers will receive a confirmation email once their registration is processed.

IELTS test takers can prepare for the test by taking an IELTS preparation course, downloading IELTS practice materials or studying on their own.

IELTS preparation courses are available from a number of providers, such as the British Council and IDP: IELTS Australia.

IELTS practice materials, such as sample test questions and practice tests, are available on the IELTS website.

Test takers can also find a number of IELTS preparation books and resources online.

The IELTS test is held on numerous dates throughout the year.

Test takers can select their preferred test date when they register for the test.

IELTS test dates are available on the IELTS website.

The IELTS test is held in over 1,000 test centers in more than 140 countries.

Test takers can select their preferred test center when they register for the test.

IELTS test centers are listed on the IELTS website.

The IELTS test is administered by two types of organizations:

1. IELTS test centers – These are organizations that are authorized by the IELTS Partners to deliver the IELTS test.

2. IELTS test sites – These are organizations that are authorized by the IELTS Partners to deliver the IELTS test on behalf of an IELTS test center.

The list of IELTS test centers and test sites is available on the IELTS website.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

The Listening, Reading and Writing sections are the same for both the Academic and General Training versions of the test.

The Speaking section is different for the two versions.

The Listening, Reading and Writing sections are completed in 2 hours and 30 minutes.

The Speaking section is completed in 11–14 minutes.

The Listening section consists of four parts.

Test takers will listen to four recordings of native English speakers and will answer 40 questions.

The recordings will be played once.

Test takers will have 10 minutes to transfer their answers to the answer sheet.

The Reading section consists of three parts.

Test takers will read three passages and will answer 40 questions.

The passages will be progressively more difficult.

Test takers will have 60 minutes to complete the Reading section.

The Writing section consists of two parts.

In Part 1, test takers will be asked to write a response to a statement or question.

They will have 20 minutes to complete this task.

In Part 2, test takers will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

They will have 40 minutes to complete this task.

The Speaking section consists of three parts.

In Part 1, test takers will answer questions about themselves and a topic.

They will have 1–2 minutes to prepare for this task and will have 1 minute to speak.

In Part 2, test takers will be given a task card with a topic.

They will have 1–2 minutes to prepare for this task and will have 2 minutes to speak.

In Part 3, test takers will be asked further questions about the topic in Part 2.

They will have 4–5 minutes to prepare for this task and will have 4–5 minutes to speak.